Ұстаздарға және оқушыларға арналған порталдар тізімі

 1. "Clever Quizzes" пән олимпиадалары - http://w.zti.kz/4a623c
 2. Лингвистикалық олимпиадалар - https://wonder.zti.kz
 3. Бастауыш білім беру негіздері бойынша 3 тілдік олимпиадалар - https://kokon.kz
 4. Итальяндық дойбы бойынша киберолимпиадасы - https://doiby.zti.kz
 5. Интеллектуалды шахмат киберолимпиадасы - https://chess.zti.kz
 6. Жарыстар, конференциялар, олимпиадалар - https://kzu.kz
 7. Республикалық конкурстар, курстар, конференциялар мен олимпиадалар мен курстар - https://ukz.kz
 8. Зияткерлік сайыстар, конференциялар мен олимпиадалар – https://tarim.kz
 9. Мұғалімдерге арналған әдістемелік журнал - https://adisteme.kz
 10. Республикалық қашықтық олимпиадалары – https://clever.zti.kz
 11. Жарыстар, конференциялар, олимпиадалар - https://talimger.kz

Ескерту: Мақала сапасы туралы ақпараттарды, сертификат, анықтама және журналға тапсырыс беру батырмаларын мақала авторы немесе журнал тілшісі ғана көре алады.

Гуманитарлық университет студенттеріне информатиканы оқытудағы жаңа технологиялар

Қашықтықтан білім беру, Информатика
Гуманитарлық университет студенттеріне информатиканы оқытудағы жаңа технологиялар

Мақала авторы: Құнанбаева Аймереке Әбдімәжитқызы
Жұмыс орны: Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы
Лауазымы: Негізгі мектептің информатика мұғалімі
Порталға жариялану мерзімі: 18.02.2019
Журнал қорына жариялаған: Қ.


Ғылымның соңғы жетістіктері және қазіргі заманғы электрондық байланыс құралдарының дамуы жаратылыстану ғылымдарының білім беру үдерісінде қолданылуына деген жаңа талаптар қойды. Бұл талаптар оқуға деген көзқарастың философиясына, білімді ұсыну әдістеріне және оларды беру мен бақылаудың оқу-әдістемелік логикасына, оқу пәндерінің мазмұнын құрылымдау принциптеріне, сондай-ақ заманауи электрондық оқыту құралдарын пайдалану әдістеріне қатысты. Әдетте бұл оқыту технологиясы деп аталады. Белгілі бір оқыту технологиясын таңдау немесе дамыту оқытудың мақсаты мен парадигмасы, оқу пәнінің түрі, зерттелетін пәннің түрі және электрондық оқу құралдарының мүмкіндіктері арқылы анықталады.

Ұсынылған білім беру технологиясының мақсаты – қазіргі заманғы электронды құралдар мен Интернет ресурстарының ақпараттық ресурстарын пайдалану негізінде гуманитарлық университеттер мен олардың филиалдарының сырттай оқушыларына информатиканың негіздерін оқыту үдерісінің сапасы мен тиімділігін арттыру. Осы көзқарастың философиясы студенттердің заманауи қоғамның ақпараттық қоғамға трансформациялық үдерістердің тереңдігі мен қайтарымсыздығын, әлемнің ақпараттық бейнесін ғылыми және идеологиялық позицияларын түсініп, парадигманы іске асыратыны туралы хабардар болуына негізделген. Яғни:

Ақпарат        Білім        Түсінік        Әрекет

Оқулықтардың басым бөлігі гуманитарлық бағытқа негізделген тек қана танымал ақпараттық технологияларға арналған, ал техникалық жоғары оқу орындары үшін информатика бойынша оқулықтар көлемі мен айқындылығы жағынан ерекшеленуі тиіс. Бүгінгі күні гуманитарлық ғылымдардың басты міндеті қазіргі заманғы ғылыми-техникалық жүйе мен мәдениет арасындағы байланыстарды қамтамасыз ету, мәдени кеңістікте жаратылыстану ғылымдарының ғылыми-техникалық жетістіктерін адамгершілік интеграциялау үшін жағдай жасау болып табылады. Осы тапсырманы орындау барысында гуманитарлық ғылымдар жасанды сигналдық жүйелерді қолданатын жаратылыстану ғылымдары өкілдерінен айырмашылығы: математика тілі, бағдарламалау тілдері, кәсіби тілді меңгеру үшін ақпараттық тілдерді қолданатын табиғи тілдерді ғана қолданады. Бірақ бұл барлық тілдер, оның ішінде табиғи тіл – бұл сигналдық жүйелердің мәні, оның жалпы заңдары.  Ғарыштық жүйелердің жалпы заңдарын және оларды трансформациялаудың жалпы үдерістерін зерттеу арқылы гуманитарлық ғылымдар студенттерге информатика мен математика әлеміне оңай енеді. Тәжірибе көрсеткендей, гуманитарлық ғылымдар студенттері «табиғи тіл» – «ақпараттық тіл» – «математика тілі» – «компьютерлік тіл» арасындағы сигналдық жүйелермен байланыстарды түсінсе, әлемнің жаратылыстану-ғылыми негізіне еркін енеді.

Информатика бүгін күрделі, пәнаралық ғылым болып саналады. Оның күрделілігі зерттелетін зат – «маңызды емес және энергия емес барлық нәрсе» және «жасанды, биологиялық, техникалық және әлеуметтік-экономикалық өңдеу жүйелеріндегі ақпаратты өңдеу заңдарының бірлігі» (академик А.П. Ершов) туралы ақпаратпен анықталады. Бүгінгі күні информатикада жаратылыстану мен әлеуметтік аспектілер бар екені сөзсіз, іргелі және қолданбалы сипатқа ие. Демек, оқыту технологиясы олардың арасындағы пәнаралық қарым-қатынастарды ескеруі керек.

«Информатика», «Информатика және математика», «Информатика және программалау» мамандықтары бойынша оқыту Мемлекеттік білім беру стандарттары бойынша беріледі. Бұл пәндік білім мен оқу кестесін ұйымдастыру бойынша әртүрлі талаптарды белгілейді. Дегенмен, стандартта белгіленген курстардың мазмұнын талдау барлық мамандықтар үшін инвариантты бөлікті анықтауға және университетте бір-бірімен байланысты модульдердің жиынтығын білдіретін жаратылыстану ғылымының бірегей иерархиялық жүйесін ұйымдастыруға мүмкіндік береді:

 • базалық модуль – информатиканың инвариантты бөлігі болып табылады;
 • байланыс модулі – семиотиктің негіздері;
 • мамандандырылған модульдер:
 • бағдарламалау негіздері
 • математика негіздері
 • ақпараттық жүйелердің негіздері
 • ақпараттық технологиялар негіздері
 • информатика тарихы
 • ілеспе модульдер (пәндер оқытылатын мамандықтар бойынша факультативтік курстар: компьютерлік графика, ақпараттық басқару, психологиядағы ақпараттық технологиялар, социологиядағы ақпараттық технологиялар және т.б.).

Жүйенің әрбір модулі студенттің осы академиялық пәннің құрылымдық үлгісін, оның тұжырымдамалық-маңызды моделін, осы модульдегі білім мен тәжірибелік моделін, сондай-ақ пәнаралық байланыстар үлгісін қалыптастыру керек. Осыны жүзеге асыру үшін әр модульдің типтік құрылымы ұсынылады, оның ішінде: дәрістер курсы, глоссарий, анықтамалық материалдар (курстық бағдарлама, семинар, студенттік жұмыс кітабы, тиісті интернет-сайттардың мекен-жайы).

Ұсынылған білім беру жүйесі заманауи ақпараттық технологияларды, соның ішінде қашықтықтан оқыту үдерісін қамтамасыз ететін INTERNET технологияларын қолданумен табысты іске асырылуы мүмкін. Оқуға тән интерактивтілік білім беруді бақылау жүйесі және компьютерлік бейне конференциялар жүйесі (КВКС) арқылы жүзеге асырылады.

Білім беруді басқарудың кіші жүйесі негізгі функциялардың бірін орындайды – оқу процесін басқару: жеке оқу кестесін жасау, студенттердің осы кестенің орындалуын бақылау, жеке оқытушылар тапсырмаларын беру, студенттерді автоматтандырылған тестілеу, тестілеу нәтижелерін кері қайтарып алу, қорытынды баға есептеу, рейтингтер, статистикалық ақпараттың оқытушысын тестілеу сапасына қатысты шешімдер қабылдау үшін беру. Жоғарыда аталған тапсырмаларды шешу үшін білімді басқару кіші жүйесінде мынадай білімдер болуы керек: әрбір оқу-әдістемелік модуль бойынша оқыту сценарийлері; пәннің әр модуліне арналған тестілік жүйе; оқу үрдісін ағымдағы және қорытынды бақылаудың бірыңғай жүйесі.

Компьютерлендірілген бейнеконференцбайланыс жүйесі (CQS) дыбыстық және бейне ақпаратын алмасуға, пернетақтаның мәтіндік мәліметтерін енгізуді, бағдарламаларды ортақ пайдалануды, көпжақты конференциялар өткізуді, виртуалды сыныптық тақтаны пайдалануды талқылауға мүмкіндік береді.

Қашықтықтан оқыту жағдайында білім беру үдерісінің негізі – оқуға болатын ыңғайлы жерде, жеке кестеде оқу материалына қолжетімділігі және оқу процесінде мұғаліммен интерактивті өзара әрекеттесу үшін үйлестірілген студенттің қарқынды өзіндік жұмысы.

Ұстаздарға және оқушыларға арналған порталдар тізімі

 1. "Clever Quizzes" пән олимпиадалары - http://w.zti.kz/4a623c
 2. Лингвистикалық олимпиадалар - https://wonder.zti.kz
 3. Бастауыш білім беру негіздері бойынша 3 тілдік олимпиадалар - https://kokon.kz
 4. Итальяндық дойбы бойынша киберолимпиадасы - https://doiby.zti.kz
 5. Интеллектуалды шахмат киберолимпиадасы - https://chess.zti.kz
 6. Жарыстар, конференциялар, олимпиадалар - https://kzu.kz
 7. Республикалық конкурстар, курстар, конференциялар мен олимпиадалар мен курстар - https://ukz.kz
 8. Зияткерлік сайыстар, конференциялар мен олимпиадалар – https://tarim.kz
 9. Мұғалімдерге арналған әдістемелік журнал - https://adisteme.kz
 10. Республикалық қашықтық олимпиадалары – https://clever.zti.kz
 11. Жарыстар, конференциялар, олимпиадалар - https://talimger.kz