Конкурстар мен олимпиадалар - https://talimger.kz

Республикалық қашықтық олимпиадалар — http://clever.zti.kz

Республикалық конкурстар, курстар, конференциялар мен олимпиадалар — https://ukz.kz

Конкурстар, конференциялар және олимпиадалар — https://tarim.kz

Халықаралық семинарлар, олимпиадалар мен конкурстар — https://mriks.ru

Халықаралық педагогтар ассоциациясы - https://iae.su

Конкурстар мен олимпиадалар - https://kzu.kz

Құқық пәнінен тест жинағы

Адам және қоғам
Құқық пәнінен тест жинағы

Мақала авторы: Естурлина Гүлшара Базарғалиқызы
Жұмыс орны: №35 мектеп-гимназиясы
Лауазымы: Адам.Қоғам.Құқық пәнінің мұғалімі
Порталға жариялану мерзімі: 01.04.2016


І. Қайталау сұрақтары арқылы бөлімді қорытындылау Тест сұрақтары
1.Философия қай елде пайда болды ?
а) Бір уақытта ежелгі Үнді, Қытай және Грекия жерлерінде;
ә) Еуропада;
б) Ежелгі Үндістанда;
в) Ежелгі Грекияда;
г) Ежелгі Қытайда.
2.Философия дегеніміз не ?
а) Дүниенің бар мазмұны дамуының жалпы заңдары туралы ғылым;
ә) Қоғам туралы ғылым;
б) Жоғарыдан ашылатын ақиқаттарға сенім;
в) Табиғатты тану;
г) Аспан денелері қозғалысының теориясы.
3.Философияның негізгі сұрағы:
а) Дүние мен Адамның, материя мен сананың арақатынасы;
ә) Әлем қалай құрылған ?
б) Өмірдің мәні неде ?
в) Жерден тысқары өркениет бар ма ?
г) Экологиялық мәселенің себептері неде ?
4.Философиядағы негізгі екі бағыт:
а) Позитивизм мен идеализм.
ә) Скептицизм мен стоицизм;
б) Апологетика мен патристика;
в) Реализм мен номинализм;
г) Материализм мен идеализм;
5.Көне Қытай философиясының басты ағымдарының бірі:
а) Суфизм;
ә) Буддизм;
б) Конфуцийшылдық;
в) Перипатетизм;
г) Жайнизм.
6.Көне Үнділік қазір бүкіл әлемдік діннің бірі болып табылатын діни-философиялық ілім:
а) Брахманизм;
ә) Йога;
б) Буддизм
7.Антикалық философия:
а) Ертедегі гректер мен римляндықтардың философиясы;
ә) Орта ғасырлар философиясы;
б) Көне Үнді философиясы;
в) Ертедегі мысырлықтардың ілімі;
г) Көнешығыстық даналық.
8.Фалес іліміндегі дүниенің бастамасы қандай ?
а) Идея;
ә) Ауа;
б) От;
в) Су;
г) Апейрон.
9. Философия терминін алғаш қолданған ғалым?
а) Сократ
ә) Пифагор
б) Геродот
в) И.Кант
10. Адам өмірінің мәні неде?
а) байлық жинау
ә) ұрпақ өсіру
б) осы өмірде адамша өмір сүре білу
в) достарыңмен ойнап күлу.
11. Эволюция дегенді қалай түсінесің?
а) төңкеріс
ә) өзгеріс
б) кері кету
в) біртіндеп даму.
12. Дамудың кертартпа бағыты:
а) Тоқырау.
в) Регресс
с) Прогресс
13. «Адам – бар болғаны құрақ, табиғат жаратылыстарының ішіндегі ең әлсізі»- деген француз ғалымы әрі философы:
а) Л.Фейербах
ә) И.Кант
б) Б.Паскаль
14. Адам қоғамының негізгі сипаттамалары:
а) біртұтастық
ә) өздігінен ұйымдастырылатындығы
б) серпінді
в) даму және заңдылық
г) осы аталғандардың барлығы
15. Философ деген кім?……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ІІ.
1. Саясаттанудың негізін қалаушы деп қай ғалымды атайды://
Аристотельді//
Плотонды//
Макиавеллиді//
Цицеронды//
Конфуцийді
2.Саясатты қазіргідей түсінуге мол үлес қосқан Италияның ойшылы://
Ш.Л.Монтескье//
Ж.Ж.Руссо//
Н.Макиавелли//
И.Кант//
Т.Пейн
3.Саясатта саяси қайраткердің абыройлылығы://
байлық//
бейсаясаттық//
бейтараптылық//
бедел//
диктатор
4.Қазақстан Парламенті Мәжілісіндегі депутаттардың саны неше://
107//
87//
98//
77//
47
5.2012 жылы 16 қаңтарда Қазақстан халқы Ассамблеясының 18 сессиясында ҚХА-дан Мәжіліс депутаттығына неше адам сайланды://
10//
7//
6//
9//
15
6.Заң шығарушы билікке не жатады://
Саяси жүйенің негізгі элементіне не жатады://
қысымшыл топтар//
саяси мәдениет//
саяси сана//
қозғалыстар//
мемлекет
7.Қазақстан Республикасы қандай мемлекет қатарына жатады://
конфедеративтік//
тоталитарлык//
авторитарлық//
федеративтік//
унитарлық
8.Тұлғаның немесе топтың саяси мінез-құлқын зерттеуде қолданатын политология әдісі қалай аталады://
бихевиористік//
социологиялық//
психологиялық//
жүйелік//
синтездік
9.Әртүрлі елдердегі саяси құбылыстарды салыстырып,жеке ерекшеліктерін көрсету әдісі қалай аталады://
жүйелік//
бихевиористік//
салыстырмалы//
социологиялық//
шешім қабылдау әдісі
10. «Унитарлық мемлекет» деген қандай мемлекет:
белгілі бір тәуелсіздігі бар бірнеше мемлекеттік құрылымдардың бірігіп,одақтық жаңа мемлекетті құруы//
өздерінің кейбір амал-әрекеттерін үйлестіріп,белгілі бір мақсаттарды жүзеге асыру үшін бірлескен егеменді елдер одағы//
саяси билік бір орталыққа бағынған,мемлекеттің ішінде өз алдына бөлек құрылымға жол берілмейтін мемлекеттің түрі//
мемлекеттің жоғарғы өкімет билігі жеке-дара бір билеушінің қолында болып,ол әкеден балаға мұра ретінде қалатын түрі//
мемлекеттік биліктің барлық жоғарғы органдары белгілі бір уақытқа сайланатын немесе өкілдік мекемелер арқылы қалыптасатын мемлекеттік басқарудың түрі.
11.Саясаттың субъектісіне нелер жатады://
саяси процестің жеке қатысушысы,саяси шындықтар//
саяси іс-әрекеттерді іске асыратын адамдар,бірлестіктер,әлеуметтік топтар,ұйымдар және саяси институттар//
жалпыхалықтық сайлау және мемлекет өміріндегі өзекті проблемалар бойынша жүргізілетін сұрау//
қандай да болмасын бір саясатқа бұқара халықты тартуға бағытталған ақпарат//
сайлауға қатысуға құқықтары бар азаматтар жиынтығы
12.Легитимдік деген не://
демократиялық жолмен қабылданған заң//
халықтың үстемдік етіп отырған саяси билікті мойындауы//
рұқсат етілген бір шараның тиісті бөлігі//
конституциялық ережелердің бұрмалануы//
дұрыс жауабы жоқ

13.Жеке адамның билігіне негізделген, басқаруда күшке сүйенетін мемлекеттік-саяси тәртіп://
тоталитаризм//
авторитаризм//
демократия//
монархия//
діни мемлекет
14.Монархия дегеніміз не://
мемлекет билік органдарының сайлануын қамтамасыз ететін мемлекет түрі//
мемлекеттік билік бір адамның қолында және ол мұрагерлік жолмен ауысуын қамтамасыз ететін мемлекет түрі//
қарапайым құрылымымен және бір Конституциясымен ерекшеленетін мемлекет түрі//
құрамына кіретін территориялық бірліктердің өз еркіндігін білдіретін, бірақ өз беттерінсіз одан шығуға құқығы жоқтығын білдіретін мемлекет түрі//
қоғамдағы адамдардың құқығы мен бостандығын қамтамасыз ететін мемлекет түрі
15.Белгілі бір тәуелсіздігі бар бірнеше мемлекеттік құрылымдардың бірігіп,одақтық жаңа мемлекетті құруы://
Форум//
Федерация
Ұлтшылдық//
Конфедерация//
Мафия
16.Партия деген сөз қандай мағынаны береді://
бөлу, бөлшек//
қоғам//
шағын топтар//
таптар//
17. «Саяси мәдениет» деген терминді ғылыми әдебиетке енгізген ағартушы://
Иоганн Гердер//
Дж.Деннис//
Давид Истон//
Ральф Дарендорф//
Льбис Козер
18.Элита теориясы төменде аталған ғалымдардың қайсысының еңбегінде толық қарастырылған://
Бжезинский//
Поппер//
Кант//
Дюверже//
Парето мен Моска
19.Саясатта, экономикада, рухани өмірде өздерінің білімділігімен, іскерлігімен, асқан мамандығымен ерекше жағдайға ие болған адамдар тобы://
элита//
спикер//
сенатор//
олигарх//
мэр
20. «Саяси мәдениет» дегеніміз нені білдіреді://
саяси қызметте бағдар етіп ұстайтын идеялар, көзқарастар, ұғымдар//
адамдардың саяси өмірді түсініп, сезінуі//
қоғам мүшелерінің саяси тәжірибесін реттеп,саяси мінез-құлқын жөнге салып отыратын саяси өмірдің баршаға ортақ нормаларын, саяси құндылықтар, идеалдар,наным сенімдер т.б жиынтығы
билікті жүргізуші әлеуметтік топтар, таптар, ұйымдар мен мемлекеттер арасындағы өзара қатынастарды реттейтін, қоғамда тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін ұйымдар, мекемелер мен институттар жиынтығы
21.«Ішкі саясат» дегеніміз не://
Саяси серкелердің қоғамдық өмір жағдайларымен//
Сыртқы саясатты географилық факторларға байланысты жүргізетін саясат//
Мемлекеттің дүниежүзілік дәрежеде жүргізетін саясаты//
санаспай өз бетімен күштеу әдістеріне сүйеніп жүргізетін саясаты//
Мемлекеттің өз ішінде жүргізетін саясаты
22.«Сыртқы саясат» дегеніміз не://
Мемлекеттің өз ішінде жүргізетін саясаты//
Мемлекеттің дүниежүзілік дәрежеде жүргізетін саясаты//
Саяси серкелердің қоғамдық өмір жағдайларымен санаспай өз бетімен күштеу әдістеріне сүйеніп жүргізетін саясаты//
Сыртқы саясатты географилық факторларға байланысты жүргізетін саясат//
Дұрыс жауабы жоқ
23.«Диктатураны» қалай түсінесіз://
құл иеленеуші және феодалдық құрылыстағы элита билігі//
шағын топтың билігі//
қарулы күшке сүйенетін, заңмен шектелмеген шексіз мемлекеттік билік//
көпшілік билігі//
бір адамның шексіз билігі
24Аймақтық элитаға кімдер жатады://
ғалымдар//
менеджерлер//
министрлер//
комитет басшылары//
облыс әкімдері
25. Саясат сөзі қандай мағына береді?……………………………………………………………………………………………

ІІІ.
№ Сұрақтары А В С Д Е
1. Әлеуметтанудың негізін салушы кім? О. Конт И.Кант Платон Аристотель М.Вебер
2 Әлеуметтанудың зерттеу объектісі: Әлеуметтік қатынастар Экономикалық қатынастар Тарихи заңдылықтар Саяси қатынастар Мәдени құндылықтар
3 Әлеуметтану нені зерттейтін ғылым? Мемлекетті Қоғамды Саясатты Табиғатты Мәдениетті
4 Әлеуметтанудың категориялары: Материя, сана, болмыс Өндірістік қатынастар, Саяси процестер, саяси билік, саяси мүдде Әлеуметтік топтар, таптар, қауымдастықтар Дін және діни қатынастар
5 Әлеуметтану жеке ғылым ретінде қашан пайда болды? . 20 ғ. басы 19 ғ. аяғы 19 ғ. 30-40 ж.ж 20 ғ. ортасы 20 ғ. аяғы
6 Әлеуметтанудың толық анықтамасын беріңіз? Қоғам және оның қызметтері мен дамуын зерттейтін ғылым Табиғат, қоғам және ойлаудың жалпы даму заңдары туралы ғылым Саяси құбылыстардың пайда болуы мен дамуы жолдары заңдылықтары туралы ғылым Білім және рухани өмірді зерттейтін ғылым Экономикалық өмірді зерттейтін ғылым
7 Әлеуметтану қандай ғылыммен тығыз байланысты? философия физика археология алгебра биология
8 Әлеуметтану терминін алғашқы қолданған кім? М.Вебер К.Маркс П.Сорокин Т.Парсонс О.Конт
9 Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарының бірін атаңыз Әлеуметтік жүйе Әлеуметтік философия Психология Саяси процесс
Экономи-калық факті
10 О.Конт қандай ағымның өкілі? субъективизм антипозитивизм Позитивизм детерминизм объективизм
11 Әлеуметтану бойынша тұңғыш арнаулы еңбекті атаңыз ” К.Маркстің Капиталы” Платонның «Заңдары» диалогі Аристотельдің “Полития” шығармасы О.Конттың “Позитивтік философия курсы “ Н.Макиавеллидің “Билеуші” еңбегі
12

5-томдық „Позитивті философия курсы” еңбегінің авторы кім? О.Конт Г.Спенсер Г.Тард Дж. Мид Д.Белл
111 Әлеуметтік теңсіздіктің басты компоненті не? байлық ар-намыс престиж бедел билік
12 Әлеуметтік институттар дегеніміз: Тұрақтылығын сақтап қалатын адамдар қарым-қатынастар бірлігі, мекемелер мен ұйымдар жиынтығы Статустар мен рольдер жиынтығы Нормалар жиынтығы Басқару формасы Саяси жүйе
13 Дамыған елдерде орта таптар қанша процент құрайды 100 процент 50-ке дейн 0-10 процент 20-40 процент 60-80 процент
14 Жоғарғы таптағы адамдардың негізгі тобы Билеуші элита, ірі бизнесмендер және зиялы адамдар тобы Орта бизнесмендер Ұсақ бизнесмендер Кіріс мөлшері төмен адамдар Кіріс мөлшері орташа адамдар тобы
15 Әлеуметтік статус дегеніміз Тұлғаның қоғамдағы орны Топтан топқа ауысу Тұлғаның жеке мамандығы Әлеуметтік топтар Әлеуметтік жүйе
16 П.Сорокин стратификацияның қанша түрін көрсетті? 3 2 1 5 4
17 Мобильдіктің қандай түрінде статус өзгереді? Ұрпақаралық Горизонтальды География-
лық Вертикальді Ұрпақішілік
18 “Страта” түсінігі қандай мағынаны білдіреді? топтар оппозиция қабат индивидуальдық құлдық
19 Стратификация теориясында “Әлеуметтік мобильдік” түсінігін енгізген кім? М.Вебер П.Сорокин О.Конт К.Маркс Г.Спенсер
20 Горизонтальді мобильдік дегеніміз: (бір дұрыс емес жауабын көрсетіңіз) Өмір сүру барысында адамның жоғарғы статустан төменгі статусқа өзгеруі Бұрынғы деңгейі өзгерместен жеке адамның бір әлеуметтік топтан екіншісіне өтуі Өмір сүру барысында адамның бір статустан деңгейі сонымен шамалас екінші статусқа өтуі Бір жұмыстан атқаратын қызметі сондай жұмысқа ауысу Құрылыс бригадасының бір объектіден екінші объектіге көшуі
21 Девианттық мінез-құлық дегеніміз: Қоғамдық дамудың қарама-қайшылығы Моральдық сәйкес келетін мінез-құлық түрлері Қоғамдағы қалыптасқан ережелерге сәйкес келмейтін, ауытқыған мінез-құлықтың түрі Қоғамдық көзқарастардың қарама-қайшылығы Дене еңбегі мен ақыл-ой еңбегінің арасындағы қайшылықтар