Archives

Ережелер

Мақалаға қойылатын талаптар

авторлық мақалада зияткерлік меншікті қорғау мәселелері сақталуы қажет; мақала бір ғана автормен жазылуы тиіс; мақала атауын түгелдей бас әріппен жазуға болмайды; мақала атауын тырнақшамен қоршамаңыздар; графиктер, сызбалар, диаграммалар қабылданбайды; мақала мәтіні журналдың ішкі редакторында жазылады; мақала мәтінінің көлемі 2-10 бет; тыныс белгілерін қолдану ұстанымын сақтаңыздар; қысқартылған сөздерді жазу тәртібін ескеріңіздер.