Attention: Information about the quality of the article, certificate, reference and journal types are available only to the author of the article or correspondent of the journal.

Құқық пәнін оқыту үдерісінде зияткерлік технологияларды қолдану

Law basics
Құқық пәнін оқыту үдерісінде зияткерлік технологияларды қолдану

Author: Киздарбекова Улболсын Абилхановна
Job: Халықаралық қазақ-қытай тілдер колледжі
Position: оқытушы
Date of publish: 09.07.2020
Publisher: Улболсын К.


Қоғамның дамуына байланысты, мемлекет және құқықтық қатынастар пайда болғаны белгілі. Сондықтанда  құқықтық білім алудың маңыздылығы қазіргі кезеңге дейін өз маңыздылығын арттырып келеді. 2008 жылдан бастап, Елбасының идеясымен “Интеллектуалды ұлт – 2020” ұлттық жобасы жүзеге асырылып келеді. Жобаның басым бағыттары: білім беру жүйесінің инновациялық дамуы, ақпараттық революция, жастарды рухани тұрғыдан тәрбиелеу екендігі белгілі. Осы орайда құқық пәнін оқыту үдерісінде зияткерлік технологияларды қолдану – бұл өте қиын  және маңызды міндет.

Зияткерлік технология деген сөзді қолданатын болсақ арине  Джон Маккартидің «Жасанды ақыл» терминінін қабылдау қажет болып көрінеді. Алайда «Жасанды ақыл» бағдарламалары  компьютерлердің тілі  немесе компьютермен бақыланатын роботтарды немесе адам сияқты ойлай алатын компьютерлік бағдарламаларды жасауда ғылыммен ғалымдардың қадамдары  белгілі. Бірақ біз құқық пәнін оқытуда білім алушылардың зияткерлік білімдерін назардан тыс қалдырмауды ұсынамыз. Құқықтану негізінде түрлі бөлімдердің мысалында байқасақ. Біріншіден, бұл ең маңыздысы- меншік құқығын реттеудің бірнеше саласын қамтиды. Айырмашылығы құқық жағдайында құқықтық реттеудің мәні  меншік құқығын тек патенттерді, авторлық құқықты, тауар таңбаларын және коммерциялық құпияны, сондай-ақ жосықсыз бәсекелестікті, жария пайдалану, сондай-ақ тағы басқалар. Сонымен қатар, құқық монополияға қарсы құқық, деликтілік құқық сияқты көптеген басқа салалар, мүліктік қатынастарды реттейтін құқық және шарттық құқық. Алайда, шын мәнінде құқықтық аспектілері-бұл мәселенің бір бөлігі ғана. Үш Құқықты түсіну экономикалық алғышарттарды жақсы түсіну керек, саяси көзқарастар мен басым теориялар, теориялық білімнің өзі құқықтың оқыту үшін жеткіліксіз-маңызды мәнге ие практикалық дағдылар және оларды білім беру процесі шеңберінде беру білдіретін қиын міндет.

Оқытудың классикалық әдістемесі дәрістер, семинарлар, өзіндік жұмыс сияқты білім беру технологияларынан тұрады.  Ал зияткерлік технологияларды қолдану дегеніміз заманауи талаптарға сай білім алушылардың өзіндік жұмыс оқушылардан табандылық пен өзін-өзі тәртіпті талап ететінін атап өткен жөн және оған көп жағдайда заңнамалық базамен, нормативтік құжаттармен, ғылыми, оқу-әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істей білуді қалыптастыру байланыстыра отырып қашықтықтан кері байланысты тиімді қолдана білу.

Өзіндік жұмыстың келесі түрлері тиімді: хабарлама дайындау; эссе жазу; проблемалық сұрақтар бойынша жұмыс; оқу пікірталасына дайындық; реферат жазу; рөлдік немесе іскерлік ойынға дайындық; проблемалық сұрақтарға жазбаша жауап беру; жобалау; тақырып бойынша мысалдар таңдау; өзіндік эксперименталды зерттеу (сауалнама жүргізу, білім беру мекемелерінің тәжірибесін зерттеу, сауалнама жүргізу); салыстырмалы талдау жүргізу; педагогикалық және құқықтық міндеттерді құрастыру және шешу.

Сыныпта дәріс оқу-бұл ғылым әлемінде ұзақ уақыт қолдану тарихы бар оқытудың ең көне әдістерінің бірі. Бұл әдіс ешқандай түсініктеме талап етпейді. Дегенмен, кейбір фактілер туралы айта кету керек. Кез келген оқу сабақтары сияқты, дәріс тиімділігі оқытушының педагогикалық тәжірибесіне, аудитория санына, оқушылар санатының ерекшеліктеріне және т. б. байланысты өзгеруі мүмкін.

Зерттеушілермен мәліметтер алынды, соған сәйкес оқытушы дәріс сабақтарының тиімділігін белгілі бір оқу стратегияларын іске асыру арқылы айтарлықтай арттыра алады, олар дәрістің шеңберінен тыс. Бұл стратегиялар сабақтарда оқу ортасын қалыптастырады, онда оқушылар белсенді емес тыңдаушылардың рөліне риза емес, білім беру процесіне белсенді қатысады.

Материалды меңгеру. Белсенді оқыту әдістемелерінің мысалдары оқушылар дайындаған презентацияларды пайдалану, көріністерді ойнау, көрнекі іс-шараларды өткізу, берілген форматтағы жазбаша жұмыстар мен дағдыларды пысықтау болып табылады. Сонымен қатар мұнда оқушылар үлкен емес топтармен жұмыс істеуге, пікірталастар өткізуге және сабақтарда технологиялық жетістіктері.

Оқыту әдістемесінің құқықтық саладағы әдістемелік тәсілдер, құқықты оқыту құралдарының жиынтығы, іскерлікті және мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру құқығы бар. Құқықты оқыту әдістемесі білім беру процесін жетілдіруге мүмкіндік береді [1, 399 Б.]. Барлық нәрселерді үйрету мүмкін емес, балалардың басына әр түрлі ғылымдардың маңызды жетістіктерін салу – оқытушылардың қолынан келмейді. Студенттерге бұл білім алуға үйрету, олардың интеллектуалдық, коммуникативтік, шығармашылық қабілеттерін дамыту, ғылыми дүниетанымын қалыптастыру аса маңызды. Осының барлығы бүгінгі таңда студенттердің қызметін ұйымдастыруға бағытталған заманауи білім беру технологияларын қолдануды маңызды етеді- бұл қызмет арқылы олардың іскерліктері мен құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған.

Сабақ өткізу кезінде әртүрлі бағалау құралдарын қолдана отырып, сабақтың белсенді және интерактивті формаларын үйлестіру қажет. Мұндай әдістер өте тиімді:

-жиі кездесетін проблемалық жағдайлардың ойын имитациясын жасай отырып, қандай да бір тапсырманы шешу бойынша студенттер мен оқытушының бірлескен қызметін қамтитын рөлдік және іскерлік ойындар;

– оқушылардың біртіндеп күрделенетін практикалық тапсырмалар-жобалармен жұмыс істейтін жобалық әдіс;

– ми шабуылы-мәселені шығармашылық шешу әдісі, онда неғұрлым көп шешім нұсқалары айтылады; мұндай әдіс білім беру құқықтық қатынастары процесінде туындайтын түрлі құқықтық жағдайларды түсінуі мүмкін;

– дөңгелек үстел-туындаған даулы құқықтық жағдайлар бойынша оқушылардың өз көзқарасын білдіруі (және оның егжей-тегжейлі дәлелдеуі) ;

– коллоквиум-оқытушының білім алушылармен әңгімелесу түріндегі оқу сабағы.

Құқықтық пәндерді оқытуда келесі аспектілерге назар аудару орынды болып табылады:

 1. Оқушылардың салыстырмалы-құқықтық талдау дағдыларын дамыту. Мысалы, орта мектепте оқушылар қазақстандық бекініс шаруаларының заңсыз жағдайы туралы материалды меңгереді. Тіпті оны жойғаннан кейін де бұрынғы бекіністердің менталитетіне бекіністің әсері де жақсы зерттелді [4, 5]. Сонымен қатар, бірінші жыныста болу фактісі жиі елемейді. Көптеген еуропалық елдерде құлдық әлі сақталып, жұмысшылардың жағдайы кедей болды. Сонымен қатар, елдің географиялық орналасу факторы да үлкен маңызға ие: орта ғасырларда Еуропа Рим құқығының кейбір ережелерін алды, ал Қазақстанде бұл орын алған жоқ.; бұл жағдай Қазақстан мен еуропалық мемлекеттердің құқықтық жүйелері айырмашылықтарының маңызды факторларының бірі болды. Ресми түрде қабылданған заңдар сияқты маңызды факторды да, олардың нақты орындалуын да ескеру қажет: айырмашылық орасан зор болды. Сонымен қатар, менталдық қондырғылар да, сондай-ақ архаикалық сананың стереотиптері де үлкен әсер етті, бұл әдет-ғұрып адамды заңға қарағанда әлдеқайда жақсы қорғай алады.
 2. Педагогикалық үдерістің басты міндеттерінің бірі құқықтық және азаматтық мәдениетті қалыптастыру үшін негізгі ретінде оқушының өзіндік қадір-қасиетін тәрбиелеу. Өзін-өзі қадірлеу және өзін-өзі құрметтеу сезімдері оқушы тұлғасын, оның азаматтық мәдениетін және моральдық қасиеттерін қалыптастырудағы аса маңызды дүниетанымдық тұжырымдар болып табылады [7].
 3. Болашақ педагогтарды кәмелетке толмағандар қылмысының алдын алу әдістерімен, сондай-ақ кәмелетке толмаған құқық бұзушылармен жұмыс істеу кезіндегі медиациямен таныстыру [8, 40 б.].

Педагогикалық мамандықтар студенттерін даярлауды жетілдіру үшін ювеналдық құқық саласында жұмыс тәжірибесі бар заңгер-практиктерге тұрақты консультациялар өткізуге, сондай-ақ білім беру мекемелері қызметкерлерінің оқушылармен және олардың ата-аналарымен қарым-қатынастарындағы даулы жағдайларды шешуге үйрету бойынша тренингтер ұйымдастыруға болады.

Дәстүрлі оқыту әдістерін пайдалану кезінде оқытушылар, әдетте, күшті студенттер әрдайым алда болатын іс-әрекеттің фронтальды түрлері басым барлық аудиториямен жұмыс істейді. Олар материалды тез қабылдайды, оны жақсы меңгереді және оқытушы дәл осындай студенттерге бағыттайды. Осылайша, белсенді студенттер көлеңкеде қалады және уақыт өте әлсіз және әлсіз болады.

Студенттер өз ұстанымдары мен құндылықтарын анықтауды үйренеді, құқықтық міндеттерді шешуде студенттердің уәждемесін арттырады, бұл оларды шешу жолында белсенділікке ынталандырады.

Жоба әдісі-зерттеу, іздеу, проблемалық әдістердің, шығармашылық әдістердің жиынтығын қамтитын технология, ол оқушылардың өзіндік іс-әрекеттері нәтижесінде осы нәтижелерді міндетті түрде таныстыра отырып, қандай да бір проблеманы шешуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс студенттерді өз бетінше білім алуға, оларды іс жүзінде қолдана білуге, қажетті ақпаратты, фактілерді жинай білуге, оларды әр түрлі көзқараспен талдай білуге, гипотезалар жасауға, қорытынды мен қорытынды жасауға үйретуге мүмкіндік береді. Жоба әдісі студенттердің өз мақсаттарына жетуіне бағытталған, сондықтан ол бірегей. Бұл әдіс көптеген дағдылар мен дағдыларды қалыптастырады, бұл оның тиімділігін көрсетеді.

Әр түрлі оқытушылар түрлі әдістемелерді пайдаланады. Олардың бірінші кезекте жасаған таңдауы олардың сипатына, аудиторияның ерекшеліктеріне, сондай-ақ олардың оқу орны жұмыс істейтін материалдық-техникалық, қаржылық және технологиялық шектеулерге байланысты. Бүгінгі күні, бұрынғыдай, көптеген оқытушылар дәріс оқу әдістемесін пайдаланады. Кейде олар ойын оқыту әдісін, сараптамалық топтар әдісін және т. б. пайдалана отырып, оқу процесін аздап түрлендіреді. Жоғарыда көрсетілгендей, осы әдістемелерден басқа жұмыста қолдануға болатын бірқатар басқа әдістер бар: бұған жазбаша жұмыстарды дайындаудың дербес жобалары, бейнематериалдарды пайдалану, шақырылған лекторларды тарту, инсценировкалар мен дебаттар жатады. Оқытушылар жоғарыда көрсетілгендердің ішінен әр түрлі әдістемелерді үнемі қолдануға ұмтылуы тиіс. Сабақта материалдарды беру тәсілдеріне әртүрлілікті енгізе отырып, оқытушылар белсенді оқу процесіне барынша көп оқушыларды қатыстыру мүмкіндігін арттырады. Осының арқасында процестің өзі қызықты болады.

Сондықтан да, құқық пәнін оқутуда немесе жалпы оқыту процесінде зияткерлік технологияларды көздейтін оқытушылар қауымы «Интеллектуалды ұлт- 2020» жобасыдағы негізгі идеяларға бағытталу тиіс. Ғылым саласының және ұстаздар қауімінің алдында интеллектуалды ұлт қалыптастыру  міндеті тұр. Бұл міндеттер озық ойлы, интеллектуалды азамат қалыптастыру, олардың өз құқықтарын білу, тарихын сыйлау сыйақты қабілеттер қалыптастырады.  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

 1. Олбрехт П. С., Москаленко М. Р. оқушылармен және олардың ата-аналарымен өзара әрекеттесудің құқықтық аспектілері педагогтың кәсіби қызметінің факторы ретінде / / Экономика және социум. 2015. № 3-2 (16). С. 492-495.
 2. Олбрехт П. С., Першина В. М., Москаленко М. Р. білім беру мекемелері қызметкерлерінің оқушылармен және олардың ата-аналарымен өзара қарым-қатынасын құқықтық қамтамасыз етудің кейбір мәселелері / / білім беру, ғылым және бизнес жүйесінің тік интеграциясын дамытудың өзекті мәселелері: экономикалық, құқықтық және әлеуметтік аспектілер: III Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Воронеж, 29 мамыр 2015 ж.Воронеж: АНО ВПО “Воронеж экономикалық-құқықтық институты”, 2015. С. 5962.
 3. Дашкевич Л. А., Ларионова М. Б., Неклюдов Е. Ж., Шалина И. В. Күнделікті өмір провинциального имения: күнделік слуги орал помещиков Голубцовых // “Quaestio Rossica”. 2015. № 1. С. 255-274.
 4. Москаленко М. Р., Суровцева Н. Г., Ларионова М. Б. Қазақстан үшін стратегиялық шақырулар және мигранттардың бейімделу мәселесі / / Экономика және социум. 2014. № 3-2(12). С. 578-580.
 5. Қазақстан үшін әскери-қорғаныс шақырулары: географиялық фактор және тарихи болжам // Арктика және Солтүстік. 2011. № 2. С. 51-58.
 6. Адам өміріне лайықты құқық идеясы: әлеуметтік-философиялық талдау. Екатеринбург, 2013.
 7. Ожиганова М. в. қалпына келтіру сот төрелігі кәмелетке толмағандар істері бойынша қылмыстық сот ісін жүргізудің баламалы түрі ретінде // қылмыстық Әділет. 2013. № 2. С. 38-40.

List of portals for teachers and students

 1. Linguistic Olympiads - https://wonder.zti.kz
 2. Olympiads on the basics of primary education - https://kokon.kz
 3. Cyber Olympiad in Italian drafts - https://doiby.zti.kz
 4. Intellectual Cyber Chess Olympiads - https://chess.zti.kz
 5. Competitions, conferences, olympiads - https://kzu.kz
 6. Republican competitions, courses, conferences, and olympiads, and courses - https://ukz.kz
 7. Intellectual competitions, conferences, and olympiads - https://tarim.kz
 8. The methodical journal for teachers - https://adisteme.kz
 9. Republican Distance Olympiads – https://clever.zti.kz
 10. Competitions, conferences, olympiads - https://talimger.kz
 11. Smart Library - http://w.zti.kz/crviy