Конкурстар мен олимпиадалар - https://talimger.kz

Республикалық қашықтық олимпиадалар — http://clever.zti.kz

Республикалық конкурстар, курстар, конференциялар мен олимпиадалар — https://ukz.kz

Конкурстар, конференциялар және олимпиадалар — https://tarim.kz

Халықаралық семинарлар, олимпиадалар мен конкурстар — https://mriks.ru

Халықаралық педагогтар ассоциациясы - https://iae.su

Конкурстар мен олимпиадалар - https://kzu.kz

Экономистерге арналған математика пәнінен тест тапсырмалары

Математика, Тест жинағы
Экономистерге арналған математика пәнінен тест тапсырмалары

Мақала авторы: Бекешова Шаттыгул Рамазановна
Жұмыс орны: МКҚК Маңғыстау политехникалық колледжі, Ақтау қаласы
Лауазымы: Математика пәнінің оқытушысы
Порталға жариялану мерзімі: 08.12.2016


Экономистерге арналған математика пәнінен тест тапсырмалары 60 сұрақтан тұрады. Менеджмент, есеп және аудит, қаржы мамандықтарының студенттеріне арналған.
«Экономистерге арналған математика» пәнінен білімді тексеру тесті:

1. n жолдан n бағаннан тұратын таблица түріндегі n сандарының еркін алынған жүйесі…
А) n ретті анықтауыш;
В) векторлық жүйе базисы;
С) квадрат матрица
Д) тікбұрышты матрица
Е) n өлшемді векторлық кеңістік;
2. n ретті анықтауыштың дұрыс емес қасиеті…
А) егер анықтауыштың бір жолы нөлдерден тұрса, онда анықтауыш нолге тең;
В) анықтауыш екі бірдей жлдан тұрса, онда анықтауыш нолге тең;
С) екі жолды ауыстырғанда анықтауыш өз таңбасын өзгертеді;
Д) сәйкес жолмен бағанды орын ауыстырғанда анықтауыштың мағынасы өзгереді;
Е) екі пропорционалды жолы бар анықтауыш нолге тең;
3. Анықтауышты есепте: 1 2 3
2 4 1
1 2 5
А) 9
В) -9
С) 26
Д) -26
Е) 12
4. Анықтауышты есепте: 1 3 2
2 6 4
1 2 5
А) 0
В) 9
С) -9
Д) 26
Е) -26
5. , В= , С= Табу керек: 2А + В — 3С
А)
В)
С)
Д)
Е)

6. 1 2 3 анықтауышының А23 алгебралық толықтауышын табу
4 5 1 керек:
2 1 0
А) -3
В) 2
С) 3
Д) -2
Е) 0
7. 1 2 3 Анықтауышының М12 минорын табу керек:
4 5 1
2 1 0
А) -1
В) -2
С) -3
Д) -4
Е) -5
8. Ерекше емес матрица дегеніміз…
А) квадрат матрица;
В) барлық диагональ элементтері нолге тең квадрат матрица;
С) барлық диагональ элементтері нолге тең емес квадрат матрица;
Д) анықтауышы нолге тең емес квадрат матрица;
Е) тік бұрышты матрица;
9. Коллинеар вектор дегеніміз …
А) бір немесе параллель түзулерде жататын векторлар;
В) бағыты мен ұзындықтары бірдей векторлар;
С) бір жазықтықта жататын векторлар;
Д) сызықтық тәуелсіз векторлар;
Е) бірлік векторлар;
10. Векторлардың перпендикулярлық шарты…
А) скаляр көбейтіндісі нөлге тең;
В) векторлық көбейтіндісі нөлге тең;
С) аралас көбейтіндісі нөлге тең;
Д) сызықтық тәуелді векторлар;
Е) сызықтық тәуелсіз векторлар;
11. Гиперболаның канондық теңдеуі:
А)
В)
С)
Д)
Е)
12. түзуі мен Ах+Ву+Сz+Д=0 жазықтығының арасындағы бұрыш формуласы:
А)
В)
С)
Д)
Е)
13. А(1;0;0),В(3;4;5),С(1;3;5) нүктелерінен өтетін жазықтықтың теңдеуі:
А) 5х+4у-5z-5=0
В) 5х-4у+5z-5=0
С) 5х-4у+5z=0
Д) 5х-10у+6z-5=0
Е) 5х-10у+6z=0
14. Кесіндімен берілген жазықтықтың теңдеуі:
А)
В)
С)
Д)
Е)
15. х=0 теңдеуі кеңістікте мынаны білдіреді:
А) О нүктесін;
В) УОZ жазықтығын;
С) ОУ түзуін;
Д) ОZ түзуін;
Е) OX түзуін;
16. Параллель түзулерді көрсетіңіз:
А) 2х+3у+4=0 және 4х+6у-8=0
В) 2х+5у-1=0 және 4х+10у+2=0
С) 4х-2у+2=0 және 2х+у-1=0
Д) 4х+6у+8=0 және 2х+3у+4=0
Е) 4х-10у+2=0 және 2х+5у-1=0
17. 2х+3у-4z+1=0 жазықтығының нормаль векторының координатасын табыңдар:
А)
В)
С)
Д)
Е)
18. А(2;3;1), В(0;1;2) |АВ|-?
А) 29
В) 18
С) 9
Д) 7
Е) 3
19.
А) -21
В) 24
С) -12
Д) 21
Е) 12
20. к1;к2 бұрыштық коэффициенттерімен берілген түзулердің перпендикулярлық шарты:
А) к1• к2=1
В) к1• к2=-1
С) к1• к2=0
Д) к1 = к2
Е) к1 =- к2
21. Бірінші тамаша шек:
А)
В)
С)
Д)
Е)
22. Екінші тамаша шек:
А)
В)
С)
Д)
Е)
23. у=f(x) функциясының х0 нүктесіндегі үзіліссіздік шарты:
А)
В)
С)
Д)
Е)
24. lim (u+v) =?
А) lim (u+v) = lim u+ lim v
В) lim (u+v) = lim u •limv
С) lim (u+v) = u lim v+ v lim u
Д) lim (u+v) = (u+v)• lim uv
Е) lim (u+v) = u lim u+v lim v
25. f(x) жұп функция болады, егер
А) f(x) =-f(x)
В) f(x) =f(x) + Т
С) f(-x) =f(x)
Д) f(-x) =-f(x)
Е) f(x) =-f(-x)
26. Шектің мәнін есептеңдер:
А)
В)
С) 1
Д) 2
Е) 4
27. Шектің мәнін есептеңдер:
А)
В)
С) 1
Д) 2
Е) 4
28. f(x) жұп функциясы өспелі болады, егер кез келген х1, х2 үшін
А)
В)
С)
Д)
Е)
29. Бірінші ретті туындының механикалық мағынасы:
А) әсер етуші күш;
В) жылдамдық;
С) үдеу;
Д) тарту күші;
Е) дұрыс жауабы жоқ;
30. d(u+v)=-?
А) d(u+v)= u dv+u dv
В) d(u+v)= d+(uv)
С) d(u+v)= d(u) + d(v)
Д) d(u+v)= d(u) — d(v)
Е) d(u+v)= u d(v) + v d(u)
31. у=f(x) функциясының туындысы:
А)
В)
С)
Д)
Е)
32. у = х2-2х3+ах, у´ туындысын табыңдар:
А) у´ = 2х+6х2+ах
В) у´ = 2х-6х2+ах
С) у´ = 2х+6х2+ахlna
Д) у´ = 2х-6х2+ахlna
Е) у´ = -2х-6х2+ах
33. у=f(x) функциясының х0 нүктесінде максимумы болуының қажетті шарты:
А) f´(x0) =0
В) f´(x0) >0
С) f´(x0) <0
Д) f´(x0) функциясы х0 нүктесінен өткенде таңбасын «+»-тен «-»-ке ауыстырады;
Е) f´(x0) функциясы х0 нүктесінен өткенде таңбасын «-»-тен «+»-ке ауыстырады;
34. бұл…
А) Логранж ережесі;
В) Лопиталь ережесі;
С) Ролль теоремасы;
Д) Коши теоремасы;
Е) Ферма теоремасы;
35. , у´´(x)-?
А)
В)
С)
Д)
Е)
36. Дифференциалдың дұрыс емес қасиеті:
А) df(u)=f(u) du
В) d(uv)=u dv-vdu
С) d(u+v)=du+dv
Д) d(с u)=с du, мұндағы с-соnst
Е) d(с)= 0, мұндағы с-соnst
37. у= соs (3х4 +2x+5) , у´-?
А) у´= -sin (3х4 +2x+5)
В) у´= (12х3+2) соs (3х4 +2x+5)
С) у´= -(12х3+2) соs (3х4 +2x+5)
Д) у´= (12х3+2) sin (3х4 +2x+5)
Е) у´= -(12х3+2) sin (3х4 +2x+5)
38. у=3х-х3 функциясының [-2;3] аралығындағы ең кіші мәнін табыңыз:
А) -2
В) 2
С) -21
Д) 21
Е) -18
39. у=х3 -3х2+1 функциясының ең үлкен аралығын табыңыз:
А) (0;2)
В) (-∞;+∞)
С) (-∞;0) (2;+∞)
Д) (0;+∞)
Е) (-∞;2)
40. у= f(x) функциясының дифференциалы мынадай болады:
А) dу=f´(х) dх
В) dу=df(х) dх
С) =f´(х) dх
Д) dу=f´(х)
Е) =f(х) dх
41. Егер [a;b] аралығында f´(х)<0 болса, онда
А) f(х) [a;b] аралығында ойыс;
В) f(х) [a;b] аралығында кемиді;
С) f(х) [a;b] аралығында өседі;
Д) f(х) [a;b] аралығында минимум болады;
Е) f(х) [a;b] аралығында максимум болады;
42. Функцияның үзіліссіздік қасиеттерін қабылдамайтын нүктелері қалай аталады?А) шеткі нүктелер;
В) ішкі нүктелер;
С) экстремум нүктелері;
Д) үзіліс нүктелері;
Е) жоғарғы шек;
43. Екінші ретті туындының механикалық мағынасы:
А) әсер етуші күш;
В) жылдамдық;
С) үдеу;
Д) тарту күші;
Е) дұрыс жауабы жоқ;
44. z= f(x,у) функциясының х бойынша алынған туындысы:
А)
В)
С)
Д)
Е)
45. z= f(x,у) функциясының толық өсімшесі:
А)
В)
С)
Д)
Е)
46. z= х3+2х3у+у2+7, табу керек:
А)
В)
С)
Д)
Е)
47. Есептеңіз:
А) х3-х2+5х
В) х3-х2+5х+с
С) х3-х2
Д) х3-х2+с
Е) х3-2х2+5х+с
48. Бөліктеп интегралдау формуласы:
А) ∫u dv=uv – ∫u dv
В) ∫u dv=∫u dv –∫vdu
С) ∫u dv=uv –∫vdu
Д) ∫u dv=uv +∫udv
Е) ∫u dv=uv +∫vdu
49. F´(x)=f(x) болғанда, қай теңдік дұрыс болады?
А)
В)
С)
Д)
Е)
50. Ньютон-Лейбниц формуласы:
А)
В)
С)
Д)
Е)
51. анықталған интегралының геометриялық мағынасы:
А) доғаның ұзындығы;
В) дененің көлемі;
С) жазық фигураның ауданы;
Д) айналу бетінің ауданы;
Е) айналу денесінің көлемі;
52. Анықталған интеграл дегеніміз не?
А)
В)
С)
Д)
Е)
53. Есептеңіз:
А) -1
В) -16
С) 16
Д) —
Е)
54. Есептеңіз:
А) 0
В) 1
С) ∞
Д) е
Е) е-1
55.n-ретті дифференциалдық теңдеу:
А) F(x, у n)=0
В) F(x,у,у´,у´´,…, у (n))=0
С) F(x)= у n
Д) F(x,у,у2,…, у n-1)=0
Е) F(x,х,х2,…, х n)=0
56. у´= f(1; ) теңдеуі қандай типке жатады?
А) біртекті теңдеу;
В) Бернулли теңдеуі;
С) сызықтық теңдеу;
Д) айнымалылары дараланатын теңдеу;
Е) айнымалылары дараланған теңдеу;
57. М1(х) N1(у)dx+M2(x)N2(у) dу =0. Бұл-…
А) айнымалылары дараланған теңдеу;
В) айнымалылары дараланатын теңдеу;
С) біртекті теңдеу;
Д) біртектіге келтірілетін теңдеу;
Е) сызықтық теңдеу;
58. М(х) dx+N(у)dу=0 теңдеуі:
А) айнымалылары дараланған теңдеу;
В) айнымалылары дараланатын теңдеу;
С) біртекті теңдеу;
Д) сызықтық теңдеу;
Е) Бернулли теңдеуі;
59. у´+Р(х)у=Q(х) теңдеуі:
А) айнымалылары дараланған теңдеу;
В) айнымалылары дараланатын теңдеу;
С) біртекті теңдеу;
Д) сызықтық теңдеу;
Е) Бернулли теңдеуі;
60.у´´-у´-6у=0 сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешуін табыңыз:
А) у=c1e-5x+c2e-x
В) у=c1e5x+c2ex
С) у=e-3x(c1cos2x+c2sin2x)
Д) у=c1e-5x+c2ex
Е) у=e3x(c1cos2x+c2sin2x)