Білім беру ұйымдарында репатриант жанұя балаларын әлеуметтік педагогикалық сүйемелдеу [Социальная педагогика]

Автор статьи : Дина С.
Организация : әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық Университеті
Должность : Әлеуметтік педагогика факультетінің 1-курс магистранты
Дата : 29.04.2022
ҚР көші-қон процестерінің тұжырымдамасы көшіп-қонушылардың қоғамға ерте кірігуін көздейді. Қазір жағдай мынадай, көптеген мигранттар мен көшіп келушілер қазіргі қазақстандық қоғамның маргиналды топтарын ұлғайтуда. Бұл қазақстандық қоғам өмірінің әлеуметтік-экономикалық, психологиялық және әлеуметтік-мәдени салаларынан туындайтын факторларға байланысты. "Репатриация" және "иммиграция" ұғымдары адамдардың бір елден екінші елге қоныс аудару процесін көрсетеді. Бұл жағдайда көшіп келуден айырмашылығы, репатриация деп этникалық қазақтардың өзінің тарихи отанына оралуы түсініледі. Өзінің көші-қон саясатын айқындай отырып, Қазақстан өз отандастарын елге  тарту жүйесін құрды. Мұнда басты назар этникалық иммигранттарға аударылды. Бүгінгі таңда шетелде тұратын отандастардың репатриациясы демографиялық мәселелерді шешудің бір тәсілі болып табылады, оны белгілі бір себептермен немесе басқа себептермен бірқатар елдер қолданады. Мигранттардың репатриациясы екі критерий бойынша жіктеледі: біріншісі – шетелде болу ұзақтығы, екіншісі – этникалық иммигранттың үйге оралуының себептері. Әр схемада олардың эмиграциясын уақытша деп санайтын мигранттар мен тұрақты тұруға көшіп келгендер арасында негізгі айырмашылық болды. Әдетте иммигранттар кез-келген мақсатқа жеткеннен кейін, көбінесе ақша жинауға байланысты елге оралады. Екінші тип шетелде әртүрлі жеңілдіктер үшін өз Отанын біржола тастап кетуге үміттенген эмигранттармен сипатталады, бірақ әртүрлі маңызды себептерге байланысты олар өздерінің тарихи отанына оралуға мәжбүр болды. Осылайша, зиянды өтеу демографиялық проблемаларды шешумен қатар, тарихи әділеттілікті қалпына келтіру мәселесін шешуге бағытталған.[1] Бүгінгі таңда біз бұл әсерлі күш әлеуметтік баспалдақтың маңызды сатысы болып табылатын және біздің қоғамның ең кедей және маргиналданған қабаттарына қосылатын жағдайға куә болып отырмыз. Бұл іс жүзінде әрбір этникалық репатриант  Қазақстанның шынайылығына бейімделу кезінде кездесетін қайшылықтар мен қиындықтарға байланысты. Көші-қон қажетті бейімделу тетіктерін қамтиды, өйткені көші-қон процесінде репатриант стрессті ғана емес, сонымен бірге қоршаған ортамен белсенді қарым-қатынас жасау, оны қажеттіліктеріне сәйкес өзгерту және сонымен бірге өзара әрекеттесу процесінде өзін өзгерту қажеттілігін тудыратын мүлдем жаңа және беймәлім жағдайларға тап болады. Тірі ағзаның бейімделуі-бұл ыңғайсыздықты тудыратын және дененің барлық энергетикалық ресурстарын жұмылдыруды қажет ететін стресстік тәжірибе. Көші-қон жағдайында бейімделу климат, мәдени, әлеуметтік, тілдік, этникалық және діни айырмашылықтар, материалдық және тұрмыстық мәселелер және басқалар сияқты көптеген факторлармен қиындайды. Барлық осы факторлар бейімделудің күрделі процесіне енеді және тұтастай алғанда жеке тұлғаға әсер етеді, бұл экстремалды деп атауға болатын жағдай жасайды. Репатрианттар-бұл әлеуметтік құрылымдағы гетерогенді топ, олардың әлеуметтік-экономикалық, мәдени және саяси сипаттамалары бойынша ғана емес, сонымен бірге  елдерінде өмір сүру процесінде жинақталған әлеуметтік мінез-құлықтың негізін құрайтын әлеуметтік бағдарлардың, көзқарастардың, ниеттердің даму дәрежесі бойынша нәтиже. Әлеуметтік мінез-құлық әртүрлі нормалар мен құндылықтарға бағдарланумен сипатталады. Г.С. Әбдірайымова атап өткендей, саналы адам іс-әрекеті жүйесінде құндылықтар жалпыланған мақсаттар болып табылады, ал оларға қол жеткізу құралдары қоғамның интеграциясына ықпал ететін, жеке тұлғаларға маңызды жағдайларда олардың мінез-құлқын әлеуметтік мақұлданған таңдауды жүзеге асыруға көмектесетін реттеуші функцияны орындайды. Құндылықтар жүйесі мәдениеттің ішкі өзегін қалыптастырады, жеке адамдар мен әлеуметтік қауымдастықтардың қажеттіліктері мен мүдделерін тарихи түрде реттейді, олардың қажеттіліктері мен әлеуметтік мүдделеріне қарама-қарсы әсер ететін құндылық бағдарларын анықтайды, сонымен бірге жеке тұлғалардың іс-әрекетінің әлеуметтік мотиваторы болып табылады [2, 245 б.]. Этникалық иммигранттардың әлеуметтік мінез-құлқын зерттеу екі жағынан да жүргізілуі мүмкін. Біріншіден, белгіленген нормалар мен құндылықтар адамның әлеуметтік мінез-құлқына қалай әсер етеді. Екіншіден, жеке қатынастарды, жеке нормаларды, көзқарастар мен нанымдарды, сондай-ақ олардың қоғамда қабылданған мінез-құлық үлгілерімен үйлесімділігін зерттеу. Социологиялық және әлеуметтік-психологиялық зерттеулер сонымен қатар репатрианттардың  әлеуметтік-психологиялық мәселелерінің теориялық негіздерін, бейімделудің психологиялық ерекшеліктерін, стресстік жағдайлардағы ерекшеліктерін растады. Зерттеуді талдау көрсеткендей, шет елдерден келген өкілдерді қоспағанда, репатрианттар  мегаполистегі стресстік жағдайларға өте төзімді. Мүмкін, бұл иммигранттар өсіп, тәрбиеленген жергілікті мәдени және әлеуметтік жағдайлардың ерекшеліктеріне байланысты және әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан біршама ерекшеленетін аймақтағы өзгерістер бейімделу үшін қосымша ресурстарды қажет етеді, бұл сөзсіз әсер етеді. Осыған байланысты, иммигранттардың әлеуметтік-психологиялық бейімделуінің маңызды шарты-бұл қайта бейімделу, олар қоршаған ортамен өзара әрекеттесудің ескі, таныс формаларын бұзып, жаңаларын игеруі керек. Олар сондай-ақ өздері үшін жаңа мүмкіндіктер, құндылықтар, нанымдар, жаңа ортаға тән мінез-құлық үлгілерін қалыптастыруы керек, сонымен қатар бұрынғысынан бас тартуға күш табу керек, бұл кейде әлдеқайда қиын болуы мүмкін. Сондықтан иммигранттың бейімделу процесі ұзақ уақытты алады, бұл жеке ғана емес, сонымен бірге бейімделудің сыртқы жағдайларын да сапалы түзетуді қажет етеді. Жоғарыда айтылғандарға байланысты жаңа иммигранттың, әсіресе алыс елдерден келгендердің әлеуметтік-мәдени ортасына бейімделудің қиындықтарын түсіну қисынды [3, 64 б.]. Қайтарушылар келетін жөнелту елі "өмір" ережелері бар, көбінесе неғұрлым күрделі, жоғары бәсекеге қабілетті, жаңа мінез-құлық нысандарын дамытуды және бейімделу үшін жаңа әлеуметтік желілер орнатуды қажет ететін мәдениет пен менталитеттен айтарлықтай ерекшеленетінін түсіну маңызды. Этникалық қазақтардың жаңа жерге бейімделуінің сәттілігі олардың жергілікті тұрғындармен өзара қарым-қатынасына байланысты. Иммигранттардың бейімделу процесіне және олардың жергілікті тұрғындармен қарым-қатынасының сипатына әсер ететін маңызды әлеуметтік-экономикалық фактор-бұл ең алдымен жұмыс орындарының болуы. Егер белгілі бір аймақта жұмыс күшіне қажеттілік болса, бұл бейімделудің оң факторы ретінде көрінеді. Егер жұмыс жеткіліксіз болса, жергілікті тұрғындар этникалық мигранттарды бәсекелес ретінде қабылдайды, бұл аймақтарда әлеуметтік шиеленісті тудыруы мүмкін. Бұл олардың бір-біріне деген ерекше көзқарасынан туындайды [4, 45 б.]. Сондықтан этникалық қазақтардың тарихи отанына оралуы-бұл стресстік жағдайларды жеңу, репатрианттың өмірінде бұрын кездестірмеген жаңа мәселелерді шешу үшін күрес мінез-құлқын қажет ететін жеке тұлғаға экстремалды әсер ету нысаны [5, 125 б.]. Ол белгілі бір ортаға тән жаңа құндылықтарды, нанымдарды, мінез-құлық үлгілерін өзгертуге, сондай-ақ ескілерді ұмытып кетуге күш табу керек.

Пайдаланылған әдебиеттер:

  1. Садовская Е.Ю. Миграция в Казахстане на рубеже ХХI века: новые тенденции и перспективы. Алматы, 2001 г стр. 110-112.
  2. Мендикулова Г.М. Исторические судьбы казахской диаспоры. Происхождение и развитие. Алматы, Гылым, 1997 г.
  3. Шаукенова Социальное взаимодействие этнических групп в современном казахстанском обществе. – Алматы, 2002. – с. 12-15.
  4. Тажибаева С.З., Козырев Т.А. Международное сообщество и формирование казахстанской гражданственности. // Гражданское общество и социальный прогресс в XXI веке: Матер. II Конгресс социологов тюркоязычных стран; Социологические исследования и инновационное развитие: матер. III Конгресс казахстанских социологов. – Алматы, 2008. - Часть 2. – С. 256-259.
  5. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Миграция (сущность и явление). – М.: Московский психолого-социальный институт. –2007. – 296 с.