Тест жинағы, Химия
Каспакова Құралай Азаматовна, Химия пәнінен тесттер жинағы

Мақала авторы: Каспакова Құралай Азаматовна
Жұмыс орны: "Екібастұз қаласы әкімдігінің білім бөлімінің Атығай жалпы орта білім беретін мектеп"КММ
Лауазымы: химия пәнінің мұғалімі
Порталға жариялану мерзімі: 02.04.2018

Химия пәнінен тесттер жинағы

Кіріспе

Үйге берілген тапсырмаларды оқушылардың орындап келгендегін тексеру үшін дәстүрлі әдістерге қоса, тест арқылы бақылау өткізгеннің пайдасы көп. Біріншіден, тест бойынша үй тапсырмасын тексерсе кластағы барлық оқушылар толық қамтылады. Екіншіден, жауап тез алынады, себебі, оқушылардың жауапты жазуына уақыт өте аз жұмсалады.
Сонымен қатар, әр тарауды біткенде, не тоқсан соңынан сынақ және 8-ші, 9-шы сыныптарда тест-емтиханды да өткізуге болады.
Тест материалдарын әр сабақта жаттығу ретінде де пайдалануға болады.
Бақылау, сынақ, емтихан үшін тест жұмыстарды дайындаудың көптеген жолдары бар. Олар: толықтыру, еске түсіру, теріп алу, балама, салыстыру т.с.с. сияқты көптеген түрлері.
Тест арқылы оқушылардың дайындығын тексеру, өткен сабақтарға жаттығу жасау арқылы әр сыныптағы қаралатын мәселелердің қиындығын ескере оқушылардың таным деңгейлеріне байланысты, материалдарды меңгере алу қабілеттері ескеріледі.

І нұсқа
1. Бериллийдің жоғары оксидінің формуласындағы индекстер қосындысы?
а) 2
б) 4
в) 6
г) 7
д) 8
2. Теріс иондарды қалай атайды?
а) Анодтар
б) Тотықтырғыштар
в) Аниондар
г) Каниондар
д) Акцепторлар
3. Мышьяктың жоғары оксидінің формуласындағы индекстер қосындысы
а) 4
б) 6
в) 5
г) 7
д) 8
4. Озонның оттекке айналатын теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындыы.
а) 4
б) 2
в) 3
г) 5
д) 6
5. Төменде көрсетілген құбылыстардың қайсысы химиялық реакцияларға жатады?
а) Мұздың еруі
б) Күкірттің жануы
в) Қанттың еруі
г) Сүттің ашуы
д) В, D
6. Алюминийдің валенттігі нешеге тең?
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
д) 5
7. 1 моль көміртекте атом саны қанша?
а) 6,02 ∙ 10²³
б) 6,02²³
в) 6 ∙ 23¹º
г) 1• 10²³
д) 12
8. 10 моль күкірттің массасы (г) –
а) 32 г.
б) 3,2 г.
в) 320 г.
г) 10 г.
д) 16 г.
9. Өнеркәсіпте оттекті қай заттан алады?
а) Судан
б) КМnO4
в) KClO3
г) HgO
д) Ауадан

10. Төмендегі реакция теңдеуіндегі оттектің алдына қандай коэффициент қойылады CH4 + O2 → CO2 + H2O?
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
д) 5
11. Су әрекеттеседі:
а) Қышқылдармен
б) Негіздермен
в) Барлық металдармен
г) Активті металдармен
д) Сутекпен
12. Қосылыстар арасынан қышқылды көрсет:
а) Н2О
б) Са (ОН)2
в) NH3
г) NaCl
д) HNO3
13. Периодтық жүйенің 7-ге тең горизонтальді жолдары аталады:
а) Периодтар
б) Топтар
в) Қатарлар
г) Жолдар
д) Топшалар
14.Кремний атомындағы электрон қабаттарының саны:
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
д) 5
15.Темір атомының ядросындағы протондар саны:
а) 20
б) 55
в) 30
г) 8
д) 26
16.Бром Br2 молекуласындағы химиялық байланыс түрі:
а) Иондық
б) Металдық
в) Коваленттік
г) Ковалентті полюсті
д) Ковалентт полюссіз
17.Қай металл сілтілікке жатады:
а) Ca
б) Fe
в) Ni
г) Na
д) Дұрыс жауап жоқ
18.Қай затпен хлор әрекеттеспейді?
а) H2
б) Na
в) K
г) CuO
д) Ca

19.Период нөмірі сәйкес келеді:
а) Протондар санына
б) Сыртқы қабаттағы электрондар санына
в) Нейтрондар санына
г) Электрон қабаттарының санына
д) Электрондардың жалпы санына
20.Диссоциация кезінде анион ретінде тек гидроксид-ион, түзетін заттар аталады:
а) Қышқылдар
б) Орта тұздар
в) Сілтілер
г) Қышқыл тұздар
д) Қос тұздар
ІІ нұсқа

1.Мына әрекеттесулердің бірінде ион алмасу реакциясы газ бөле отырып аяғына дейін жүреді:
а) Cu(OH)2 + H2SO4
б) KOH + Zn(NO3)2
в) Na2CO3 + HCl
г) LiOH + H2SO4
д) MgCl2 + NaNO3
2.Натрий фосфатындағы натрийдің индексі қанша:
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
д) 5
3..Мына металдардың қайсысы сумен әрекеттеспейді?
а) Mg
б) Ca
в) Na
г) Be
д) Ni
4.Бейметалдық қасиеті өте анық байқалатыны:
а) Si
б) N
в) P
г) Cl
д) S
5. 2, 8, 5, сандар қатарына электрондардың энергетикалық деңгейлері сәйкес келетін атом:
а) Al
б) N
в) P
г) Cl
д) S
6. Тұз қышқылының формуласы:
а) H2SO4
б) HCl
в) HNO3
г) H2S
д) H2CO3
7. 5% Ерітінді даярлау үшін 2 г қантты ерітетін судың массасы тең:
а) 19 г
б) 20 г
в) 40 г
г) 38 г
д) 52 г
8. Оттек жай зат түрінде кездеседі:
а) Жер қыртысында
б) Суда
в) Гранитте
г) Борда
д) Атмосферада
9. Азоттың ең жоғарғы валенттігі көрсетілген оксид:
а) N2O
б) NO
в) N2O3
г) NO2
д) N2O5
10. Мына реакцияны теңестіру кезінде N2 + H2 → NH3, азот формуласының алдына қойылатын коэффицентті тап:
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
д) 5
11.Күкіртті қышқылдың тұздары қалай аталады?
а)сульфаттар
б)сульфиттер
в)сульфиді
г)силикаттар
12.Сілтіні табыңдар
а)АgOH
б)LiOH
в)Pb(OH)2
г)Mg(OH)2
13.Бейметалды табыңдар
а) сынап
б) кремний
в)мыс
г) кальций
14. Реакция теңдеуіндегі фосфордың алдына қойылатын коэфициент
P + O2 = P2 O5
а) 2
б) 3
в)4
г) 5
15.21 электроны бар белгісіз элемент
а) магний
б) фосфор
в) хсенон
г) скандий
16. Атомдардағы электрон саны немен өрнектеледі?
а) ядро заряды санымен
в) қатардың санымен
б) жұптаспаған электрон санымен
г) жұптасқан электрон санымен
17. Тұз қышқылы мен әрекеттеспейтін металл қайсысы
а) Zn
б) Mg
в) Fe
г) Cu

18.Валенттіліктері бірге тең элементтерді көрсетіңдер
а) K Na H Li
б)Ca O Ba Zn
в) Cu C Fe P
г) Al P Ag B
19.Бейтараптану реакциясы дегеніміз не?
а)нәтижесінде су мен қышқыл түзіледі
б)нәтижесінде қышқыл мен негіз түзіледі
в) негіз бен су түзіледі
г) негіз бен қышқыл түзіледі
20. Негіздік оксидтерді табыңдар
а) ZnO CaO CuO
б) CO SO2 BaO
в) CO BeO CaO
г) NO2 P2O5 SiO2
ІІІ нұсқа

1. 54 гр суда қанша моль зат бар?
а) 1 моль
б) 2 моль
в) 3 моль
г) 2,5 моль
2 . 50 грамм 16 % — тік сілті ерітіндісін дайындау үшін қанша граммм сілті және су алу керек
а) 8 г сілті 42 г су
б) 10 г сілті 40 г су
в) 6г сілті 50 г су
г) 8 г сілті 52 г су
3.Кремний атомының бос күйіндегі электрондық конфигурациясын тап
а)1s2 2s2 2p2
б)1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
в)1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
г)1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
4.Оттегі мен металл арасындағы реакция типі қандай ?
а) орынбасу
б) қосылу
в) алмасу
г) айырылу
5.Мына металдардың қайсысы сумен әрекеттеседі?
а) күміс
б) натрий
в) магний
г) кальций
6. Фтор атомындағы электрондардың энергиялық деңгейде орналасуы:
а) 2,8,4
б) 2,6
в) 2,7
г) 2,8,5
7. 4 г калий сумен әреттескенде неше грамм сутек газы бөлінеді?
а) 0,5
б) 0,1
в) 0,2
г) 0,3

8. CuO-мыс оксидінің құрамындағы оттектің массалық үлесі қандай?
а) 80%
б) 20%
в) 40%
г) 10%
9. Темір мен күкірттің қоспасы берілсе қандай әдіспен бөлуге болады?
а) сүзу
б) магнитке тарту
в) тұндыру
г) кристалдандыру
10.Химиялық қосылыстардың формуласы дұрыс жазылған қатарды тап
а) KCl2 ,H2 SO ,H3 PO4
б) K SO4 , Al3 PO4 , NaCl2
в) CaO ,NaO, HCl
г) H2 S H2O H2CO3
11. Қай элемент атомдары электрондарын беріп, оң зарядталған иондарға айналады:
а) С
б) Са
в) Р
г) N
12. Электртерістілігі бірдей атомдар арасында қандай байланыс түзіледі ?
а) иондық
б) ковалентті полюсті
в)металдық
г) ковалентті полюссіз
13. Массасы 460 грамм азот (ІҮ) оксиді қалыпты жағдайда қандай көлем алады
а) 22,4л
б) 122л
в) 44,8л
г) 224л
14. Қай процесс тотығуға жатады?
а) S-2 — S — 4
б) Mg0 — Mg+2
в) S +6 — S +4
г) S+4 — S0
15.Химиялық реакция теңдеуіндегі тотықсыздандырғыш формуласының коэфициенті қандай? AI + CuCI2 = AICI3 + Cu
а) 1
б) 2
в) 3
г) 6
16. Балқу температурасы жоғары зат:
а) вольфрам
б) су
в) күкірт
г) сынап
17. Аллотропия құбылысы тән элемент:
а) оттек пен күкірт
б) оттекке те, күкіртке де тән емес
в) элементтерге тән емес
г) тек оттекке
18.Молекуласында үш байланыс бар зат:
а) азот
б) оттек
в) хлор
г) фтор
19.Қышқылдық оксид:
а) кремний оксиді
б) германий (ІІ) оксиді
в) галий (ІІ) оксиді
г) қалайы (ІІ) оксиді
20.Сутектің ауамен салыстырғандағы тығыздығы:
а) 21,16
б)14,5
в) 16
г) 12,5
ІҮ нұсқа

1.Темір (ІІІ) гидроксидіндегі темірдің массалық үлесі:
а) 60%
б) 52%
в) 50%
г) 55%
2. 7,88кг барий карбонаты ыдырағанда бөлінген көмірқышқыл газының (қ.ж.) көлемі:
а) 336л
б) 560л
в) 224л
г) 896л
2.Тек қосымша топша металдары орналасқан қатар:
а) B, Al, Ga, In, Ti
б) Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
в) Mn, Tc, Re, Rh
г) F, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
3. 200г мәрмәр тас ыдырағанда бөлінетін көмірқышқыл газының көлемі:
а) 33,5л
б) 44,8л
в) 22,4л
г) 11,2л
4.Ядродағы протон саны…
а) период нөмірін көрсетеді
б) топ нөмірін көрсетеді
в) рет нөмірін көрсетеді
г) жоғары оксидтер формуласын көрсетеді
5.Электролиттік диссоциация теориясы ның авторы:
а) А.Вернер
б) А.Бутлеров
в) Д.Менделеев
г) С.Аррениус
6.Комплексті тыңайтқыштарға жатпайтын зат:
а) калий гидрофосфаты
б) натрий фосфаты
в) калий фосфаты
с) калий нитраты
7.Жер қыртысында ең көп таралған металл:
а) титан
б) алюминий
в) алтын
г)мырыш

8.Құрамында 13,35г алюминий хлориді бар ерітіндімен әрекеттесуге жұмсалатын натрий гидроксидінің ең көп мөлшері:
а) 10
б) 16
в) 4
г) 12
9.Сілті әсерінен күлгін лакмустың түсі:
а) қызыл болып өзгереді
б) қызғылт болып өзгереді
в) көк түске өзгереді
г) малина түсіне өзгереді
10.Химиялық құбылыс:
а) оттектің кристалдануы
б) оттектің суда еруі
в) сұйық оттектің булануы
г)бертолле тұзынан оттекті алу
11.Элементтердің электртерістілігі өсетін қатары:
а)P-As-Sb-Bi
б) Si-Al-Mg-Na
в)O-N-C-B
г) Si-P-S-Cl
12.Қай қатарда тек қана күрделі заттар орналасқан:
а) озон, апатит, глаубер тұзы
б) ақ фосфор, карналит, ортоклаз
в) калий гидроксиді, кремнезем, силан
г) кремний, поташ, су
13.Қыздырғанда ыдырамайтын тұз:
а) магний карбонаты
б) күміс нитраты
в) кальций карбонаты
г) калий сульфаты
14.Қатты заттарды суда еріткенде энергия:
а) бөлінбейді
б) сіңірілуі де, бөлінуі де мүмкін
в) үнемі бөлінеді
г) үнемі сіңіріледі
15.Орын басу реакциясы:
а) калий мен сутек оксидінің арасындағы әрекеттесу
б) калий мен сутектің арасындағы әрекеттесу
в) калий мен оттектің арасындағы әрекеттесу
г) калий мен күкірттің арасындағы әрекеттесу
16.Диссоциация кезінде гидроксид иондар түзетін заттар:
а) қышқыл тұздар
б) орта тұздар
в) сілтілер
г) суда ерімейтін негіздер
17.Оттек атомының ядро заряды:
а) +3
б) +16
в) +6
г) +8
18.Бос күйінде кездесетін металл:
а) Mg
б) Al
в) Ag
г) Pb
19. Қатты күйде кездесетін қышқыл:
а) H₂CO₃
б) H₂SO₄
в) HNO₃
г) H₃PO₄
20.Өзара әрекеттесетін оксидтер:
а) натрий оксиді және барий оксиді
б) мырыш оксиді және күкірт (ІҮ) оксиді
в) мыс (ІІ) оксиді және кальций оксиді
г) көмірқышқыл газы және бор оксиді

Ү нұсқа

1. Азот қышқылының мольдік массасы:
а) 63 моль
б) 63
в) 63г
г) 63 г/моль
2. Иондық байланысы бар қосылыс:
а) мырыш оксиді
б) азотты қышқыл
в) азот
г) күкірт қышқылы
3. Қай элементте бейметалдық қасиет басым болады?
а) күкірт
б) оттек
в) селен
г) теллур
4.Химиялық реакцияға кіріскен заттардың массасы түзілген заттардың
массасына тең.
а) Авогадро заңы
б) Құрам тұрақтылық заңы
в) Зат массасының сақталу заңы
г) Газдар заңы
5.Ковалентті полюссіз байланысы бар зат:
а) Cl₂
б) CH₄
в) NH₃
г) Na₂O
6.Оксидтердің формуласы
а) CaO
б) KClO₃
в) H₂SO₄
г) Fe(OH)₂
7.Су әрекеттеспейді:
а) литий оксидімен
б) натрий оксидімен
в) барий оксидімен
г) мыс оксидімен
8.Периодтағы реттік нөміріне сай элементтердің қасиеттерінің өзгеруі:
а) бейметалдық және металдық қасиеттері артады
б) металдық қасиеті кеміп, бейметалдық қасиеттері артады
в) металдық және бейметалдық қасиеттері кемиді
г) металдық қасиеттері артып, бейметалдық қасиеттері кемиді
9.Мына қосылысында фосфор ең жоғары тотығу дәрежесін көрсетеді:
а) жай затында
б) ортофосфаттарда
в) фосфиттерде
г) фосфидтерде
10.Хлорға тән емес тотығу дәрежесі:
а) +1
б) +3
в) +5
г) +1.
11.Галогендер тобына жататындар:
а) Si, Ca, Mg, Ba, In
б) F, C1, Br, I, At
в) C1, I, K, At, Na
г) C1, F, Ne, Xe, Cu2
14. Теңіз балдырларында кездесетін элемент:
а) F2
б) Cl2
в) Br2
г) I2
15.Фтор атомындағы электрондардың энергетикалық денгейлерде орналасуы:
а) 2,8,4
б) 2,6
в) 2,7
г) 2,8,5
16.Негіздік оксидтердің формулаларын көрсетіңдер:
а) HCI
б) KOH
в) MgO
г) Ca(OH)2
17. FeO→Fe→x→Fe(OH)2 айналым тізбегінде х деп белгіленген заттың формулвсы:
а) Fe₂O₃
б) FeCI₂
в) FeCI₃
г)Fe(OH)₃
18.Тұз қышқылы әрекеттеспейтін зат:
а) Cu
б) CuO
в) Cu(OH)₂
г) Zn
19. Химиялық реакция теңдеулерінің қайсылары экзотермиялық процестің мысалдары бола алады?
а)C+O₂ =CO₂ +Q
б)2HgO=2Hg+O₂ -Q
в)CH₄ +2O₂ =CO₂ +2H₂O+Q
г)2H₂O=2H₂O₂ -Q
20. …Са+О₂ =…СаО теңдеуінде қалдырып кеткен коэффициенттердің мәнін көрсетіңдер:
а)1,1
б)2,2
в)3,3
г)4,4

Қолданылған әдебиеттер:
1. Н.Н.Нұрахметов, К.А.Сармановна, К.М.Джексембина Химия. «Мектеп». Алматы. 2012ж
2. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия 8сынып. Бейорганикалық химия. Алматы. 1991ж
3. М.Б.Усманова, Қ.Н.Сақариянова. Химия 9 сынып. Алматы «Атамұра» 2013ж
4. Ә.Е.Темірболатова. Химия. Есептер мен жаттығулар жинағы. Алматы. «Мектеп». 2004ж

Психология, Тест жинағы
Махамбетова Асел Аскаровна, Психология пәнінен тәжірибелік тапсырмалар

Мақала авторы: Махамбетова Асел Аскаровна
Жұмыс орны: Павлодар гуманитарлық-педагогикалық колледжі
Лауазымы: Педагогика және психология пәндерінің оқытушысы
Порталға жариялану мерзімі: 04.01.2018

Психология пәнінен тәжірибелік тапсырмалар

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығына арналған

  «Психология» пәнінен тәжірибелік тапсырмалар

Тапсырма № 1 ТЕСТ

 1. Темперамент дегеніміз не?
 2. A) Қозу мен тежелудің 6ip-6ipiHe тең келу!.
 3. B) Қозу мен тежелудің 6ip-6ipiнe тең, бірақ; алмасуы сараң, баяу қозғалуы.
 4. C) Жүйке жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке езгешелеліктерінің
 5. Ең 6ipiнші темпераменттің 4 типін анықтаған кім?
 6. A) И. Кант.
 7. B) Гиппократ.
 8. C) И.М. Сеченов.
 9. Жүйке жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке өзгешеліктерінің 6ipi?
 10. A) Сана.
 11. B) Темперамент.
 12. C) Мінез.

4.Темпераменттщ санын он үшке жеткізген қай дәрігер?

 1. A) Гален.
 2. B) И. Кант.
 3. C) Гейне.
 4. 5. Темпераменттің ұстамсыз түрі?

Л) Флегматик.

 1. B) Холерик.
 2. C) Меланхолик.
 3. Адамныц негізгі беталысын және оның өзінді әрекетінің

айырмашылығын сипаттайтын сапалық өзгешелік қалай аталады?

A ) Мінез.

 1. B) Epiк.
 2. C) Қабілет.
 3. Типтік мінез бітістерінің неше түрін білесің?
 4. A) 3.
 5. B) 4.
 6. C) 5.
 7. Мақсаткерлік мінез бiтici калай аталады?

A ) Адамның бойындағы күш-қуатын, білімін халық муддесіне оның кісілігін танытатын ерекше асқақ сезім.

 1. B) Адамның өз мінез-құлкын көздеген мақсатына алаңсыз бағыштауы.
 2. C) Адамныц үй-iшi, тума-туыстарына қатысты перзенттік парызынан туындайтын қасиет.
 3. Бала мінезін тәрбиелеудегі басты әдістің бipi?
 4. A) Еңбек.
 5. B) Талап.
 6. C) Күн тәртібі.
 7. «Адамның мінез-құлқының бейнес жүйке жүйесінің туа

біткен қасиеттеріне ғана байланысты болып қоймайды, сонымен бipre ағзаның жеке өмip сүру барысында болатын ықпалдарға байланысты»

— деген кім?

A ) Сеченов.

 1. B) Павлов.

C)Гиппократ.

 1. Қабілеттің ең алғашды көрініci не болып табылады?

A . Дарындылық.

 1. Нышан.
 2. Бейімділік.
 3. Нышанның ықпалымен қалыптасқан қабілеттің түрі қалай аталады?
 4. Талант.
 5. Дарындылық.
 6. Данышпандық.
 7. Қабілет неше түрге бөлінеді?
 8. 1.
 9. 2.

C . 3.

 1. 1 Кез-келген адамнан табылатын қабілет?
 2. Музыкаға, пәнге, суретшілікке қабілеті
 3. Арнаулы қабілет.
 4. Жалпы қабілет.
 5. 15. Дарындылык дегеніміз не?
 6. Ата-анасы мен туысқандарына ұқсап туу.
 7. Бip әрекетті шығармашылықпен орындау мүмкіншілігін қамтамасыз ететін қабілеттің ерекше жоғары келуі
 8. Нышандардыц ықпалымен қалыптасқан қабілеттің түрі .

 

2- тапсырма

Тәжірибелік тапсырма:

«Темперамент»

1-тапсырма

Ақыл-оймен атқаратын жұмыста төзімсіз.Тез шаршайды, ұйқышыл. Қатты шаршағанда, қозу пpoцeci жылдам. Қиындықтарды жеңіп шығуға дәрменсіз. Тұрақсыз. Ауызша сөздерінен тез қорытынды шығара алмайды. Қиялдауы әлсіз. Іс-әрекеті баяу.

Адамдармен тез араласып кете алмайды.

«Мінез»

2-тапсырма

6 жасар Ермек күндізгі ұйқы кезінде басқа балаларға маза бермейді. Өзi де ұйықтамайды. Тәрбиеші бірнеше рет оған ескерту жасады, бірак ол тындамады. Барлык бала орнынан тұрып, киініп жатқан кезде тәрбиеші Ермектің тұруына рұқсат бермеді. «Сенің басқа балалармен бірдей демалғың келмеді, тәртіп бұздың, енді балалар ойнайды, сен басқалардай демалған жоксың ғой, сондыктан жалғыз өзің ұйыктауыңа тура келеді». Ермек орнынан жылап тұрып киінуге рұқсат сұрады. Тәрбиеші рұқсат бермеді. Ол бip сағаттай тыныш жатты. Осыдан кейін ол демалыс сәтінде тәртіп бұзбайтын болды.

            Сұрақ: Ермектің мінез-құлкында болған өзгерістерді талдаңыз.

Тәрбиешінің оны тәртіпке көндіруі неліктен сәтті болды?

«Қабілет»

3-тапсырма

В.И. Суриков бала кезінде Петербургтағы көркемөнер Академиясына түсейін деп барғанда, емтихан алушылар оның салған суреттерін көріп, «Академияның маңынан ceнi жүргізуге болмайды», — депті. Келесі жылы Суриков сурет салуға жаттығып, қайта келгенде, сол емтихан алушылар оның салған суреттеріне қайран қалып, Академияға бірден қабылдайды. Осы жағдайда педагогтардың әуелгі жіберген қателігін қалай түсіну керек?

 

 

3-тапсырма

Адамның көңіл-күйі, қалпына қатысты антоним сөздерді тап?

 

1 Хал-жағдайым шамалы  
2   Өзімді күшті сезінемін
3   Белсенді
4 Қозғалысым аз  
5 Көңілсіз  
6   Көңіл-күйі жақсы
7 Шашыраған  
8   Күш-қуаты мол
9 Жай  
10 Қолынан іс келмейді  
11   Бақытты
12 Түнерген  
13 Шашыраңқы  
14   Сау
15   Ынталы
15 Көңіл бөлмеу  
17 Сылбыр  
18   Қуанышты
19 Шаршаған  
20   Әлді
21 Маужыраған  
22   Сондай жұмыс істегім келіп тұр
23 Қобалжулы  
24   Оптимист
25 Шыдамсыз  
26 Босаң  
27   Ойлау жеңіл
28 Ұқыпсыз  
29   Үмітін үзбеген
30 Наразы  

 

 

 

Тест жинағы
Кожахметова Алмаш Уразбаевна, Тест по русскому языку для 4 класса

Мақала авторы: Кожахметова Алмаш Уразбаевна
Жұмыс орны: Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылы Сарыкемер мектеп-гимназиясы
Лауазымы: Орыс тілі мен әдебиеті пән мұғалімі
Порталға жариялану мерзімі: 22.12.2017

Тест по русскому языку для 4 класса

Тест по русскому языку

для 4 класса  Вариант №1

1.Что обозначает имя существительное?

а) действие предмета;
б) предмет;
в) признак предмета.

 1. Что обозначает имя прилагательное?

а) действие предмета;
б) предмет;
в) признак предмета.
3. Что обозначает глагол?
а) действие предмета;
б) предмет;
в) признак предмета.
4. На какой вопрос отвечает имя существительное?
а) Какой? Какая? Какое? Какие?
б) Что делать? Что сделать?
в) Кто? Что?
^ 5. На какой вопрос отвечает имя прилагательное?
а) Какой? Какая? Какое? Какие?
б) Что делать? Что сделать?
в) Кто? Что?
6. На какой вопрос отвечает глагол?
а) Какой? Какая? Какое? Какие?
б) Что делать? Что сделать?
в) Кто? Что?
7) Как пишется НЕ с глаголами?
а) раздельно;
б) слитно.
8) Найди имя существительное:
А) летать;
б) перелетные;
в) летчик.
9. Найди имя прилагательное:
а) снежный;
б) снежок;
в) снеговик.
10. Найди глагол:
а) игра;
б) игрушка;
в) играть.
11 Укажи слово мужского рода.

А) школа

Б) магазин

В) село

12 Из чего состоит текст ?
А) из слогов;
Б) из букв;
В) из предложений;
13. Выберите гласные звуки
А) К, У, Т, О
Б) Й, И, М, Я
В) А, Ы, Ю, У
14. Выберите из данных вариантов согласные звуки
А) Б, Н, С, Д
Б) У, И, Е, Я
В) О, Л, К, Р
15. Выберите правильный вариант
А) Ты читаю
Б) Мы  рисуем
В) Он пишешь
16. Какие слова нужно писать с заглавной буквы?
А) школьные уроки
Б) название деревьев

В) имена, фамилии людей, клички животных
17. Найдите глагол
А) бегал;
Б) школа;
В) интересный;
18. Найдите имя существительное
А) бегал;
Б) школа;
В) интересный;

 1. 19. Найдите имя прилагательное
  А) бегал;
  Б) школа;
  В) интересный;
  20. Выберите вариант, где допущена ошибка в разделении слов на слоги
  А) ок-но;
  Б) сал-ф-етка;
  В) по-ми-дор;

 

 

 

 Вариант № 2

 1. Из чего состоит текст?
  А) из слогов;
  Б) из букв;
  В) из предложений;
  2. Выберите гласные звуки
  А) Б, А, С, О
  Б) У, И, Е, Я
  В) М, Л, К, Р
  3. Выберите из данных вариантов согласные звуки
  А) Б, А, С, О
  Б) У, И, Е, Я
  В) М, Л, К, Р
  4. Выберите правильный вариант
  А) наша школа
  Б) наш парта
  В) наши стул
  5. Какие слова нужно писать с заглавной буквы?
  А) школьные принадлежности
  Б) имена, фамилии людей, клички животных
  В) название деревьев
  6. Найдите глагол
  А) стул;
  Б) хороший;
  В) играет;
  7. Найдите имя существительное
  А) стул;
  Б) хороший;
  В) играет;
 2. Найдите имя прилагательное
  А) стул;
  Б) хороший;
  В) играет;
  9. Выберите вариант, где допущена ошибка в разделении слов на слоги
  А) о-гу-рец;
  Б) яб-ло-ко;
  В) пом-и-дор;
  10. Сколько букв в русском алфавите?
  А) 33;
  Б) 42;
  В) 38;
  11. Какие из данных букв не обозначают звуков?
  А) Р, Л;
  Б) Ъ, Ь;
  В) Ш, Ж;
  12. Выберите вариант, где перечислены овощи
  А) огурец, лук;
  Б) яблоко, виноград;
  В) свекла, банан.
 3. Выберите существительное мужского рода

А) пришла

Б) снег

В) весна

14.Что обозначает имя существительное?

а) действие предмета;
б) предмет;
в) признак предмета.

15.Что обозначает имя прилагательное?

а) действие предмета;
б) предмет;
в) признак предмета.
16. Что обозначает глагол?
а) действие предмета;
б) предмет;
в) признак предмета.
17. На какой вопрос отвечает имя существительное?
а) Какой? Какая? Какое? Какие?
б) Что делать? Что сделать?
в) Кто? Что?
18. На какой вопрос отвечает имя прилагательное?
а) Какой? Какая? Какое? Какие?
б) Что делать? Что сделать?
в) Кто? Что?
19. На какой вопрос отвечает глагол?
а) Какой? Какая? Какое? Какие?
б) Что делать? Что сделать?
в) Кто? Что?
20.Как пишется НЕ с глаголами?
а) раздельно;
б) слитно.
 

 

 

Вариант №3

1.Что обозначает имя существительное?

а) действие предмета;
б) предмет;
в) признак предмета.

 1. Найди имя существительное:
  а) летать;
  б) зимний;
  в) книга.
  3. Укажи неверно записанное слово:
  а) шишка

б) пушынка

в) жираф
4.Подбери слово, противоположное слову горячий:
а) теплый

б) молодой

в ) холодный

 1. Укажи существительное женского рода
  а) каша

б) дом

в) поле

 1. Укажи слово, которое отвечает на вопрос Кто?

а) ложка

б) кошка

в) кружка

 1. Укажи имя прилагательное:

а) река

б) быстро

в) хитрый

 1. Кошка сидит …. столом.

Вставьте нужный предлог:

а) из     б) под       в) в

 1. Найди лишнее слово:

а) курица

б) соловей

в) ласточка

 1. Укажи существительное мужского рода
  а) село б) солдат      в) внучка
 2. Укажи слово, отвечающее на вопрос

 Что делали?

а) пишут

б) читали

в) ходит

 

 

 

 1. Найди имя числительное:

а) десять

б) ручка

в ) море

 1. Укажи слово, которое пишется с большой буквы:

а) Лето

б) Сказка

в) Алматы

 1. Укажи местоимение:

а) мальчик

б) они

с) прыгали

 1. Когда празднуется Международный женский день?

а) 1 мая

б) 1 января

в) 8 марта

 1. Укажи неверно записанное слово:
  а) чашка
  б)  шышка
  в) чаща
 2. Укажи восклицательное предложение

а) Как красиво в лесу!
б) Когда придёт тётя?
в) Котята спали в корзинке.

 1. Укажи существительное во множественном числе

а) конфета
б)  лампа
в) помидоры

 1. Укажи прилагательные к слову бабушка(какая?)
  а) весёлый, синий
  б) добрая, умная
  в) белое, цветное
 2. Укажи глагол в предложении: Разноцветные шары взлетели под потолок. 
  а) взлетели

б) разноцветные

в) шары

 

 

 

 

 

 

 

4 вариант
 1. Из чего состоит текст ?
  А) из слогов;
  Б) из букв;
  В) из предложений;
  2. Выберите гласные звуки
  А) К, У, Т, О
  Б) Й, И, М, Я
  В) А, Ы, Ю, У
  3. Выберите из данных вариантов согласные звуки
  А) Б, Н, С, Д
  Б) У, И, Е, Я
  В) О, Л, К, Р
  4. Выберите правильный вариант
  А) Ты читаю
  Б) Мы рисуем
  В) Он пишешь
  5. Какие слова нужно писать с заглавной буквы?
  А) школьные уроки
  Б) название деревьев

В) имена, фамилии людей, клички животных

6. Найдите глагол
А) бегал;
Б) школа;
В) интересный;
7. Найдите имя существительное
А) бегал;
Б) школа;
В) интересный;

 1. Найдите имя прилагательное
  А) бегал;
  Б) школа;
  В) интересный;
  9. Выберите вариант, где допущена ошибка в разделении слов на слоги
  А) ок-но;
  Б) сал-ф-етка;
  В) по-ми-дор;
  10. Сколько букв в русском алфавите?
  А) 38;
  Б) 42;
  В) 33;

 

 

 1. Какие из данных букв не обозначают звуков?
  А) Ъ, Ь;
  Б) Р, Л;
  В) Ш, Ж;
  12. Выберите вариант, где перечислены фрукты
  А) огурец, лук;
  Б) яблоко, виноград;
  В) свекла, банан.
 2. Выберите существительное женского рода

А) пришла

Б) снег

В) весна

14.Укажи существительное женского рода, отвечающее на вопрос кто.

А) библиотека

Б) ласточка

В)  радуга

15.Укажи слово среднего рода

А) солнце

Б) птица

В) ночь

 1. 16. На какой вопрос отвечает глагол?
  а) Какой? Какая? Какое? Какие?
  б) Что делать? Что сделать?
  в) Кто? Что?
  17) Как пишется НЕ с глаголами?
  а) раздельно;
  б) слитно.
  18) Найди имя существительное:
  А) летать;
  б) перелетные;
  в) летчик.
  1 Найди имя прилагательное:
  а) снежный;
  б) снежок;
  в) снеговик.
  20. Найди глагол:
  а) игра;
  б) игрушка;
  в) играть.

 

 

 

 

Ключ к тесту 4 класса

 

 

Вар 1 Вар 2 Вар 3 Вар 4  
1 Б В Б В  
2 В Б В В  
3 А В Б А  
4 В А В Б  
5 А Б А В  
6 Б В Б А  
7 А А В Б  
8 В Б Б В  
9 А В А Б  
10 В А Б В  
11 Б Б Б А  
12 В А А А  
13 В Б В В  
14 А Б Б Б  
15 Б В В А  
16 В А Б Б  
17 А В А А  
18 Б А В В  
19 В Б Б А  
20 Б А А В  

 

 

 

 

 

Тест жинағы
Садуова Зауреш Сапарбековна, Тест по русскому языку 9 класс. Сложное предложение

Мақала авторы: Садуова Зауреш Сапарбековна
Жұмыс орны: Сарыкемер мектеп-гимназияся
Лауазымы: орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Порталға жариялану мерзімі: 16.12.2017

Тест по русскому языку 9 класс. Сложное предложение

Русский язык 9 класс Вариант 1
1.Синтаксис-
А) раздел грамматики, в котором изучаются слова как части речи.
В) раздел грамматики, в котором изучается соединение слов в словосочетании и предложении.
С) раздел науки о языке, в котором изучаются свойства слов, их изменение и соединение.
Д) раздел науки о языке, в котором изучается состав слова
2. Словосочетание –
А) состоит из одного или нескольких слов ,характеризуется интонационной законченностью
В) сочетание двух и более знаменательных слов, связанных по смыслу и грамматически.
С) состоит из двух главных членов предложения
Д) состоит из главного предложения и придаточного предложения .
3.Сложное предложение-
А) состоит из двух или нескольких однородных членов предложений.
В) состоит из двух или нескольких простых предложений.
С) состоит из двух или нескольких причастных оборотов.
Д) ) состоит из одного или нескольких слов ,характеризуется интонационной законченностью.
4.Простые предложения в составе сложного отделяются друг от друга
А) точками
В) запятыми
С) вопросительным знаком
Д) восклицательным знаком
5. Простые предложения соединяются в сложное с помощью ….
А)обособленным обстоятельством , выраженным причастным оборотом
В) союзов, предлогов, частиц
С) союзов или бессоюзно, по смыслу и интонационно
Д) однородных членов предложений
6.Предложения с союзами и союзными словами делятся на…
А) сложные и простые
В)однородные и неоднородные
С) ссп и спп
Д) прямые и косвенные
7.ССП – это
А) сложные предложения, в которых простые предложения осложнены однородными членами .
В) сложные предложения, в которых простые предложения осложнены обособленными членами .
С) сложные предложения, в которых простые предложения осложнены неоднородными членами .
Д) сложные предложения, в которых простые предложения равноправны по смыслу и связаны сочинительными союзами.
8.Какая схема соответствует ССП
А) [ … ], (что …). В) [ … ], (пока …). С) (хотя …), [ … ]. Д) [ ], и [ ].
9. Сколько типов ССП?
А) один В) два С) три Д) четыре
10. В каком ряду предложение соответствует
данной схеме [ — = ],но [ = ]¬:
А) Митя спал с незанавешенными окнами, и сад и луна всю ночь смотрели в них.
В) С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась.
С) То за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушечным выстрелом ударит пудовая рыба.
Д) Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания, смутные, неясные, как сон.
11. Укажите ССП, между частями которых не нужна запятая, так как имеется общий второстепенный член(знаки не расставлены)
А)Я гашу лампу и ночь начинает медленно светлеть.
В)Направо белела песчаная коса и темнела груда дальних гор.
С)Реки текут голубые и цветы растут разные.
Д) Солнышко село и зорька погасла.
12.Найдите однотипные предложения
А) На улице холодало ,и пошел дождь.
В) На рассвете приехали они , и закапало.
С) Пел соловей и дул теплый ветер.
Д) За стеклами брезжило и слышался шум машин.
13.В предложении : Шумит на дворе непогода,……в доме давно уже спят нужно вставить союз
А) зато В) а С) однако Д) или
14. В ССП с противительными союзами
А) обозначают осложненные обособленные предложения с причастным оборотом.
В) обозначают явления , которые происходят одновременно или следуют одно за другим.
С) одно явление противопоставляется другому
Д) указывает на то, что из двух явлений возможно только одно, или же указывает на чередование явлений.
15. В ССП с разделительными союзами
А) обозначают осложненные обособленные предложения с причастным оборотом.
В) обозначают явления , которые происходят одновременно или следуют одно за другим.
С) одно явление противопоставляется другому
Д) указывает на то, что из двух явлений возможно только одно, или же указывает на чередование явлений.
16. В ССП с соединительными союзами
А) обозначают осложненные обособленные предложения с причастным оборотом.
В) обозначают явления , которые происходят одновременно или следуют одно за другим.
С) одно явление противопоставляется другому
Д) указывает на то, что из двух явлений возможно только одно, или же указывает на чередование явлений.
17.Союзы а, но, зато являются:
А) соединительными;В) противительными;С) разделительными;Д) подчинительными;
18.Союзы или , либо, то…то.. являются:
А) соединительными;
В) противительными;
С) разделительными;
Д) подчинительными;
19.Союзы и, да , ни..ни.. являются:
А) соединительными;
В) противительными;
С) разделительными;
Д) подчинительными;
20. Укажите ССП, между частями которых не нужна запятая, так как имеется общий второстепенный член( знаки не расставлены)
А) Польёт майский дождь и начнется весенняя гроза.
В) Палило солнце и до крыши нельзя было добраться.
С) За телегой шел солдат и бежали густые толпы народа.
Д) Стонут орлы и поблекла трава .
Ключ к тесту
№ 1 вариант
1 В
2 В
3 В
4 В
5 С
6 С
7 Д
8 Д
9 С
10 В
11 В
12 С
13 В
14 С
15 Д
16 В
17 В
18 С
19 А
20 С

Тест жинағы
Аубакова Алмагуль Орынтаевна, XIV-XV ғасырлардағы Қазақстандағы  этникалық үдірістер қазақ ұлттының қалыптасуы

Мақала авторы: Аубакова Алмагуль Орынтаевна
Жұмыс орны: ЖОББ Семиглавый Мар мектебі
Лауазымы: мұғалім
Порталға жариялану мерзімі: 08.10.2017

XIV-XV ғасырлардағы Қазақстандағы  этникалық үдірістер қазақ ұлттының қалыптасуы

Қазақстан тарихы

7 сынып

XIVXV ғасырлардағы Қазақстандағы  этникалық үдірістер қазақ ұлттының қалыптасуы.

 

1.Монғолоидтық белгілер тереңдей түсті:

А) VII-VIII ғғ.

В) VII-IX ғғ.

С) VI-IX ғғ.

D) VIII-IX ғғ.

Е) IX-X ғғ.

2.Қазақтың халық болып қалыптасуының барысын бұзды:

А) Жоңғар шапқыншылығы

В) Қазақ – Қытай байланысы

С) Арабтардың шабуылы

D) Ойраттардың шапқыншылығы

Е) Моңғол шапқыншылығы

3.Қазақ жеріндегі халық болып қалыптасу үрдесі неше жылға кешеуілдеді:

А) 150-200 жылға

В) 150-300 жылға

С) 200-300 жылға

D) 150-250 жылға

Е) 250-350 жылға

4.Этносаяси қауымдастық дегеніміз:

А) шаруашылық

В) тарих ғылымы

С) белгілі бір тарихи аймақта құрылған хандықтың тұрғындары

D) қазақ халқы

Е) Моңғол мемлекеті

5.Қазақ халқының этникалық жағынан қалыптасуында басты рөл атқарған:

А) Ақ Орда тайпалары

В) Моңғолдар

С) Ұлы Жібек жолы

D) Әбілқайыр хандығы

Е) Қарақалпақтар

6.Моғол хандығында этносаяси құрамында үйсіндердің орынына уақытша аталған тайпалар:

А) қыпшақтар

В) маңғыттар

С) дулаттар

D) керейлер

Е) наймандар

7.Үйсіндер өрбіген ежелгі қазақ халқының этносаяси қауымдастық аймағы :

А) Алтын Орда

В) Ноғай Ордасы

С) Жетісу жері

D) Әбілқайыр хандығы

Е) Шығыс Түркістан

8.XIV ғ. аяғы мен  XV ғ. I-ші жартысында қазақ деген этносаяси қауымдастықтың болғанын кім жазған:

А) Марвази

В) Қашғари

С) Масуди

D) Рашид ад — Дин

Е) Рузбихан

9.Өзбек ұлысында XV ғ. ер жүректері қазақтар екенін жазған тарихшы

А)  В.В.Бартольд

В)  Рубрук

С)  Рузбихан

D) Б.Е.Көмеков

Е)  Сына-Цянь

10.ХІІІ ғасырға дейін «қазақ» атауының қолданып келген мағынасы:

А) Еркін адамдар

В) Жауынгерлер

С) Көшпелілер

D) Бақташылар

Е) Егіншілер

11.Қазақ халқының құрамына енген ру-тайпалар өздерінің ен-таңбаларын салған жартас:

А) Жетісу

В) Таңбалы Нұра

С) Алтын Орда

D) Арыстан баб кесенесі

Е) Ноғай Ордасы

 1. «Алаш» сөзін жиі кездестіретін қазақ халқының аңызы:

А) «Жошы ханның жортуылы»

В) «Қорқыт ата»

С) «Алаша хан»

D) «Оғызнама»

Е) «Ақсақ құлан»

 1. «Қазақ халқының жүзге бөлінуі, қазақ мемлекеті құрылғаннан кейінгі кезде өз жерін қорғау қажеттілігінен туған»-деп жазған қазақтың тұңғыш ағартушы ғалымы:

А) М.Дулатов

В) Ш.Құдайбердиев

С) А.Құнанбаев

D) Ш.Уәлиханов

Е) Б.Көмеков

14.Қазақ халқының құрылымына байланысты «қазақ» атауы біржола этникалық сипатқа ие болған уақыт:

А) XIV ғасырдың ІІ жартысында

В) XIV ғасырда

С) XV ғасырда

D) XV ғасырдың І жартысында

Е) XV ғасырдың ІІ жартысы

15.Қазақтың халық болып құрылуына әсер еткен біріккен этникалық топ:

А) қыпшақтар тайпалар одағы және үйсін тайпалар одағы

В) сарматтар тайпалар одағы және үйсіндер тайпалар одағы

С) дулаттар тайпалар одағы және қыпшақтар тайпалар одағы

D) қаңлылар тайпалар одағы және дулаттар тайпалар одағы

Е) үйсіндер тайпалар одағы және қаңлылар тайпалар одағы

16.Жәнібек, Керей хандарымен бірігіп көшкен ру-тайпалардың алғашқы атауы:

А) қазақ-қырғыз

В) өзбек-қазақтар

С) қырғыздар

D) қыпшақтар

Е) еркін кезбелер

17.Ежелгі Сібір тайпалары тілдерінде «қазақ» сөзінің мағынасы:

А) зор, күшті, көшпелі

В) еркін, азат, алып

С) мықты, берік, алып

D) көшпелі, алып, еркін

Е) күшті, еркін, мықты

18.«Қазақ» сөзі этникалық мағынаға ие бола бастаған ғасыр:

А) XVII ғасыр

В) XVI ғасыр

С) XVIII ғасыр

D) XIV ғасыр

Е) XV ғасыр

 1. «Үш жүз» аңызы бойынша қазақ халқы ру-тайпаларының өз таңбаларын салған жері:

А) Таңбалы Еділ

В) Таңбалы Есіл

С) Алтын Орда

D) Ноғай Ордасы

Е) Таңбалы Нұра

20.Қазақ халқының, жүздерінің пайда болуы туралы айтылған аңыз:

А) Алаша хан

В) Қорқыт ата

С) Алпамыс жыры

D) Оғызнама

Е) Алаш жыры

21.Қазақ мемлекеті құрылғаннан кейінгі кезде қазақ халқының жүзге бөліну себебі:

А) Топтасып өмір сүру үшін

В) Басқару тиімділігінен

С) Өз жерін қорғау үшін

D) Өз ішіндегі келіспеушіліктерден

Е) Ымырластықтың болмауынан

 1. «Қазақ жүздерінің құрылу себебі, олар (қазақтар) көшіп-қонып жүрген жерлерінде өз құқықтарын қорғау үшін одақтар құрған. Ол одақ – қазақ жүздері»-деп жазған ағартушы ғалым:

А) А.Құнанбаев

В) Ш.Құдайбердиев

С) М.Дулатов

D) Ш.Уәлиханов

Е) М.Жұмабаев

23.Қазақ жеріндегі ру-тайпалардың XV ғасырдың басындағы басқа хандықтарға ауа көшуінің басты мақсаттары:

А) Малдың қамы үшін

В) Билікке, таласқа тойтарыс беру үшін

С) Хандықты тарату үшін

D) Басқа елде би болу үшін

Е) Ру-тайпалармен бірігу, тыныштықта өмір сүру үшін

24.XV ғасырда қыпшақ, қаңлы, арғын, қоңырат, дулат т.б. қазақ рулары мен тайпаларының өкілдері өмір сүрген жер:

А) Түркістан аймағы

В) Тараз аймағы

С) Отырар аймағы

D) Ақмешіт аймағы

Е) Сайрам аймағы

25.Орталық, Солтүстік, Оңтүстік Қазақстан қыпшақ тайпалар одағы мен Оңтүстік-шығыс Қазақстан үйсіндер одағының бірігу нәтижесінде құрылған халық:

А) Өзбек

В) Қазақ

С) Өзбек-қазақ

D) Татар

Е) Түрік

26.Сырдарияның орта бойындағы оғыздар мен қыпшақтардың арасындағы өзара байланыс басталған ғасыр:

А) ХІІ ғасыр

В) ХІ ғасыр

С) Х ғасыр

D) ІХ ғасыр

Е) ХІІІ ғасыр

27.XIII ғасырдың басында жасалған мәмлүктік Египет мемлекетінің сөздігінің атауы:

А) Өзбек-қазақ

В) Араб сөздігі

С) Өзбек-қыпшақ

D) Араб-қыпшақ

Е) Араб-өзбек

28.««Қазақ» сөзі хорасан түркімендері арасында этникалық сипатта қолданылған тәрізді»-деп жазған тарихшы:

А) М.Қозыбаев

В) Рузбихан

С) Ә.Марғұлан

D) К.Ақышев

Е) Б.Е.Көмеков

29.XIII ғасырдың басында жасалған мәмлүктік Египет мемлекетінің «араб-қыпшақ» сөздігінде «қазақ» сөзіне берілген түсіндірме:

А) Еркін, кезбе

В) Мықты, берік

С) Алып, күшті

D) Еркін, берік

Е) Мықты, күшті

30.IX-X ғасырлар аралығында алғаш рет айтылған қазақ халқының ұраны:

А) Аттан

В) Алаш

С) Аруақ

D) Абылай

Е) Тәңір

31.Алғашқы кезде «қазақ» атауының орнына қолданылған сөз:

А) Қыпшақ

В) Өзбек

С) Алаш

D) Үйсін

Е) Түрік

32.ІХ-Х ғасырларды «қазақ» атауы әлеуметтік мағынада қолданылған жер:

А) Жетісуда

В) Түркістанда

С) Египетте

D) Шығыс Дешті Қыпшақта

Е) Алтын Ордада

33.Өзбек ұлысында (XV ғ.) үш халықтың болғандығы, оның ішінде ең көбі ержүректері екені жайлы хабар айтқан:

А) В.Рубрук

В) Ш.Уәлиханов

С) М.Дулатов

D) Б.Е.Көмеков

Е) Рузбихан

34.“Алаш” сөзі шамамен қай ғасырларда алғаш рет айтылды

А)  VII-VIIIғ.

В)  VIII-IХ ғ.

С)  1Х-Х ғ.

D) Х-Х1 ғ.

Е)  Х1-ХП ғ.

35.Қазақ жүздерінің құрылу себебін жазған ғалым

А)  А.Құнанбаев

В)  Ы.Алтынсарин

С)  Ш.Уәлиханов

D) С.Торайғыров

Е)  Левшин

 

Тест жинағы
Аубакова Алмагуль Орынтаевна, Қазақстан тарихы бойынша сынақтар мен жауаптары

Мақала авторы: Аубакова Алмагуль Орынтаевна
Жұмыс орны: ЖОББ Семиглавый Мар мектебі
Лауазымы: мұғалім
Порталға жариялану мерзімі: 08.10.2017

Қазақстан тарихы бойынша сынақтар мен жауаптары

Қазақстан тарихы

 1. » Мұртты обалар» көп тараған аймақ/ Орталық Қазақстан
 2. «Ақ жалды жүйрік аттардың иелері» деп аталан тайпа/ Аргиппей
 3. «Аң стилі» дәстүрімен сақтар жорықтар кезінде танысқан ел/ Алдыңы Азия мен Иран
 4. «Атилла» операсын жазан италиян композиторы/ Джузеппе Верди
 5. «Ғұндар жақсы шыныққан, олар отты да қажет етпейді» деп жазан/ Марцеллин
 6. «Еділ» (Атилла) атымен аталатын өзен/ Волга
 7. «Жер дегеніміз — мемлекеттің негізі, оны қалай береміз» деген ұн басшысы/ Мөде
 8. «Қыш құмыралар заманы» деп аталатын дәуір/ Неолит
 9. «Мұртты» обалардың бөліну түрі/ 4-ке
 10. «Саналы адам» сүйегі алаш рет табылан үңгір/ Кро-Маньон
 11. «Тотемизм» дегеніміз/ Шыу тегін жануарлармен байланыстыру.
 12. «Халықтардың ұлы қоныс аударуын» бастаан/ Ғұндар
 13. “Алаш” сөзі шамамен қай ғасырларда алғаш рет айтылды/1Х-Х ғ.
 14. “Жүсіп-Зылиқа”атты поэманың авторы/ Әли ақын
 15. “Қаңлылар қыпшақша сөйлейді екен”-дегенді айтқан саяхатшы/ Плано Карпини
 16. “Қыпшақтар даласы”атанан аймақ:/Алтайдан Еділге дейін
 17. “Монол жеріндегі IX-XIII..өмір сүрген керейлер күшті дамыан ел”-деп айтқан тарихшы/ Рашид ад-Дни
 18. “Отырар апаты” – деген: 1218 ж. Шыңысхан жіберген саудагерлердің өлтірілуі
 19. “Оызнаманы” XVII ғасырда толық жазып қалдыран ұлама/Әбілазы хан
 20. “Тат”сөзінің мағынасы/ Құл
 21. “Теле сөзінің мағынасы./ Түрік
 22. “Түрік” этнонимі бірінші рет деректерде қашан кездесті/ 542 ж.
 23. “Хұсрау мен Шырын” шығармасының авторы Кутб
 24. ««Қазақ» сөзі хорасан түркімендері арасында этникалық сипатта қолданылған тәрізді»-деп жазған тарихшы:/ Б.Е.Көмеков
 25. «XX ғасырдың Гомері» атанан ақын:Жамбыл Жабаев
 26. «Азат» азаматтық қозалысын ұйымдастырушылардың көкейкесті арманы: Қазақстанның егеменді ел болуы
 27. «Алаш» сөзін жиі кездестіретін қазақ халқының аңызы:/«Алаша хан»
 28. «Арабша, тәжікше кітаптар көп. Ал бұл-біздің тіліміздегі тұңыш даналық жинақ» деп өз тілін қорсынып, жат елдің тілінде сөйлеу, шыарма жазу сияқты әрекеттерге қарсы болан ұлама:/ Ж. Баласаұни
 29. «Атбасар мыс кендері» акционерлік қоғамы жұмысшыларының ереуілі болған жыл 1911 жыл
 30. «Балқадиша», «Маңмаңгер», «Құлагер» әндерінің авторы Ақан Сері
 31. «Бұларды келістіріп жазалау керек» деген соғыс министрі Милютиннің сөзі аталған көтеріліске қатысты айтылды: Маңғыстау көтерілісі
 32. «Дешті уалаяты Берке ханға бағынған кезде дінсіздердің көп бөлігін ол ислам дініне кіргізді»-деп жазған Өтеміс қажының кітабының аты: «Шыңғыснама»
 33. «Дін үшін соыс» ұранымен араб қолбасшысы Насыр ибн Сейяр Қазақстанның Оңтүстігін басып алды:/ 737-748 ж.ж.
 34. «Жас тұлпар» ұлттық демократиялық бейресми ұйым құрылды: 1960ж. ішінде.
 35. «Жас тұлпар» ұлттық демократиялық бейресми ұйымының идеялық дем берушісі және басты ұйымдастырушысы: М.Әуезов
 36. «Жасақшы Савицкийді өлтірді» деп айып таылан, жас демократ, жалынды ақын Қ.Рысқұлбеков
 37. «Жастыымда бейнет бер, Қартайанда дәулет бер» деген қазақ мақал-мәтелі қай ұламаның еңбегінде кездеседі:/ Ж. Баласаұни
 38. «Жеті жарғы» бойынша құрылтай кеңесіне жіберілмей, дауыс беру құқығынан айырылды: Қарусыз келген адам
 39. «Жеті жарғы» бойынша хан: Барлық ру бірлестігінің басшысы, хандықтың басшысы, бас қолбасшысы
 40. «Жеті жарғы» заңдар жинағын жасауға қатысқан билер: Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би
 41. «КСРО-да социализм толық және түпкілікті жеңіске жетті» деген партиялық тұжырым қабылданды: 1950 жылдардың соңында
 42. «Қазақ жүздерінің құрылу себебі, олар (қазақтар) көшіп-қонып жүрген жерлерінде өз құқықтарын қорғау үшін одақтар құрған. Ол одақ – қазақ жүздері»-деп жазған ағартушы ғалым: / Ш.Уәлиханов
 43. «Қазақ КСР тарихының » екі томдыы жарияланды: 1957-1959 жылдары
 44. «Қазақ КСР-індегі Тілдер туралы Қазақ КСР-нің Заңы» қабылданды1989 жылдың қыркүйегінде
 45. «Қазақ сұлтандары хижраның 870 жылдары (1465-1466) билей бастады»деген мәлімет келтірілген тарихи шығарма:
 46. «Қазақ халқының жүзге бөлінуі, қазақ мемлекеті құрылғаннан кейінгі кезде өз жерін қорғау қажеттілігінен туған»-деп жазған қазақтың тұңғыш ағартушы ғалымы:/ Ш.Уәлиханов
 47. «Қазақ» сөзі этникалық мағынаға ие бола бастаған ғасыр: XIV ғасыр
 48. «Қазақстан 2030» даму стратегиясының қоамның ұзақ мерзімді жеті басым мақсаттарының біріншісі Ұлттық қауіпсіздік
 49. «Қазақстан отар болып келді және солай болып қалды» деп айтқан қайраткер: С.Садуақасов.
 50. «Қан мен тер» триологиясының авторы: Әбдіжәміл Нұрпейісов
 51. «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» поэмасының ерекше бір нұсқасының авторы, XVIIІ ғасырдың суырып салма ақындардың бірі Жанақ
 52. «Қорқыт ата» кітабы мен «Оызнама» дастанының қааза түсе бастаан уақыты:/ ХІ .
 53. «Қорқыт ата» кітабы неше жырдың қосындысынан тұрады:/12
 54. «Қырғыз (қазақ) халқының 1000 әні» және «Қазақ халқының 500 әні мен күйі» деген жинақтар жариялады: А.Затаевич
 55. «Ленфильм» қазақтың бірінші дыбысты фильмі «Амангелді» кинокартинасын жасап шығарды: 1938ж.
 56. «Лепсі өлкесін қоршаған таулар» атты картинаның авторыВ.Верещагин
 57. «Невада-Семей» антиядролық, экологиялық қозалысының жетекшісі О.Сүлейменов
 58. «Орынбор ведомствасының қырғыз даласы» еңбегінде Кіші Жүз тарихын жан-жақты сипаттаған көрнекті зерттеуші К.Мейер
 59. «Орынбор және батыс Сібір генерал-губернаторлығындағы Дала облыстарын басқару туралы уақытша Ереже бекітілген жыл 1868 жылы 21 қазан
 60. «Орынбор қазақтарының Жарғысы» қашан шықты? 1824 жылы
 61. «Орынбор тарихы» атты зерттеу еңбегінде қазақ тарихының даму кезеңдерін көрсеткен орыс ғалымыП.Рычков
 62. «Өзбек ұлысы», «Өзбек хандығы», «Шайбани ұлысы» сияқты атаулар осы хандыққа тән:/ Әбілқайыр хандығы
 63. «Сырдария мен Жетісу облыстарын басқару» туралы Ереже бекітілген жыл: 1867 ж. 11 шілде
 64. «Сібір қазақтарының Ереже» бойынша аға сұлтанды сайлаушылар Тек сұлтандар
 65. «Сібір қазақтарының Ереже» бойынша ауыл 50-70 шаңырақтан
 66. «Сібір қазақтарының Ереже» бойынша болысқа кіретін ауыл саны: 10-12 ауыл
 67. «Сібір қазақтарының Ережесі» бойынша мұрагерлік жолмен тағайындалған шен: Болыс сұлтаны
 68. «Сібір қазақтарының Жарғысы» бойынша ауыл старшындары сайланды:3 жылға
 69. «Сібір қазақтарының Жарғысы» бойынша Қазақстанда құрылған әкімшілік жүйесі Үш буынды
 70. «Сібір қазақтарының Жарғысы» қашан қабылданды 1822 жылы
 71. «Сібір қазақтарының Жарғысын» жасауға қатысқан болашақ желтоқсаншы:Батеньков
 72. «Тарихи ақтаңдақтарды» әйгілеп, бұқаралық сананы көтеру мақсатында Республика Президентінің жарлыымен 1998 жыл: «Халықтар тұтастыы мен ұлттық тарих жылы»
 73. «Түркістан халқы қазақ саудагерлерімен ешқандай сауда келісімдерін жасамайтын болсын, олармен осы жерлердің тұрғындары арасында қарым-қатынас болмасын» деп жарлық шығарған хан: Мұхаммед Шайбани хан
 74. «Түрік тілдері сөздігінің» авторы:/ Махмұд Қашари
 75. «Уақытша ереженің» талаптарына қарсы 1869 жылғы көтеріліске қатысқандар саны:3000
 76. «Үш жүз» аңызы бойынша қазақ халқы ру-тайпаларының өз таңбаларын салған жері:/ Таңбалы Нұра
 77. «Шаруалардың Жетісуға қоныс аударуы туралы уақытша ережені» қабылдауға ұсыныс жасады:Колпаковский
 78. «Шыанақ», «Миллионер», «Қараанды» прозалық шыармаларының авторы: Ғ.Мұстафин
 79. «Шыңғыснаманың» авторы: Өтеміс қажы
 80. 101 мың қазақстандықтар ГУЛАГ азабынан өтті, олардың ішінде атылғандары: 67 мыңнан астамы.
 81. 1137 ж. Ходжент жанында Қарахан әскерлеріне ойсырата соққы берген мемлекет:/Қарақытай
 82. 1207-1208 ж. Енисей қырыздарын басып алан Шыңысхан баласы/ Жошы
 83. 1208жылы Қарақытайларды Шыыста жеңген / Наймандар
 84. 1211-1215ж.Шыңысхан Қытайа жорыында қола түсірді:/ Сауданы.
 85. 1217-1218жж. Хорезм шахы Мұхамед Текеш қай қалада теңге соқтырды/ Отырар
 86. 1219 жылы Шаатай мен Үгедей қоршауа алан қала:/ Отырар
 87. 1227-1255 жылдары Алтын Орданы билеген:/ Батый хан
 88. 13 қола жебе табылан қоран/ Шілікті
 89. 1336-1405 жылдары өмір сүрген билеуші:/Әмір Темір
 90. 1371-1390 ж. дейін Моғолстанға Ақсақ Темірдің жорығы/ 10 рет
 91. 1379 ж. Тоқтамыстың Темір-Мәлікті жеңіп билікті қолына алған қаласы/ Сығанақ
 92. 1456-1457 жылдары Әбілқайырдың ойраттардан жеңілген қаласы/ Сығанақ
 93. 15 жастан 50 жасқа дейінгі жалпыға бірдей міндетті сауат ашу енгізілді: 1931ж.
 94. 1580 ж. Сарайшық қаласының біржола қирау себебі:/ Дон, Еділ қазақтарының Жайық бойына шапқыншылық жасау салдарынан
 95. 1583 жылы «Ант беріскен шартты » бұзып, Тәуекел хан Өзбек ханнан қайтарып алған қалалар: Сауран, Түркістан, Отырар, Сайрам
 96. 1598 жылғы шайқаста екі жақтың билеушісі де қаза болып, екі хандық хансыз қалды, бұл хандықтар: Қазақ хандығы мен Өзбек хандығы
 97. 16 желтоқсан —Конституция күні
 98. 1603 жылы бірінші қазақ-бұхар шайқасы болған жер: Айғыржар
 99. 1628-1652 жылдары хан тағына отырған Есім ханның баласы: Жәңгір
 100. 1680 жылы жоңғар шапқыншылығы кезінде аман қалған қала: Түркістан
 101. 1694 жылы I Петрмен елші Аталықов арқылы сауда байланысын дамытуға келісім жасаған хан: Тәуке
 102. 1710 жылы қазақ жерінің Қарақұм маңында бас қосу себебі: Жоңғарларға қарсы тойтарыс беру
 103. 1710 жылы қазақ жүздерінің белгілі өкілдері бас қосып, жоңғарларға соққы беру мәселесін талқылаған жер: Қарақұм
 104. 1714-1720 жылы патша өкіметінің Ертіс бойына әскери бекіністер салудағы басты мақсаты:Қазақ өлкесін біртіндеп жаулап алу
 105. 1715 жылы Тәуке өлгеннен кейін оның мирасқоры: Қайып
 106. 1723 ж. Жоңғарияның барлық күш – қуатын қазақ еліне қарсы жұмсауға мүмкіндік алуының себебі:Цин императоры Кансидың өлімі
 107. 1726 жылы болған «Қалмақ қырылған» шайқасының маңызы: Қазақстанның солтүстік-батысы азат етілді
 108. 1726 жылы қазақ жасақтарының жоңғарларды талқандауының басы болған оқиға: «Қалмақ қырылған»
 109. 1728 жылы қазақ жасақтарының жоңғар әскерлеріне күйрете соққы берген жер: Бұланты өзені
 110. 1731 жылы Әбілқайырды қолдап, Ресейдің қол астына кіруге ант берген Кіші жүз старшындарының саны: 29 старшын
 111. 1735 жылы Қазақстанның солтүстігінде өзен бойында салынған бекініс Ор
 112. 1738 жылы Орынборда қазақ сұлтандарының съезін шақырған Орынбор комиссиясының басшысы : В.Татищев
 113. 1740 жылы Кіші Жүздің шекарасына қауіп төндірген мемлекет: Иран
 114. 1741-1743 ж. Абылай сұлтан тұтқында болды:Жоңғарияның
 115. 1742 ж.20 мамырдағы Ресей Сенатының ЖарлығыҚазақтарды және шекаралық өңірдегі бекіністерді қорғау туралы
 116. 1747 жылы Нәдір шах өлгеннен кейін Хиуа тағына отырған хан: Қайып сұлтан
 117. 1756 жылы қыркүйекте патша әкімшілігі Кіші Жүз қазақтарына ресми шек қойды: Жайық жағалауына мал жаюға
 118. 1761ж. Абылай орыстың осы патшасынан ағаш ұстасын және 200-300 пұт астық жіберуді сұрап, хат жазды:Елизавета Петровна
 119. 1766 жылы Әбілмәмбет ханның II Екатеринаға хат жолдау себебіТүркістан арқылы өтетін керундерді Семей Жәміш бекіністерінде шек қоймай қабылдауға рұқсат алу
 120. 1766 жылы Екатерина патшадан Түркістан арқылы өтетін ірі керуенді Семей, Жәміш бекіністерінде қабылдауға рұқсат алған хан Әбілмәмбет
 121. 1771 ж. Орта жүздің ханы Әбілмәмбет қайтыс болғаннан кейін хан тағына отыруға тиіс мұрагер: Әбілпайыз
 122. 1773 жылы 17-18 қарашада Усиха өзені бойында Пугачевке жолыққан Нұралы ханның арнайы өкілі Зәбір
 123. 1774-1775 жылдары Сібір шебінде орналасқан тұрақты әскердің саны3500 адам
 124. 1778 жылы II Екатерина Абылай ханды Үш жүздің ханы етіп бекіттіОрта жүздің ханы етіп бекітті
 125. 1778 жылы II Екатерина Абылай хандыОрта жүздің ханы етіп бекітті
 126. 1783-1797 жылдары С.Датұлы бастаған көтерілістің қамтыған аймағы Кіші жүз
 127. 1785 жылы жазда Кіші жүз старшындарының съезінде қабылданған шешім Нұралыны тақтан тайдыру туралы
 128. 1785 жылы наурызда Сахарная бекінісне шабуыл кезінде тұтқынға түскен сұлтан: Айшуақ
 129. 1791 жылы Кіші жүздің ханы болып сайландыЕралы
 130. 1797 жылы 17 наурызда С.Датұлы тұтқиылдан шабуыл жасады Хан сарайына
 131. 1797 жылы Барон Игельстромның ұсынысы бойынша патша үкіметі бекіткен хан Айшуақ
 132. 1797 жылы Сырым Датұлын қудалаған Кіші жүз билеушісі: Қарабай сұлтанның
 133. 1799 ж. қарашада Орта жүз қазақтарын Ертістің оң жағасына қайта қоныс аударуға рұқсат еткен император: I Павел
 134. 1802 жыл С.Датұлы қаза болған жер Хиуа хандығы
 135. 1805-1806 жылдары Ресейдің Ю.Головкин бастаған елшілігіне сауда байланыстарын реттеу міндеті жүктелген мемлекет Қытай
 136. 1805-1806 жылдары Ресейдің Ю.Головкин бастаған елшілігіне сауда байланыстарын реттеу міндеті жүктелген мемлекет Қытай
 137. 1812 ж. Отан соғысында қазақтар шайқасқан құрама Башқұрт полкі
 138. 1812 жылы Орынбор губерниясында құрылған кавалериялық полктің саны 40
 139. 1812 жылы Отан соғысында ерлігімен «Георгий» орденінің кавалері аталған қазақ Н.Жанжігітұлы
 140. 1812 жылы Отан соғысының басты оқиғаларына белсене қатысқан шоқынған қазақ Я.Беляков
 141. 1812 жылы шілденің 6-сы күні Напалеонмен соғыс қаупі туралы І Александрдың манифест-үндеуі мен Орынбор губернаторының соғыс басталғандығы туралы хабары қазақ ауылдарына жетті:1812 жылы қазан-қарашада
 142. 1817 жылы Сүйік Абылайханұлының патша үкіметіне жасаған мәлімдемесі Қарамағындағы рулардың Ресей құрамына өтуді қалауы
 143. 1821 жылы Орта Азия хандықтарына қарсы Ұлы Жүздегі шаруалар көтерілісін басқарғанТентектөре батыр
 144. 1821 жылы Тентектөре бастаған шаруалар көтерілісінің сипаты: азаттық
 145. 1822 жылғы «Жарғы» бойынша қылмыстық істер қаралатын орган: округтік приказдар
 146. 1822 жылғы «Жарғы» бойынша шетелдермен келіссөз жүргізу құқығы берілді: шекаралық басқармаға
 147. 1822 жылғы «Сібір қазақтары Жарғысының» авторы Сперанский
 148. 1822 жылғы «Сібір қазақтарының Ережесі» бойынша 12 класқа жататын шенеуніктерге теңелді Болыс сұлтандар
 149. 1822 жылғы «Сібір қазақтарының Ережесі» бойынша аға сұлтанға 10 жылғы еңбегі үшін берілген атақ: Дворян
 150. 1822 жылғы Ереже бойынша Орта жүз территориясы құрамына кірген генерал-губернаторлық: Батыс-Сібір
 151. 1822 жылы «Сібір қазақтарының Жарғысының» басты мақсаты: Әкімшілік, сот, саяси жағынан басқаруды өзгерту
 152. 1822-1895 жылдары өмір сүрген халық ақыныСүйінбай
 153. 1824-1829 жылдары М.Өтемісұлы тұрған қала Орынбор
 154. 1825 жылы өз жерлерінде сыртқы округ ашуға келісім берген Ұлы Жүздің руы Үйсін
 155. 1827 жылы Бөкей хандығында құрылған хандық кеңестің мүшелерінің саны 12 би
 156. 1831 жылы қыркүйекте орысша білім беретін училище ашылған қалаСемей
 157. 1833 жылы А.С.Пушкиннің Орынбор қаласында жинаған тарихи материалдары «Е.Пугачев бүлігінің тарихы»
 158. 1836 жылы Кенесарының ағасы Саржан өлтіруге бұйрық берген хан:Хиуа ханы
 159. 1836 жылы қазақтар үшін интернаты бар училище ашылған қала Өскемен
 160. 1836-1838 жылдары Бөкей Ордасында болған көтерілістің басты қозғаушы күші шаруалар
 161. 1836-1838 жылдары көтеріліс бойынша сот жазалау ісін басқарған полковник Геке
 162. 1836-1838 жылдары көтеріліске түрткі болған жағдайЖәңгірдің қайын атасы Қарауылқожаның Каспий өңіріндегі руларға билеуші болып тағайындалуы
 163. 1837 жылы Александр княздің патшалық қабылдауында болған 1812 жылы Отан соғысына қатысқан жауынгер: Н.Жанжігітұлы
 164. 1837 жылы қазанның 15 де Исатай мен Махамбет бастаған қол Теректіқұмда кімнің ауылын ойрандадыБалқы бидің
 165. 1837 жылы хан сарайын қоршауға алғандағы көтерілісшілердің саны2 мың
 166. 1837-1847 жылдары болған ұлт-азаттық көтерілістің басшысыК.Қасымұлы
 167. 1838 жылы мамырда Кенесары сарбаздары Ақмола бекінісін өртеп жіберді
 168. 1841 жылы Кенесары әскерінің Ташкентке аттануына тоқтау болған себеп Сарбаздар арасында жұқпалы ауру тарады
 169. 1841 жылы татарша-орысша білім беретін мектеп ашылған хандық Кіші Орда
 170. 1843 жылы маусымда І Николай көтерілісті басу үшін кімдерді жіберуге келісім бердіСтаршина Лебедевтің
 171. 1844 жылы 20 шілдеде Кенесарыға қарсы ұрыста мерт болған сұлтандар саны 44
 172. 1844 жылы Кенесары мен патша үкіметінің арасындағы келіссөздердің тоқтатылу себебі Екі жақ бір-бірінің талаптарын мойындата алмады
 173. 1844 жылы Неплюевтің кадет корпусы орналасқан қала Орынбор
 174. 1845 жылы Кенесары ауылына келген патша елшілері Долгов пен поручик Герн
 175. 1845 жылы Кенесары Сарыарқадан бет алды: Ұлы жүзге
 176. 1847-1857 жылдары Қазақстанда айдауда болған украин ақыны Шевченко
 177. 1848 жылы Қарқара уезінде көпес Ботовтың есімімен аталған ірі жәрмеңке ашылған жер Талды-Қоянды
 178. 1851 жылға дейін Ресей мен Цин империясы арасындағы сауда байланыстары осы қала арқылы жүзеге асырылды:Кяхта
 179. 1853 жылы Ресейдің қол астына алынған қоқандықтардың бекінісі Ақмешіт
 180. 1854 жылы көктемде құрылған бекініс Верный
 181. 1854 жылы салынған Верный бекінісінің ертедегі атауы Алматы
 182. 1855 жылы Петербургте күміс медальға ие болған күйшіТәттімбет
 183. 1855 жылы Шыңжаң мен Қазақстанның сауда байланыстарының уақытша тоқтатылу себебі Шәуешектегі орыс көпестерінің сауда орындары талан-таражға салынды
 184. 1855 жылы шілдеде Есет батырдың тобы талқандаған күш Сұлтан Жантөрин
 185. 1856-1857 жылдары Нұрмұхамедұлы басқарған көтерілістің тірегі болған қала Жаңақала
 186. 1858 жылы Верныйда іске қосылған өнеркәсіпсыра зауыты
 187. 1858 жылы Қоқан билігіне қарсы болған көтерілістің нәтижесі Көтеріліс Қоқандықтардың билігін құлатуға алғышарт жасады
 188. 1858 жылы қырғыз-қазақ көтерілісшілері Қоқан әскеріне соққы берген жер Пішпек түбінде
 189. 1858 жылы наурызда басталған Қоқан езгісіне қарсы ең ірі көтерілістің бірі Әулиеата маңында болды
 190. 1860 жылғы Ұзынағаш шайқасының тарихи маңызы Жетісудың Қоқан езгісінен құтылуына ықпал етті
 191. 1860 жылы 19-21 қазанда қоқандықтар мен орыс әскерлері шайқасқан жер Ұзынағаш
 192. 1864 жылы көктемде Ресей үкіметі басып алған бекініс Түркістан
 193. 1864 жылы Ш.Уалихановтың генерал Н.Черняевтің әскерімен басып алуға қатысқан бекінісӘулиеата
 194. 1865 жылы 5 маусымда ІІ Александрдың бұйрығымен жүзеге асырылған Қазақ жерін зерттеу сұрақтарын дайындау
 195. 1865 жылы Біржан Қожағұлұлының ақындық өнеріне әсер еткен тұлға Абай
 196. 1866 жылдың басында орыс әскерлері басып алған Орта Азия хандығыБұқар хандығы
 197. 1867-1868 жж. реформаларға сәйкес, әскери-губернаторлар басқарды Облысты
 198. 1867-1868 жылғы «Ереже» бойынша Ақмола, Семей облыстары кіретін генерал-губернаторлық Батыс-Сібір
 199. 1867-1868 жылғы «Ереже» бойынша Қазақстанда отырықшы елді мекендерде басқару билігі ақсақалдар қолына берілген облыс: Сырдария
 200. 1867-1868 жылғы «Ереже» бойынша облыстар бөлінген әкімшілік буыны Уезд
 201. 1867-1868 жылғы «Ереже» бойынша салықтан босатылғандар: Шыңғыс тұқымдары
 202. 1867-1868 жылғы «Ережеден» кейін Қазақстанның Закаспий облысына өткен жері Маңғыстау приставтығы
 203. 1867-1868 жылғы «Ережелер» бойынша сот жүйесінің ең төменгі буыны Билер мен қазылар соты
 204. 1867-1868 жылғы «Ережелер» бойынша сот жүйесінің ең төменгі буыны – билер мен қазылар сотын бекіткен Әскери губернатор
 205. 1867-1868 жылғы «Ережелерге» сәйкес әр болыстың құрамындағы ауылдардың ішіндегі шаңырақ саны:100-200
 206. 1867-1868 жылғы «Ережелерге» сәйкес Иранмен, Қытаймен дипломатиялық келіссөз жүргізуге рұқсат берген әкімшілік Түркістан генерал-губернаторлығы
 207. 1867-1868 жылғы «Ережелерге» сәйкес қазылар соты сақталған аймақ Сырдария облысы
 208. 1867-1868 жылғы «Ережелердің» ең басты ауыртпалықтары Қазақ жері Ресей үкіметінің меншігі болып жарияланды
 209. 1867-1868 жылғы «Ереженің» басты қағидасы Әскери және азаматтық биліктің ажыратылмауы
 210. 1867-1868 жылғы Ережеге сәйкес уезд бастығын тағайындайтын басшы генерал-губернатор
 211. 1867-1868 жылдары бойынша облыстық басқармалары мынадай бөлімнен тұрды Шаруашылық, сот істері, жарлықты жүзеге асыру
 212. 1867-1868 жылы құрылған генерал-губернаторлықты атаңыз: Орынбор, Батыс Сібір, Түркістан
 213. 1867-68 жылдардағы реформа бойынша қазақ жері неше генерал-губернаторлықтың құрамына кірді? 3
 214. 1868 жылы «Жетісуда шаруаларды қоныстандыру туралы» ережесіне сай жан басына берілген жер көлемі:30 десятина
 215. 1868 жылы қаңтар айында келісім бойынша Қоқан хандығына қарасты жерлер аталмыш генерал-губернаторлыққа бағындырылды: Түркістан
 216. 1868 жылы Париждегі дүниежүзілік көрмеге қойылған бұйымдарҰлттық киімдер
 217. 1868-1869 жылдардағы Қазақ шаруаларының көтерілісі болған облыстар: Орал, Торғай
 218. 1868-1869 жылдары Орал мен Торғайдағы халық қозғалысын басқарғандар:ру басылары
 219. 1869 жылы көтерілісшілер 20000 қолмен фон Штемпельдің әскеріне шабуыл жасаған жер: Жамансай көлі маңында
 220. 1869 жылы наурыз, маусым айларында көтерілісшілер феодалдық топтарға қарсы жасаған шабуылдарының саны:41
 221. 1870 жылғы Маңғыстау көтерілісінің ерекшелігі Қазақ жалдамалы жұмысшыларының қатысуы
 222. 1870 жылғы Маңғыстау көтерілісінің жеңілуіне байланысты Хиуа хандығына көшіп кеткен адай қазақтары шаңырақтарының саны: 3000
 223. 1870 жылғы мұсылман мектептері туралы «Ереже» бойынша оқу жылы осы айлар аралығында болды: мамыр-тамыз
 224. 1870 жылы 40 мың шаңырақ адай руы төлеуге тиіс салық мөлшері: 160 мың сом
 225. 1870 жылы адайлар соғыс шығыны ретіндегі мал саны: 90 мың қой
 226. 1870 жылы мамырда Маңғыстаудағы көтерілісті басу үшін қосымша жазалаушы келді: Кавказдан
 227. 1870 жылы Маңғыстау көтерілісі кезінде қазақ шаруаларының рухын көтерген оқиға: Подполковник Рукиннің отрядының талқандалуы
 228. 1870 жылы Маңғыстауда болған көтерілістің антифеодалдық сипатының әлсіз болу себебі: Адайлықтардың арасында рулық-патриархалдық құбылыстар сақталып қалды
 229. 1870 жылы Маңғыстаудағы көтерілістің басшылары Д.Тәжіұлы, И.Тіленбайұлы
 230. 1870 жылы мұсылман мектептері туралы «Ереже» бойынша медресеге қабылданушының жасы 16 жасқа дейін
 231. 1872 жылдан бастап Бөкей Ордасының жері қараған әкімшілік аймақ Астрахань губерниясы
 232. 1879 жылы Ыбырай мектеп инспекторлығына тағайындалған облысТорғай
 233. 1881 жылы Ресей мен Қытай арасында болған шарт Петербург келісімі
 234. 1881-1884 жылдары Қазақстанға қоныс аударған дүнгендер саны 5000
 235. 1881-1884 жылдары Қазақстанға қоныс аударған ұйғырлар саны 45000
 236. 1883 жылдан бастап Жетісуда жаңадан қоныс аударушы шаруаларға берілген жеңілдік: Салықтардан үш жылға босатылды
 237. 1883 жылы ашылған Іле су жолының Шыңжаңдағы соңғы нүктесіСүйдін
 238. 1884-98 жылдары Шымкент, Ташкент, Әулиеата уездерінде құрылған орыс-қазақ қоныстарының саны 37
 239. 1886 жыл 2 маусымда бекітілген Ереже«Түркістан өлкесін басқару және онда жер, салық өзгерістерін енгізу туралы»
 240. 1886 жылғы «Ережеге» сай уездік және болыстық тұрғындарға қатысты мәселелерді шешетін сот жиыны: Соттардың төтенше съезі
 241. 1886 жылғы «Ережеге» сай уездік және болыстық тұрғындарға қатысты мәселелерді шешетін сот жиыны: Соттардың төтенше съезі
 242. 1886 жылдан бастап Түркістан өлкесіне енген облыстар Сырдария, Ферғана, Самарқан
 243. 1888 жылы Өскемен уезіндегі кен өндірісіндегі қазақ жұмысшылары ереуілінің нәтижесі Жұмысшылардың жалақысы артты
 244. 1890 жылы Шыңжанмен сауданы дамыту үшін ашылған сауда округіСемей сауда округі
 245. 1891 жыл 25 наурыздағы Ереже бойынша құрылған Дала генерал-губернаторлығына кірген облыстар: Ақмола, Семей, Жетісу
 246. 1891 жылғы «Ережеге» сай Дала генерал-губернаторлығына кірген үш облыстың орталығы болған қалаОмбы
 247. 1891 жылғы «Уақытша ереже» бойынша жан басына шаққанда 15 десятина жер берілді Бұрын қоныстанған шаруаларға
 248. 1891 жылы «Ережеге» сай құрылған жергілікті мұсылман тұрғындарының ісін қарайтын төменгі сот буыны Халық соттары
 249. 1893 жылы Қазақстан кен орындарында жұмыс істейтін әйелдердің үлесі 17,8 %
 250. 1896 жылы Ресейдің әр түрлі оқу орындарында оқыған Торғай облысының қазақ студенттерінің саны 50 ге жуық
 251. 1897 жылғы халық санағы бойынша ең көп қоныстанған ірі қалалар:Орал, Верный
 252. 1897 жылғы халық санағы бойынша сауатты қазақтардың үлесі: 10 %
 253. 1905 жылы 17 қазандағы патша манифесіне қазақтың ұлттық-демократиялық зиялы қауым өкілдерінің көзқарасы: Әшкереледі
 254. 1905 жылы 21 қарашада патша билігіне қарсылық білдірген әскери гарнизон орналасқан жер Жаркент
 255. 1905 жылы Қарқаралыда өткен халықтың бірлігін қуаттайтын саяси жиынға белсене қатысқан М.Дулатов
 256. 1905 жылы Семей облысы губернаторының Қарқаралыдан әскери күш шақыртуына себеп болған оқиға пошта-телеграф қызметкерлерінің ереуілі
 257. 1905 жылы Успен кенішінде құрылған алғашқы жұмысшы ұйымының атауы «Орыс-қырғыз одағы»
 258. 1905-1907 жылдардағы қазақ-орыс еңбекшілерінің интернационалдық бой көрсетуі болған жер Успен кеніші
 259. 1906-1907 жылдарда патша үкіметі қазақтардан тартып алған жер көлемі 17 млн десятина
 260. 1910 жылғы Столыпин реформасының мақсаты революцияны тұншықтыру
 261. 1913-1917 жылдарда «Қазақ» газетінің редакторы болған қайраткер А.Байтұрсынұлы
 262. 1914 жылы Қазақстанға қоныстанған халықтар санының өсуі: 211 есеге
 263. 1914 жылы қазақтардан жиналатын шаңырақ салығының мөлшері 600 мың сом
 264. 1915 жылы Автрия-Венгрия тұтқындарының ереуілі өткен жер Риддер кен байыту орны
 265. 1917 жылы Қазан төңкерісі қарсаңындағы халықтан тартып алынған жер көлемі 45 млн десятина
 266. 1930 жылдары ґзге республикалардың жоғары оқу орындары мен техникумдарында білім алған қазақстандық жастар саны: 20 мыңдай.
 267. 1930 жылы Қазақ АКСР БМСБ атуға үкім шығарды: Ж.Аймаутовты атуға үкім шығарды.
 268. 1930-32 жылдары аштықтан,түрлі індеттерден қырылған халықтың мґлшері: 40%
 269. 1931 жылы Қарағанды облысының, Осакаров ауданында негізінен пайда болды: 25 қоныс обсервация.
 270. 1931-32 жылдары Шұбартау ауданында мемлекетке етке өткізілген малдың мөлшері: 80%
 271. 1931-33 жылдары аштықтан қырылғандардың ішінде, қазақтан басқа халықтың шығыны: 0,4млн.
 272. 1931-33 жылдары республиканың 6,2 млн халқының аштықтан қырылғандары: 2,1млн-ы.
 273. 1933 жылы наурызда Сталинге ашық хат жазды : Т.Рысқұлов.
 274. 1934ж Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік оркестрін құрды: А.Жұбанов
 275. 1938 ж Өзбекстаннан неандертальдық баланың сүйегі табылан үңгір/ Тесіктас
 276. 1938 жылы Қиыр Шығыстан Қазақстана көшірілді: 100 мыңнан астам адам.
 277. 1938 жылы Қиыр Шығыстан Қазақстанға көшіріліп әкелінді: Корейлер.
 278. 1938 жылы Қиыр Шығыстан Қазақстанға қоныс аударушы корейлерден тұратын 57 ұжымшар құрылды: Алматы, Қызылорда облыстарында.
 279. 1938 жылы маусым айында Қазақ КСР Жоғары Кеңесіне сайланған депутат-қазақтардың саны: 152
 280. 1938 жылы маусым айында Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің сайлауы ґтіп сайланған депутат саны: 300 депутат.
 281. 1939 жылы қалаларда тұрған қазақтардың саны: 375 мың.
 282. 1940 жылы Қазақстан кәсіпшілер одақтары біріктірді: 1 млн –нан астам еңбекшілерді.
 283. 1943 жылы Алматыда жарық кґрген «Қазақ КСР тарихы» атты кґлемді еңбектің авторларының бірі: Е.Бекмаханов.
 284. 1946 жылы маусымда құрылды: Қазақ КСР Ғылым академиясы
 285. 1947 жылы екінші сайланған Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің құрамында болды: 300 депутат.
 286. 1948 жылы республикада 15 жасқа дейінгі оқуа тартылмай жүрген балалардың саны: 200 мың
 287. 1949 жылы КСРО Мемлекеттік сыйлыына ұсынылан «Біржан-Сара» операсының авторы, белгілі сазгер: М.Төлебаев
 288. 1949 жылы қоюшылары мен орындаушыларының бір тобы КСРО Мемлекеттік сыйлыына ұсынылан опера: «Біржан-Сара»
 289. 1950 жылы республикада коммунистердің саны 58920 адам болса,1960 жылы: 345115-ке жетті .
 290. 1950 жылы республикадағы коммунистердің саны: 500 мың адам.
 291. 1951-1960 жж дейінгі аралықта республикадағы комсомол мүшелерінің саны: 760 мың.
 292. 1954-1956 жылдарда одақтық органдардың қарауынан республиканың қарауына ґткен кәсіпорын: 144
 293. 1955 жылы тґртініші сайланған Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің құрамында болды: 450 депутат.
 294. 1959 жылы шыармасы әдебиет пен өнер саласында Лениндік сыйлыққа ұсынылан қазақ жазушысы: М.Әуезов
 295. 1960 жылдардың ортасынан бастап 80 жылдардың ортасына дейінгі мерзімнің шартты атауы: «Тоқырау жылдары»
 296. 1960 жылдардың ішінде айналасына алашқыда 800 студентті біріктірген ұйым: «Жас тұлпар»
 297. 1960 жылдардың ішінде былары аяқ-киім фабрикасы салынан қала: Жамбыл
 298. 1960 жылдардың ішінде төмен вольтты аппараттар зауыты салынан қала: Алматы
 299. 1960 жылдардың ІІ жартысында мұнай өндіру мен өңдеу жұмыстарының көлемі арта бастаан түбек: Маңыстау
 300. 1960 жылдардың ІІ жартысында салынан зауыт: Ертіс химия-металлургия зауыты
 301. 1960 жылдардың ІІ жартысында салынан электр станциясы: Жамбыл
 302. 1960 жылдары құрылан «Жас тұлпар» ұйымының ұйымдастырушылары:А.Қадыржанов, Б.Тайжанов
 303. 1960 жылдың ІІ жартысында Өзеннен мұнай, газ құбырлары тартылан қала: Ақтау
 304. 1960 жылы Қазақстан КП ОК Бірінші хатшысы болып тағайындалды: Д.А Қонаев.
 305. 1960 жылы қаңтарда болан пленумда республика партиясының бірінші хатшысы болып сайланан: Д.А.Қонаев
 306. 1960 жылы Павлодардаы машина зауытының негізінде құрылан зауыт: Трактор зауыты
 307. 1960-1970 жылдары генетика мен микробиология саласында қомақты табыстара жеткен алым: М.Айтхожин
 308. 1960-1970 жылдары гидрогеология және гидрофизика ылымдары саласында нәтижелі еңбек еткен алым: У.Ахметсафин
 309. 1960-1970 жылдары катализаторларды электрохимиялық әдістермен зерттеу мәселесін дұрыс көтере білген алым: Д.Сокольский
 310. 1960-1970 жылдары Қазақстанда пайда болан баспалар: «Қайнар», «Жалын»
 311. 1960-1980 жылдары есімі ылыми ортада ана емес, көпшілік қауым арасында да танымал академик-алым: Е.Букетов
 312. 1960-1980 жылдары есімі ылыми ортада ана емес, көпшілік қауым арасында да танымал академик-алым: Ә.Марұлан
 313. 1960-70 жылдардың ішінде Семейде салынан зауыт:Кабель зауыты
 314. 1964-1986 жылдары Қазақстанды басқаран: Д.А.Қонаев
 315. 1964-1989 жылдар аралыында 343 жерастылық жарылыс болан полигон: Семей
 316. 1965 ж. өзінің алашқы мұнайын берген кен орны:Өзен
 317. 1965 жылы республика халық шаруашылыындаы жұмыс істеп жатқан дипломды мамандардың саны: 0,5 млн-нан астам
 318. 1965-1966 оқу жылында Қазақстандаы жоары оқу орындарының саны: 39
 319. 1967 ж. Л.И.Брежнев КСРО-да төмендегідей қоам орнады деп мәлімдеді: Кемелденген социализм
 320. 1967 жылдың аяына қарай жаңаша жұмыс істей бастаан өнеркәсіп орындарының саны: 193
 321. 1970 жылдар ішінде жүздеген метептер жабыла бастады: «Болашаы жоқ» елді мекендерде
 322. 1970 жылдар ішінде Қазақстанда көмірді арзан баамен, ашық әдіспен өндірген өндіріс орны:Екібастұз
 323. 1970 жылдарда «болашаы жоқ» елді мекендердегі жабылан мектептердің бәрі дерлік: Қазақ тілінде оқытатын мектептер
 324. 1970 жылдарда «болашаы жоқ» елді мекендердегі жабылан мектептердің көпшілігі: Шаын комплектілі мектептер
 325. 1970 жылдардан бастап экологиялық апаттық аймақ: Арал теңізі
 326. 1970 жылдардың соңына қарай экономикасында түбегейлі өзгерістер басталан мемлекет:Қытай Халық Республикасы
 327. 1970 жылдардың ішінде одақтас республикалар арасында қой санынан алан орны: Екінші
 328. 1970 жылдары әлемнің көптеген елдеріне танымал болан, «Жас тұлпардың» ықпалымен құрылан ансамбльдер: «Гүлдер», «Дос-Мұқасан», «Айгүл»
 329. 1970 жылдары жоспарлаудың жаңа жүйесі бойынша жұмыс істеуге көшкен кәсіпорындар пайызы: 80%
 330. 1970 жылдары Қазақстанда ауыл шаруашылыын басқарудың жаңа үлгісін енгізуге тырысқан: С.Мұқанов
 331. 1970 жылдары республика одақта жетекші орына шыққан өндіріс: Сары фосфор
 332. 1970 жылы дүние жүзі тарихшыларының назарын аударан жаңалық: Есік қоранынан алтын киімді сақ жауынгерінің табылуы
 333. 1970 жылы туанына 1100 толан Шыыстың аса ұлы ойшыл-алымы: Әбу Насыр әл-Фараби
 334. 1971 жылы мектеп бітірушілерді қой шаруашылыына шақырып, бастама көтерген аудан: Шұбартау
 335. 1972 жылы салынан электр станциясы:Қапшаай
 336. 1975 ж. Алматыда шыққан «Аз и Я» кітабының авторы: О.Сүлейменов
 337. 1979 ж. «Неміс автономиясының» құрамына енгізілмек болан облыстар:Павлодар, Қараанды, Көкшетау, Ақмола
 338. 1979 ж. 16 маусымда жастардың Неміс автономиясын құруа наразылық шеруі болан қала: Целиноград
 339. 1979 жылы ұлтаралық қатынастарда келеңсіз құбылыстардың орын аландыының бір көрінісі: Неміс автономиялық облысын құру туралы шешімнің қабылдануы.
 340. 1979 жылы Целиноград қаласындаы оқианың себебі: Неміс автономиясын құруа қарсылық
 341. 1980 жылдардың ортасына қарай Қазақстанда жергілікті халықтың үлесі басым болан облыстар: Қызылорда, Атырау
 342. 1980 жылдардың ортасында республикадағы жоғары оқу орындарының саны: 55
 343. 1980 жылдардың ортасында республикадағы орта арнаулы оқу орындарының саны: 246
 344. 1980 жылдардың соңына қарай Қазақстанның сыртқа шыаран өніміндегі шикізаттар мен жартылай дайын өнімдердің үлесі 97 %
 345. 1980 жылдардың соңына қарай экономикалық даму баытын нарықтық қатынастара негіздеп қайта құру үшін Қазақстан үкіметі қабылдаан заң : «Казақ КСР-індегі еркін экономикалық аймақ туралы»
 346. 1980 жылдардың соңына қарай экономикалық даму баытын нарықтық қатынастара негіздеп қайта құру үшін Қазақстанда құрылан банк: Сыртқы экономикалық банк
 347. 1984 жылы кезекті мектеп реформасы бойынша қарастырылан шара: Алты жастан бастап оқыту
 348. 1984 жылы темір кенін өндірудегі жылдық өнімі: 24 млн. тонна
 349. 1986 жылы желтоқсанның 16 күні Қазақстан КП Орталық Комитетінің пленумы Республика партия ұйымының басшысы етіп сайлады  Г.Колбинді
 350. 1988 жылы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің қаулысымен ақталан көрнекті ақын, философ Ш.Құдайбердиев
 351. 1988 жылы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің қаулысымен ақталан жазушы әрі алым Ж.Аймауытов
 352. 1988 жылы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің қаулысымен ақталан атақты ақын, белгілі саясатшы, педагог М.Жұмабаев
 353. 1988 жылы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің қаулысымен ақталан-тіл, әдебиет, ылым, журналистика салаларында мол мұра қалдыран А.Байтұрсынов
 354. 1988 жылы Қазақстана сырттан әкелінген өнімнің баасы 13,8 млрд. сом
 355. 1988 жылы республикадан сыртқа шыарылан өнімнің баасы 6,7 млрд.сом
 356. 1989 жылдың 28 ақпанында бой көтерген антиядролық, экологиялық қозалыс «Невада-Семей»
 357. 1989 жылдың маусымында Қазақстан КП Орталық Комитетінің бірінші хатшысы болып сайланды Н.Назарбаев
 358. 1989 жылдың маусымында халық бұқарасының ірі бас көтеруі өткен қала Жаңаөзен
 359. 1989 жылдың шілдесінде жұмысшылардың бас көтеруі өткен қала Қараанды
 360. 1989 жылдың шілдесінде Қараандыдаы кеншілер ереуілін тыныштандыру үшін шұыл ұшып келген Қазақстанның басшысы Н.Назарбаев
 361. 1989 жылы халық санаы бойынша Қазақстанда тұратын республика тұрындарының саны: 16 млн. 199,2 мың адам
 362. 1990 жылдары Қазақстан шетелдер капиталын әкелу үшін сырттан тартылан инвесторды пайда салыынан босатты: 5 жыла дейін
 363. 1990 жылдары Қазақстан шетелдер капиталын әкелу үшін сырттан тартылан инвесторды 5 жыла дейін босатты: Пайда салыынан
 364. 1990 жылдары Қазақстанның сыртқа шыаран өнімінің негізі Шикізат және жартылай дайын өнім
 365. 1990 жылдың жазында құрылан азаматтық қозалыс«Азат»
 366. 1990 жылдың маусымынан 1991 жылдың маусымыа дейін бір жылдың ішінде ашылан республика бойынша қазақ тілінде тәлім беретін мектептің саны: 155
 367. 1990 жылдың маусымынан 1991 жылдың маусымыа дейін бір жылдың ішінде ашылан республика бойынша қазақ тілінде тәлім беретін балбақшаның саны: 482
 368. 1990 жылдың соңына қарай КОКП қатарындаы Қазақстандаы коммунистердің саны: 800 мыңдай
 369. 1990 жылдың соңына таман Қазақстандаы саясаттанан қоамдық бірлестіктердің саны Жүзден астам
 370. 1990 жылы 25 қазанда болан оқиа «Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы Декларация»қабылданды
 371. 1990 жылы 25 қазанда Жоары Кеңес қабылдаан құжат «Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясы»
 372. 1990 жылы кеңестік жүйеге ауыр соққы болып тиген оқиа Ресей Федерациясының өз тәуелсіздігін жариялауы
 373. 1990 жылы Қазақстан байланыс орнатқан Оңтүстік Корея республикасының корпорациясы «Самсунг»
 374. 1990 жылы Қазақстан мен Қытай арасындаы ашылан автобус қатынасы Жаркент-Инин
 375. 1990 жылы Қазақстан мен Қытай арасындаы ашылан әуе қатынасы Алматы-Үрімші
 376. 1990 жылы қарашада құрылан тұңыш «әл – Барака – Банк Қазақстан» банкін құруа қатысқан ел: Сауд Арабиясы
 377. 1990 жылы сәуірде Жоары Кеңестің мәжілісінде Қазақ КСР-інің Президенті болып сайланан: Н.Назарбаев
 378. 1991 жыл 13 желтоқсан- Орта Азия республикалары мен Қазақстан басшыларының Ашхабадтаы кездесуі болды
 379. 1991 жыл 16 желтоқсан- Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланды
 380. 1991 жыл 21 желтоқсан- Тәуелсіз Мемлекеттер Достастыын құру үрдісі аяқталды
 381. 1991 жыл 8 желтоқсан- Минскідегі славян басшыларының кездесуінде Тәуелсіз Мемлекеттер Одаын құру туралы шешім қабылданды
 382. 1991 жылдың аяына дейінгі екі аптаның ішінде Қазақстанның тәуелсіздігін таныан мемлекеттер саны 18
 383. 1991 жылдың бірінші жартысында Қазақстанда ресми тіркелген, біріккен кәсіпорындар ашқан елдің саны: 24
 384. 1991 жылдың бірінші жартысында Қазақстанда ресми тіркелген, шетелдермен біріккен кәсіпорындардың саны:35
 385. 1991 жылдың желтоқсанындаы ірі саяси оқиалардың ең бастысы:КСРО-ның ыдырауы
 386. 1991 жылдың қарашасында құрылан Қазақстанның Сауд Арабиясымен біріккен банкі«әл-Баракабанк-Қазақстан»
 387. 1991 жылы желтоқсандаы Алматы кездесуінде басшылары ядролық қаруа байланысты біріккен шаралар туралы келісімге қол қойан мемлекеттер: Қазақстан, Ресей, Украина, Беларусь
 388. 1991 жылы желтоқсандаы Алматы кездесуінде бұрыны Кеңес Одаын ойа түсірмес үшін жаңа шартта «одақ» деген сөз алмастырылды- «Достастық» сөзімен
 389. 1991 жылы желтоқсанның 13-күні Орта Азия республикалары мен Қазақстанның басшылары бас қосқан қала Ашхабад
 390. 1991 жылы желтоқсанның 8-күні үш славян мемлекеттерінің басшылары бас қосқан қала Минск
 391. 1991 жылы желтоқсанның 8-күні үш славян мемлекеттерінің басшылары өзара келісіп, күшін жойанын жариялаан шарт:КСРО-ны құру туралы
 392. 1991 жылы Қазақстанда өрекпіген саяси ахуалдың қалыптасуына жел берген дисседент жазушы А.Солженицынның мақаласы: «Біз Ресейді қалай көркейтеміз»
 393. 1991 жылы қыркүйектің 7-сінде болан Қазақстан Компартиясының төтенше сьезі қабылдаан шешім: Қазақстан Компартиясын тарату
 394. 1992 жыл 2 наурыз- Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болып қабылданды
 395. 1992 жылы 30 қыркүйекте дүние жүзі қазақтарының құрылтайының ресми ашылуында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың жасаан баяндамасы :«Құшаымыз бауырлара ашық»
 396. 1992 жылы шетелдерде тұрып жатқан қазақ диаспорасының саны: 3 млн. 200 мың
 397. 1993 жылдың 13 желтоқсанында Жоары Кеңестің таратыланын ресми түрде жариялаан С.Әбділдин
 398. 1993 жылдың 28 қаңтарында қабылданан Конституция бойынша республикадаы биліктің қайнар көзі: Халық
 399. 1993 жылдың 28 қаңтарында қабылданан Конституциядаы қазақ тілінің мәртебесі: Мемлекеттік тіл
 400. 1993 жылдың соңына қарай Қазақстанда ресми тіркелген саяси партиялардың саны3
 401. 1993 жылдың соңына қарай Қазақстанда ресми тіркелген саяси партия Социалистік партия
 402. 1993 жылдың соңына қарай Қазақстанда ресми тіркелген саяси партия Қазақстан Халық Конгресі
 403. 1993 жылдың соңына қарай Қазақстанда ресми тіркелген саяси партия Қазақстан республикалық партиясы
 404. 1993 жылдың соңына қарай Қазақстандаы қоамдық қозалыстардың ел арасындаы беделді әрі танымалы «Невада-Семей»
 405. 1993 жылдың соңына қарай Қазақстандаы қоамдық қозалыстардың ел арасындаы беделді әрі танымалы «Азат»
 406. 1993 жылдың соңына қарай Қазақстандаы қоамдық саяси бірлестіктердің саны 300-ден астам
 407. 1995 жылдың 26 сәуіріндегі референдума қатысушылара қойылан сұрақ: «Сіз 1991 жылы бірінші желтоқсанда бүкіл халық сайлаан Президент Н.Назарбаевтың өкілеттік мерзімін 2000 жылдың бірінші желтоқсанына дейін ұзартуа келісесіз бе?»
 408. 1995 жылы Конституция бойынша Қазақстанның парламентіндегі тұрақты жұмыс істейтін екі палата Сенат пен Мәжіліс
 409. 1998 жылдан бастап Ш.Уәлиханов атындаы тарих және этнология институты шыара бастаан жаңа журнал «Отан тарихы»
 410. 1998 жылы Парламент шешімімен Конституцияа енгізілген өзгеріс бойынша Президенттің өкілдік мерзімі : 5 жылдан 7 жыла ұзартылды
 411. 1998 жылы Халық Қаћарманы атағы берілді: Б.Бейсекбаевқа.
 412. 1998-1999 жылдары Берел кезеңінің №11 обасын ашқан археолог/ З.Самашев
 413. 1999 жылы жарық көрген Н.Назарбаевтың еңбегі:«Тарих толқынында»
 414. 1999 жылы халық санаы бойынша Қазақстанда тұратын республика тұрындарының саны:14 млн. 952,7 мың адам
 415. 1999 жылы халық санаы бойынша республика тұрындарының арасындаы қазақ халқының үлесі 53,4 %
 416. 1999 жылы ЮНЕСКО-ның шешімімен 100 жылдық мерейтойы тойланан ұлама алым Қ.Сәтбаев
 417. 1Х ғасырдың басында қарлұқтар жеңілген ел/ Ұйыр қаанатынан
 418. 2001 жылы үкімет құрамы мен басқа да билік құрылымындаы жас олигархтар ұйымдастыран қоамдық қозалыс: «Қазақстанның демократиялық таңдауы»
 419. 2001 жылы үкімет құрамы мен басқа да билік құрылымындаы жас олигархтар ұйымдастыран қоамдық қозалыс: «Демократиялық партия»
 420. 2004 жылы қыркүйекте Парламент Мәжілісінің кезекті сайлауы алдында саяси партиялар туралы жаңа заң бойынша ресми тіркелген партиялар саны 12
 421. 2005 жылы 5 томы жарық көрген Ұлттық энциклопедия: «Қазақстан»
 422. 25 жылға бас еркіндігінен айырылып, 1954 жылы ақталып шықты: Е.Бекмаханов.
 423. 25 жылға бас еркіндігінен айырылып,ірі ғалымдардың араласуымен Е.Бекмаханов ақталды: 1954ж.
 424. 25 қазан- Республика күні
 425. 714 жылы Шашты басып алан араб қолбасшысы:/ Күтейба ибн Муслим
 426. 756жылы Түркеш қаандыын құлатып,билікті өз қолына алан тайпа/ Қарлұқ
 427. 92 ру-тайпадан құралған ханды/Әбілқайыр
 428. 965ж. оыздар хазарлара қарсы әскери одақ құрды/ Киев Русімен
 429. IX-X ғасырлар аралығында алғаш рет айтылған қазақ халқының ұраны: Алаш
 430. IХ-Х . өмір сүрген данышпан, Шыыстың атақты алымы:/ Әл-Фараби
 431. VII ғасырлардың басында Қимақтар мекендеген аймақ / Монолияның солтүстік батысы
 432. VIII-IX ғасырда түрік жазуының өмірде қолданылу аясының тарылу себебі: Ислам дінінің таралуына байланысты араб жазуының түрік билеушілері арасында тез қабылдануы
 433. VI-IX ғасырларда түріктердің қалалық мәдениеті дамыан аймақ/ Оңтүстік Қазақстан
 434. .Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудың қалаларында мешіттердің көптеп салына бастаанын жазан ұлама/Әл-Макдиси
 435. ғасыра жататын шыны ыдыстар табылан қала/ Иасы
 436. XI ғасырларда сәулет өнерінде – терракота:/ Күйдірілген балшық
 437. XIII ғасырдың басында жасалған мәмлүктік Египет мемлекетінің «араб-қыпшақ» сөздігінде «қазақ» сөзіне берілген түсіндірме:/ Еркін, кезбе
 438. XIII ғасырдың басында жасалған мәмлүктік Египет мемлекетінің «араб-қыпшақ» сөздігінде «қазақ» сөзіне берілген түсіндірме: Еркін, кезбе
 439. XIII ғасырдың басында жасалған мәмлүктік Египет мемлекетінің сөздігінің атауы: / Араб-қыпшақ
 440. XIII-XV ғасырлардан аттары бізге аңыз болып жеткен ауызша поэзия өкілдердің бірі: Асан қайғы
 441. XIII-XV ғасырлардан аттары бізге аңыз болып жеткен ауызша поэзия өкілдердің бірі:Кетбұға
 442. XIV ғ. аяғы мен XV ғ. I-ші жартысында қазақ деген этносаяси қауымдастықтың болғанын кім жазған:/ Рузбихан
 443. XIV ғасырда исламның таралуына қатты көңіл бөлген хандар: Өзбек хан, Тоғылық-Темір
 444. XIV ғасырда мұсылман дініне кіріп, басына шалма тақпағандарға қатаң жаза қолданған хан: Тоғылық-Темір
 445. XIV-XV ғ. жататын эпостық жыр«Қобыланды батыр»
 446. XIV-XV ғасырлар аралығында Алшахан кесенесі салынған өзенҚаракеңгір
 447. XIV-XV ғасырларда далалық сәулет өнерінің үлгісінде жасалған ескерткіш: Алаша хан кесенесі
 448. XIV-XV ғасырларда жаздыгүні бастарына ыстық өткізбейтін ақ киізден жасалған: Айыр қалпақтар киген
 449. XIV-XV ғасырларда Қазақстанда мекендеген ру-тайпалардың ауызша таралған әдебиет туындыларының ғылыми атауы: / Фольклор
 450. XIV-XV ғасырларда Қазақстандағы хандықтар шаруашылығының басым түрі: Мал шаруашылығы
 451. XIV-XV ғасырларда қыпшақ тілінде жазылған туынды:«Оғызнама»
 452. XIV-XV ғасырларда қыпшақтар арасынан шыққан Кутбтың әдеби шығармасы: «Хұсрау мен Шырын»
 453. XIV-XV ғасырларда қыпшақтар мен қияттардың қызылбастар мен қалмақтарға қарсы соғысын суреттейтін жыр: Қобыланды батыр
 454. XIV-XV ғасырларда материалдық игіліктер негізделген шикізат көзі: Мал басынан алынды
 455. XIV-XV ғасырларда сәулет өнерінде қалыптасқан жаңа үлгілер: Ғимаратты күмбез шатырмен жабу
 456. XIV-XV ғасырларда халықаралық қарым-қатынастарда сөздік ретінде пайдаланған еңбектің аты: «Кодекс куманикус»
 457. XIV-XV ғасырлардағы сәулет өнерінің тамаша үлгісін көрсеткен кесене: Дәуітбек кесенесі
 458. XIV-XV ғасырлардан әлі күнге дейін тәрбиелік мәні зор батырлық, өнегелік мазмұндағы ертегілердің бірі: Жоямерген
 459. XIV-XV ғасырлардан әлі күнге дейін тәрбиелік мәні зор батырлық, өнегелік мазмұндағы ертегілердің бірі: «Жерден шыққан Желім батыр»
 460. XIV-XV ғасырлардан бізге жеткен аспаптық музыка туындыларының бірі: Шора батыр
 461. XIV-XV ғасырлардан бізге жеткен аспаптық музыка туындыларының бірі: «Ескендір»
 462. XIV-XV ғасырлардың аралығында белгілі болған өзбек ақыны Хорезмидің әдеби шығармасының аты:«Мухаббатнама»
 463. XIX ғ. сяғында саяси жер аударылғандардың шоғырланған өңірі Шығыс, Орталық Қазақстан
 464. XIX ғасырдың 50 жылдарында Арал теңізінің солтүстік жағалауында көтерілісті бастаған Есет батыр
 465. XIX ғасырдың 60 жылдары И.Бутков құрған комиссия қазақ жерін қалай бөлуді ұсынды? 2 облысқа
 466. XIX ғасырдың 60 жылдары қазақ өлкесін реформалауға байланысты Ш.Уалиханов айтқан пікір Халықтың өзін-өзі басқару негізінде қайта құруды талап етті
 467. XIX ғасырдың 60 жылдарында «Уақытша Ереже» бойынша шаңырақ салығының мөлшері көбейді: 1 сомнан 3 сомға дейін
 468. XIX ғасырдың 60 жылдарында И.И.Бутков ұсынған жоба бойынша қазақ өлкесі мынадай облыстарға бөлінуі тиіс болатын Батыс, Шығыс
 469. XIX ғасырдың 60 жылдарында Қазақ жерін басқару жүйесін өзгерту үшін құрылған «Дала комиссиясын» басқарған Ф.Гирс
 470. XIX ғасырдың ортасында Есет батыр бастаған көтеріліс нәтижесі Есет Орынборда патша билігін мойындады
 471. XIX ғасырдың І жартысында Қазақстан экономикасындағы ірі өзгеріс Жергілікті өнеркәсіп пен кәсіпшіліктің пайда болуы
 472. XIX ғасырдың ІІ жартысында «Уақытша ережеге» сәйкес енгізілген міндетті салық Шаңырақ салығы
 473. XI-XII.. жататын “қоржын үй”табылан қала/Құйрықтөбе
 474. XI-XIIғасырлара жататын Шыыс моншасы табылан қала/ Отырар
 475. XIXғ. 20-30 жылдарында Сыр өзені бойында бекініс тұрғызған мемлекет:Қоқан хандығы
 476. XV ғ. 50-70 жж. Керей мен Жәнібек хандарға қосылған адам саны 250 мың
 477. XV ғасырда Әбілқайыр хандығы орналасқан аймақ/ Шығыс Дешті Қыпшақ
 478. XV ғасырда қалыптасқан саяси-тарихи жағдайлар қазақ халқының … әсер етті. Ұлттық мемлкет болып құрылуына
 479. XV ғасырда қыпшақ, қаңлы, арғын, қоңырат, дулат т.б. қазақ рулары мен тайпаларының өкілдері өмір сүрген жер:/ Түркістан аймағы
 480. XV ғасырдың 70 жылдарында қазақ хандарының басып алған жерлері Сырдария мен Қаратау өңірі
 481. XV ғасырдың аяғындағы Қазақ хандығының негізгі қарсыласы: Шайбани хан
 482. XV ғасырдың ІІ жартысында салынып жартылай сақталған ескерткіш:Рабиға Сұлтан Бегім кесенесі
 483. XV ғ-ң соңына қарай Қазақ хандығына енген қалалар Созақ, Сығанақ
 484. XVI ғасырдың I жартысындағы Қазақ хандығы тәуелсіз, дербес мемлекет есебінде белгілі болды: Орта Азия мен Шығыс Еуропаға
 485. XVI ғасырдың II жартысында Жетісу қазақтарының жағдайын ауырлатқан оқиға: Ойраттардың тонаушылық жорықтары
 486. XVI ғасырдың II жартысында Қазақ хандығының күш-қуатын беделін арттырған, жерін кеңейтуге себеп болған тарихи оқиға: Мәскеуге қосылуды жақтаған Ноғай ұлыстарын талқандап, өзіне қосып алуы
 487. XVI ғасырдың бас кезінде Қазақ хандығын билеген Жәнібек ханның ұлы: Қасым хан
 488. XVI ғасырдың бас кезінде Қазақ хандығының Сыр бойына билік жүргізуіне бөгет жасаған хан: Мұхаммед Шайбани
 489. XVII ғасырда қазақ хандығының ішкі-сыртқы саясаттағы беделінің әлсіреуіне себеп болған: Кіші хандардың дара билікке ұмтылуы
 490. XVII ғасырдың II жартысындағы қазақ хандығының астанасы: Түркістан
 491. XVII ғасырдың ортасында жоңғар мемлекетінің күш-қуатын біршама арттырған қонтайшы: Батыр
 492. XVIII . Басында Жібек жолындаы сауданың бәсеңдеп, қалалардың әлеуметтік экономикалық жаынан күйреуіне алып келген оқиа:/Монол шапқыншылыы
 493. XVIII ғ. 50 ж. Солтүстік – Шығыс Қазақстандағы ұзындығы 723 верст болатын шепКолыван шебі
 494. XVIII ғ. II ж. қазақ – орыс саудасының белгілі орталықтары Семей, Өскемен, Бұқтырма
 495. XVIIIғ.70 жылдары Абылай бірқатар соғыстарда соққы беріп , салық төлеуге мәжбүр еткен қала Ташкент
 496. XVIIIғ.қазақ жерлерін қалпына келтіріп,билік жүргізген хан Абылай
 497. XVIIғ. 1 жартысында қазақтардың Ресейге қосылуын ұйымдастырушы: Әбілқайыр хан
 498. XVIIғасырдың 40 жылдарынан бастап, Қазақ хандығына қауіп төндірген мемлекет:Жоңғария
 499. XVIIІ ғасырда шығармаларын аңызға айналған сардарлар Қабанбай мен Бөгенбай батырларға арналған халық ауыз әдебиеті көрнекті өкілдерінің бірі Ақтамберді
 500. XVIIІ ғасырдағы қазақ әдебиетінің өкілі, ұлы тұлғалардың бірі, Абылайдың кеңесшісі болған жырау Бұқар

Тест жинағы
Тамбай Жайнагүл, Абайтану курсына арналған тест жинағы

Мақала авторы: Тамбай Жайнагүл
Жұмыс орны: Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Жақсы ауданы
Лауазымы: Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Порталға жариялану мерзімі: 18.03.2017

Абайтану курсына арналған тест жинағы

Абайдың «Ескендір» поэмасына қатысты тест сұрақтары

 

 1. Поэмадағы оқиғалар қай елде болады ?

А.  Сауд Арабия

Ә. Египет

Б. Македония

 

 1. Ескендірдің әкесі кім ?

А. Теодор

Ә. Филип

Б. Августин

 

 1. Ескендірге берілген мінездеме :

А. Әділ, мейірімді, жанашыр

Ә. Қорқақ, зұлым, парасатты

Б. Мақтансүйгіш, қызғаншақ

 

 1. Ескендірдің алға қойған мұраты, арманы :

А. Үлкен қорған салу

Ә. Жер жүзін жаулау

Б. Халқын бай-дәулетті ету

 

 1. Адамдар Ескендірден неге қорыққан ?

А. Қанішер қаһарлығынан

Ә. Тым жас болғандықтан

Б. Айлакерлігінен

 

 1. Ескендір неше жасында патша болды ?

А.  20           Ә.   21               Б. 23

 

 1. Ескендір әскерімен қандай қиындыққа жолығады ?

А. Батпаққа батып кетеді

Ә. Елсіз щөлге тап болады

Б. Жау қоршауына алынады

 

 1. Ескендірдің көзіне жалтырап түскен сәуле не ?

А.  Мөлдір бұлақ

Ә. Аспандағы күн сәулесі

Б. Белгісіз сәуле

 

 1. Бұлақ суының дәмі қандай ?

А. Өзгеше, тәтті          Ә. Ащы, қышқыл            Б. Тұщы, тұзсыз

 

 1. Ескендір судын дәмін тексеру үшін суға нені салады ?

А. Балықты               Ә. Қолын                    Б.  Ыдысты

 

 1. Ескендір бұлақты басып алу үшін қайда келеді ?

А.  Тосқауылға          Ә. Бөтен елге                Б. Алтын қорғанға

 

 1. Қақпаның ар жағынан қандай дауыс естіледі ?

А. «Бұл – өте құнды жәдігер, саған рұқсат жоқ»

Ә. «Саған қақпаны ашып беремін, тек бір шартым бар»

Б. «Қақпаны саған ашар рұқсат жоқ,бұл — құдайға бастайтын қақпа»

 

 

 1. Қақпадан Ескендір қандай сый алады ?

А. Көп қап алтын    Ә.  Ағаш сандық         Б. Бір қу сүйек

 

 1. Ескендірдің ақылшысы:

А.  Платон                Ә.  Аристотель           Б .  Әль-Фараби.

 

 

 1. Ескендірге сүйектің қасиетін көрсету үшін не алдырады ?

А.  Таразы            Ә. Ақылшы уәзірлер      Б. Сандық

 

 1. Сүйекті немен теңестіреді ?

А. Ауыр заттармен             Ә. Темірмен         Б. Алтын-күміспен

 

 

 1. Сүйектің ауырлығын басқан не ?

А. Алтын          Ә. Топырақ            Б. Адам салмағы

 

 1. Қақпа иесінің Ескендірге сүйекті берудегі мәнісі не ?

А. Досының жанында төмендігін көрсеткісі келді

Ә. Ақылын тексеріп көргісі келді

Б. Дүниеге тойымсыздығын көрсеткісі келді

 

 

 1. Аристотельдің сүйекті берудегі жұмбағының шешуі қандай сөз болды?

А. «Бұл – сенің ең дұрыс шешімің»

Ә.»Бұл – адам көз сүйегі»

Б.»Бұл – сенің өміріңнің бақытты шағы»

 

 

 1. Поэманың соңында Ескендір не істейді?

А. Ақылға келмей, қақпаны құлатады

Ә. Ақылға келіп, әскерін алып кері қайтады

Б. Өз –өзіне қол жұмсайды

 

Абайдың қара сөздеріне тест сұрақтары

 1. Ызалы күлкі, бояма күлкі туралы Абай қай қара сөзінде айтады ?

А.  9                  Ә. 32            Б. 4

 

 1. Абай «бірінші қара сөзінде» нені ермек қылайын деп шешеді ?

А. Ғылым мен софылық

Ә. Ел  мен бала қамы

Б. Ақ қағаз бен қара сия

 

 1. Екінші қара сөзінде Абай қандай ұлттарды салыстырады ?

А. Сарт, тәжік, қазақ, қырғыз

Ә. Сарт, орыс, ноғай, қазақ

Б. Сарт, орыс, ноғай, түрік

   

 1. Абай қай  қара сөзінде  мақал-мәтелдерді сынға алады ?

А. 15,1               Ә.  29,6              Б.   37,16

 

 1. 39-қара сөзінде Абай бұрынғы ата-бабалардың бұл замандағылардан неше мінезін артық қояды ?

А.  4        ә. 3           б. 2

 

 1. «Мал жұтайды, өнер жұтамайды» деп қай қарасөзінде айтады ?

А. 11           ә. 29          б. 33

 

 1. Абай 32-қарасөзінде ғылымды, ақылды сақтайтын «сауытты « не деп айтады ?

А. Хақиқат       Ә. Мұхафаза           Б. Мінез

 

 1. «Естіген нәрсені ұпытпастыққа төрт түрлі себеп бар »(31-қарасөз), олар қандай ?

А. Көкірегі байлаулы берік болмақ, достарымен сырласып бөлісу керек, түсінбесең де жаттанды түрде есте сақтау, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек

Ә. Көкірегі байлаулы берік болмақ, достарымен сырласып бөлісу керек, бірнеше уақыт қайтарып, көңілге бекіту керек, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек

Б. Көкірегі байлаулы берік болмақ, сол нәрсені көргенде ғибратлану керек, бірнеше уақыт қайтарып, көңілге бекіту керек, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек

 

 1. Абайдың 17-қарасөзінде өзара айтысатын кімдер ?

А. Қайрат, ақыл, жүрек, ғылым

Ә. Қайрат ,сенім, талап, достық

Б. Қайрат, махаббат, ақыл, ғылым

 

 1. Жетінші қара сөзінде Абай жас бала анадан неше түрлі мінезбен туады дейді ?

А. 3               ә. 4           б. 2

 

 1. Абай 9-қарасөзінде не айтады ?

А. Білім-ғылымның пайдасы туралы

Ә. Өз халқын жамандыққа қимайтыны туралы

Б. Құдайға бастайтын тура жолды хақиқат екені туралы

 

 1. Тегінде адам баласы, адам баласынан қандай қасиеттерімен озады дейді?(18-қарасөз)

А. Ақыл, сана, адалдық

Ә. Парасаттылық, әділдік, ұят

Б. Ақыл, ғылым, ар, мінез

 

 1. «Балаң бала болсын десең — …..» (25-қарасөз)тиісті сөзді қой:

А. Оқыт, мал аяма!

Ә. Үйрет, өзің көрсет!

Б. Ел ісіне бер!

 

 1. Сократ хакім мен шәкірті диалог құратын Абайдың қай қарасөзінде ?

А. 14                Ә. 42           Б. 27

 

 1. «Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғының бір себебі» не ?

А. Ақылсыздығы мен білімсіздігі

Ә. Жұмысының жоқтығы

Б. Ешнәрсеге көңіл бөлмейтіндігі

 

Абайдың өлеңдеріне қатысты тест сұрақтары

 

 1. Абайда жылдың неше мезгіліне арналған өлеңдері бар ?

А. Тек жаз бен күзді суреттеген

Ә. Барлық 4 жыл мезгілін суреттеген

Б. Тек қыс мезгіліне арналған өлеңі бар

 

 1. Бес асыл іс пен бес дұшпан туралы қай өлеңінде айтылған?

А. «Интернетта оқып жүр»

Ә. « Жасымда ғылым бар деп ескермедім»

Б. « Ғылым таппай мақтанба»

 1. «Жайнаған туың жығылмай,

Жасқанып жаудан тығылмай,

Жасаулы жаудан бұрылмай,

Жау жүрек жомарт құбылмай…» өлеңінде қандай көркемдік құрал қолданылған ?

А. Аллитерация

Ә. Ассонанс

Б. Аллегория

 

4.Әннің маңызы туралы айтылатын Абайдың өлеңі?

А. «Қансонарда бүркітшы шығады аңға»

Ә. «Құлақтан кіріп бойды алар »

Б. «Сен мені не етесің?»

 

 

 1. «Гете – Лермонтав — Абай» байланысы болып,үш халықты табыстырған өлең?

А. «Қақтаған ақ  күмістей кең маңдайлы»

Ә. «Қараңғы түнде тау қалғып »

Б. «Сегіз аяқ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абайдың өлеңдеріне қатысты тест сұрақтары

 

 1. «Адамның бір қызығы – бала деген» Абай сөзі қай өлеңнен алынған ?

А. «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа»

Ә. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»

Б. «Айттым сәлем қаламқас»

 

2.»Ойында жоқ бірінің

Салтыков пен Толстой,

Я тілмаш, я адвокат

Болсам деген бәрінде ой,

Көңілінде жоқ санасы.» — үзінді қай өлеңнен алынған ?

 

А. «Өзгеге көңілім тоярсың»

Ә. «Сегіз аяқ»

Б. «Интернатта оқып жүр»

 

 1. Әнге айналған Абайдың өлеңі?

А. «Бөтен елде бар болса»

Ә « Жақсылық ұзақ тұрмайды»

Б. «Көзімнің қарасы»

 

 1. Абайдың өз қоғамындағы мәселелерге көңілі толмай жырлаған өлеңі?

А. «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым»

Ә. «Сап, сап, көңілім, сап көңілім»

Б. « Білектей арқасында өрген бұрым»

 

 1. Қыздың портретін, сұлулығын суреттеген өлеңі?

А. «Өлсе өлер, табиғат, адам өлмес»

Ә. «Мәз болады болысың»

Б. «Ққатаған ақ күмістей кең маңдайлы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Абай өлеңдері бойынша тест тсұрақтары

 

 

 

 1. Абайдң қазақ әдебиетіне ұйқастың жаңа түрін әкелген өлеңі ?

А.»Бойы бұлғаң»

Ә. «Күз»

Б. «Сегіз аяқ»

 

 1. «Дұға», «Теректің сыйы», «Қараңғы түнде тау қалғып» өлеңдерін Абай кімнен аударған ?

А.   И.С.Крылов

Ә. М.Ю.Лермонтав

Б. А.С.Пушкин

 

 1. «Өгіз бен бақа » аудармасында өгіздей болғысы келген мақтаншақ бақа қайтеді ?

А. Суға секіріп кетеді

Ә. Іші жарылып өледі

Б. Сабырға келеді

 

 1. «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» өлеңінде Абай не айтады ?

А. Өлеңнің құрылысы, қадірі туралы

Ә. Өлеңнің керексіз дүние екенін айтады

Б. Өлеңге ешкімнің таласы жоқ екенін айтады

 

 1. «Жастардың күлкісі кетіп, бала шуламайтын, жас қатындар жыртық үйін жамайтын, күлкі-ойын, сейіл-серуені азайған жабырқанқы ауылды, жапырағынан айрылған ағашты»суреттейтін Абайдың өлеңі?

А. «Жазғытұры»

Ә «Қыс»

Б. «Күз»

 

Мектеп бағдарламасы бойынша Мұхтар Әуезовтың

«Абай жолы» романына арналған тест сұрақтары

(7-11 сыныптар аралығында)

 

 1. «Абай жолы» романы қалай басталады ?

А. Қодар мен Қамқаның жазасынан

Б. Абайдың оқудан келе жатқанынан

С. Құнанбайдың өмірін баяндаудан

 

 1. Есембай жырасында келе жатқандағы Абайдың жанында жүрген екі адам :

А.Оспан мен Майбасар

Б. Байтас пен Жұман

С. Байтас пен Жұмабай

 

 1. Абайдың ауылға келгенде Ұлжан сәлем бер деген адамы:

А. Ағасы

Б. Әкесі

С. Әжесі

 

 1. Ауылда Абайды жеңгелері қалай атаған:

А. Телғара

Б. Ызғұтты

С. Оспан

 

 1. Құнанбай кімдерді өлім жазасына кеседі?

А. Қодар мен Байсалды

Б. Қаратай мен Майбасарды

С. Қодар мен Қамқаны

 

 1. Романдағы Абайдың ең жақын досы:

А. Қаратал

Б. Жиренше

С. Сағит

 

 1. Қамқа Қодарға кім боп келеді ?

А. Әйелі

Б. Келіні

С. Қызы

 

 1. Қодар мен Қамқаны қалай өлтіреді ?

А. Аттың артына байлап

Б. Таспен атып

С. Түйенің өркешіне артып

 

 1. Қодар мен Қамқаның өлімін көрген соң Абаймен не болады?

А. Абай ауырып қалады

Б.Абай Семейге қайтып келеді

С. Абаймен ештеңе болмайды

 

 1. Шығыс ақындарынан Абай кімдерді оқыған?

А. Әл-Фараби, Тоныкөк

Б. Фзули, Науаи, Сағди.

С. Диккенс, Дарвин, Шиллер

 

 1. Романда не туралы айтылады?

А. Абайдың бүкіл өмірі туралы

Б. Абайдың ақындығы туралы ғана

С. Қазақ халқы туралы

 

 1. Абай қайда жерленген?

А. Қасқабұлақта

Б. Балашоқыда

С. Жидебайда

 

 1. Абайдың қосыла алмаған ғашығы:

А. Дәлдә

Б. Тоғжан

С. Әйгерім

 

 1. Пушкин аудармалары туралы қай тарауда айтылады?

А. «Қат-қабатта»

Б. «Шытырманда»

С.»Биікте»

 

 1. Абайдың ақын, данышпан болып қалыптасуына кім себепші болды?

А. Әкесі Құнанбай

Б. Әжесі Зере

С. Анасы Ұлжан

 

 

Биология, Тест жинағы
Онайжанова Гулназ Аманкуловна, БИОЛОГИЯ ТЕСТ ЖИНАҒЫ

Мақала авторы: Онайжанова Гулназ Аманкуловна
Жұмыс орны: Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Қаратөбе орта мектебі
Лауазымы: Биология пәнінің мұғалімі
Порталға жариялану мерзімі: 09.02.2017

БИОЛОГИЯ ТЕСТ ЖИНАҒЫ

 

І нұсқа

1.Сағақты жапырақ болады.

А) бидайда                С) кайыңда         Е) жүгеріде

В) алоэде                    Д)күріште

2.Қысқарған сабақты өсімдік.

А) қарбыз                С) бақбақ        Е) қияр

В) құлмақ                Д)қауын

 1. Гидраның денесі.

А) екі қабатты              С) біржасушалы       Е) үш қабатты

В) көп қабатты             Д)бір қабатты

 1. «Динозаврлар дәуірі» болып есептелетін заман.

А)мезозой              С)протерозой              Е)кайназой

В) архей                 Д)полезой

5.Жұқпалы ауруларға қарсы егу әдісін алғаш қолданған ғалым.

А)Л.Пастер                С) К.Ланштейнер    Е) И.Мечников

В) Э.Дженнер            Д) И.Павлов

6.Тироксин гармонын бөлетін без.

А) эпифиз               С)қалқанша безі      Е) бүйрек үсті безі

В) гипофиз             Д) ұйқы безі

7.Алқа тұқымдасына жататын өсімдік.

А) сәбіз              С) итмұрын           Е) алмұрт

В) темекі            Д) бидай

8.Гирудин бөледі.

А) құмқазар             С) сүлік          Е) қылтыңбас

В) шұбалшаң           Д) нереида

 1. Бір қабатты ұрықтың дамуы.

А) бластула             С) нейрула          Е) овогенез

В) оргонегенез        Д) гаструла

 1. Эмбриология ғылымының негізін қалаушы ғалым.

А) Ч.Дарвин            С) Э.Геккель          Е) Вавилов

В) К.Бэр                  Д) С.Четвериков

 1. «Маймыладам» деген ұғымды білдіреді.

А) синантроп             С) краманьон       Е) питекантроп

В) неандерталдық     Д) архантроп

12.Қан пластинкасы.

А) лейкоцит          С) тромбоцит       Е)фагоцит

В) эритроцит        Д) лимфацит

 1. Жүректің салмағы.

А) 250-300 г          С) 200-350г       Е)150-250 г

В) 150-200г           Д) 300-400г

 1. Қосмекенділердің құйрықтылар отрядының өкілі.

А) құртпошым          С) тритон     Е) гаттерия

В) құрбақа               Д) құбылғы

15.Қынаны зерттейтін ғылым.

А) бриология          С) альгология     Е)биология

В) лихенелогия      Д) микология

 1. 20-30 м тереңдікте өсетін балдыр.

А) порфира          С) коралина     Е)кладафора

В) ламинария      Д) хондрус

 1. Эпидермистің қалыңдығы.

А) 4 мм      С) 3мм     Е) 6мм

В) 5 мм     Д) 7мм

 1. Сілекей безінің қызметін зерттеген ғалым.

А) И.Мечников     С) Сеченов    Е) И. Павлов

В)  Сухачев           Д) Пирогов

 1. «Эволюция» терминін ғылымға енгізген ғалым.

А) М. Хейл             С) Ш.Бонне    Е) Р.Вирхов

В)  Т.Шванн           Д) К.Бэр

 1. «Жануарлар тарихы» еңбегінің авторы.

А) Теофраст       С) Аристотель   Е) Гиппократ

В)  К.Линней    Д) Ламарк

21.Бір жасушалы жасыл балдырлар өкілдері.

А) хлорококк      Д) хламидомонада    G) саргассум

В) улотрикс         Е) хлорелла               H)  диатом

С) спирогира       F) порфира

 1. Бактериялық ауруларды атаңыздар.

А) туберкулез      Д) шешек    G) ұшық

В) сарып              Е) баспа       H)  тұмау

С) полимелит      F)гепатит

23.Хромасомалық ауларды атаңыздар.

А) Даун                  Д) альбинизм        G) Шершевский-Тернер

В) қант диабеті       Е) Клайнфельтер   H) фенилкетонурия

С)шизофрения        F)галоктеземия

24.Мезодерма қабатынан пайда болады.

А)жүйке түтігі     Д) бұлшықет   G)тіс кіреукесі

В)  өкпе                Е) шеміршек   H) бүйрек

С)асқазан             F) ұйқы безі

25.Шала түрленіп дамитын бунақденелілер.

А) теңқанаттылар          Д) турақанаттылар   G)қабыршаққанаттылар

В)  қатқылқанаттылар   Е) қоңыздар              H)қосқанаттылар

С)жарғаққанаттыдар     F) бүргелер

 

26.Модификациялық өзгергіштікке тән белгілер

А) тұқымқуалайды        Д) генотиптік                     G) мутациялық өзгергіштік

В) тұқымқуаламайды   Е) фенотипі өзгереді           H)гендер бір-бірімен алмасады

С)үйлесімдік өзгергіштік     F) сыртқы орта жағдайына байланысты өзгереді

 1. Жемісі бұршаққын өсімдіктерді атаңыздар.

А) шомыр         Д) қырыққабат      G) бадам

В)  соя               Е) шалқан              H)өрік

С)сүттіген         F) беде

 1. Фитонцидті өсімдіктер.

А) қарағай         Д) сарымсақ     G) мақсыр

В)  пияз              Е) асбұршақ     H)лапыз

С) бақбақ            F) күнбағыс

29.Жеуге жарамды саңырауқұлақтар.

А) боз арамқұлақ                Д) арышқұлақ      G) қозықұйрық

В)  жалған түбіртек             Е) түлкіжем         H) көңілкеш

С)қызыл шұбынжұт           F) сұр шыбынжұт

30.Сабақтың қыртыс қабатына сипаттама бер.

А) жасушалары тірі,оттегіні өткізеді

В)  жасушалары өлі

С)жас сабақтың сыртын қаптайды

Д)сабақтың ішіне күн сәулесін өткізеді

Е) өте жұқа болады

 1. F) жасушалары тірі,оттегін өткізбейді
 2. G) ағаш діңін өрттен,микробтан қорғайды
 3. H) өскіннің сыртын қаптайды

 

 

 

ІІ нұсқа

1.Тұқымның ұрық тамыршасынан дамиды.

А) негізгі тамыр       С) қосалқы     Е) кіндік тамыр

В) жанама                 Д) шашақ тамыр

 1. Паразит тіршілік ететін жәндік.

А) мизан          С) кене         Е) шұбалшаң

В) бүйі             Д)бұзаубас

 1. Асқорыту жолының жұқпалы ауруы.

А) цирроз      С) аппендицит     Е) гастрит

В)колит          Д)қантышқақ

 1. Фермент табиғаты жағынан.

А) ақуыз            С) май     Е) минералды тұз

В) көмірсу         Д) ДНҚ

 1. Бунақденелер арқылы айқас тозаңданатын өсімдік.

А) шие         С) құлмақ    Е) қарасора

В) бетеге      Д) жүгері

6.Медицинада қолданылатын буылтық құрт.

А) шұбалшаң        С) құмқазар    Е) қылқұрт

В) сүлік                Д) қылтыңбас

 1. Қандауыршаны зерттеген ғалым.

А) Мариковский    С) Ковалевский    Е) Вавилов

В) Мечников          Д)Паллас

8.Селекция ғылымының негізін қалаушы ғалым.

А) Миячурин      С) Филиппов    Е) Вавилов

В) Карпаченко    Д)Цицин

 1. Цитоплазмалық аталық ұрықсыздықты ашқан.

А)У.Корренс    С) Э.Баур        Е) М.Родс

В)Б. Эфрусси   Д) К.Бриджс

 1. Эволюцияның қозғаушы күшіне жатпайды.

А)табиғи сұрыпталу    С) тұқымқуалаушылық        Е) тіршілік үшін күрес

В) бейімдеушілік        Д)тұқымқуалайтын өзгергіштік

 1. Анд (Оңтүстік Америка) … отаны.

А)күріш     С) жүзім      Е) бидай

В) картоп   Д) орамжапырақ

 1. «Эволюция» терминін ғылымға енгізген ғалым.

А) Ш. Бонне    С) Ч.Дарвин     Е)  Ламарк

В) М.Хейл       Д) К. Линней

 1. Жорғалаушылар арасында күрделі құрылысты.

А)жылан           С) крокадил     Е) тасбақа

В)құбылғы       Д)кесіртке

 1. Адреналин гармонын бөледі.

А)эпифиз         С) ұйқы безі     Е) бүйрек үсті безі

В)гипофиз       Д)қалқанша

 1. Вестибулла аппараты орналасады.

А) сыртқы құлақ     С) ортаңғы құлақ   Е)  көзде

В) ішкі құлақ           Д) жұлында

 1. Бауырдың салмағы.

А)1500 г       С) 1300г    Е) 1600г

В)1200 г       Д)1400 г

 1. Өсу витамині.

А)Д   С) А     Е) В

В)С   Д)РР

 1. Жануарлардың құрлыққа шығу дәуірі.

А) архей         С) мезозой    Е) протерозой

В) палезой      Д)кайназой

 1. «Түр» деген ұғымды қалыптастырған.

А) Д.Рей           С)К.Линней   Е) Аристотель

В) Ч.Дарвин     Д) Ламарк

 1. Қуықтың қабынуы.

А) энурез     С)уретрит        Е) бүйректің тас ауруы

В) цистит     Д) пилонефрит

21.Албырттектестер отрядының өкілдерін атаңыздар.

А)кета            Д) нерка       G) табан

В) мөңке        Е) бахтах     H) тұқы

С)майшабақ   F) қылқа

 1. Сусар тұқымдасының өкілдерін атаңыз.

А) борсық            Д) кәмшат    G)қалқанқұлақ

В)  жайра              Е) бұлғын    H) суыр

С)соқыртышқан   F) тағылан

 1. Вирустық ауруларды атаңыз.

А) шешек           Д) тұмау    G)ұшық

В) туберкулез    Е) сарып    H)оба

С)дизентерия     F) баспа

 1. Лалагүл тұқымдасының өкілдері.

А)бидайық      Д)бетеге          G)лапыз

В)қызғалдақ    Е) секпілгүл   H) бақытгүл

С)сарымсақ     F) мақсыр

 1. Дисахаридтерді атаңыз.

А)мальтаза      Д)глюкоза      G)сахароза

В)лактоза         Е)фруктоза    H)галактоза

С)гексоза         F) рибоза

26.Қарапайымдардың талшықтылар тобының өкілдері

А)амеба                               Д) лейшмания     G)бодо

В)кірпікшелі кебісше        Е) бунақай            H)эвглена

С)сувойка                           F) арцелла

 1. Жарғаққанаттылар отрядының өкілдері.

А)балара        Д) шаншар       G) шіркей

В)шыбын       Е) құмырсқа     H)бөгелек

С)сона            F) құмыты

 1. Орман құстары.

А)тоқылдақ        Д)бүркіт       G) үйрек

В)көкек               Е)тырна       H) қаз

С)жапалақ          F)шағала

29.Алғашқы аңдар (сүтқоректілер)

А)түрпі                     Д)түрпітек    G) аю

В)үйректұмсық        Е) ордатр      H) арқар

С) ақбөкен                F)гаттерия

30.Парасимпатикалық бөлімге тән.

А)қан тамырларын кеңейтеді

В) көз қарашығын кішірейтеді

С) көз қарашығын ұлғайтады

Д)қан қысымын жоғарлатады

Е)жүректің жиырылу мөлшерін арттырады

F)жылу беруді төмендетеді

G)қантамырларды тарылтады

 1. H) қуықтың бұлшықетін босаңсытады

 

 

ІІІ нұсқа

 

1.Көру түтігінің жоғары жағындағы екі линзасы  бар бөлігі.

А)окуляр     С) обьектив    Е) бұранда

В)тұтқа       Д)айна

2.Ксилема және флома орналасқан ұлпа.

А)түзуші     С) тірек    Е) негізгі

В)өткізгіш  Д) жабын

3.Түйнек тамырлы өсімдік.

А)шомыр    С) үнді фикусы   Е) шырыш

В)сұңғыла   Д)сауыр

4.Сырға гүлшоғырлы өсімдік.

А)бақбақ    С)пияз   Е) тал

В)жүзім    Д)бидай

5.Ғарышта болып қайтқан балдыр.

А)хламидоманада    С)хлорелла   Е)улотрикс

В)хлорококк            Д)спирогира

 1. Жанасу арқылы жынысты жолмен көбейетін қарапайым.

А) амеба       С)домаланғы       Е)кірпікшелі кебісше

В)эвглена     Д)қантұрғын

7.Кокцидоз ауруын туғызады.

А) құртамыш     С)лейшмения       Е)опалина

В) қантұрғын     Д) амеба

8.Пираплазмоз ауруын жұқтырушы.

А)нәзікбас кене     С)тайгалық кене       Е)мамықкене

В)берішкене          Д) жайылым кенесі

 1. Қосқанаттылар отрядының өкілі.

А)маса              С)көбелек     Е)шаншар

В)бүрге             Д) құмырсқа

10.Балықтарды зерттейтін ғылым.

А) герпетология      С)териология       Е)ихтиология

В)орнитология         Д)энтомология

11.Денесінде аралас қан тарайды.

А) бақа      С)крокадил       Е)пингвин

В) сазан     Д)акула

 1. Сыңар өркешті түйенің ғылыми атауы.

А)лама             С)бактриан     Е)түстүйе

В)дромадер     Д) қаптағай

 1. Сілекей құрамында зиянсыздандыратын қасиеті бар нәруызды атаңыздар.

А) амилаза     С)лизоцим     Е) глюкоза

В) мальтаза     Д) муцин

 1. «Анализатор» ұғымын қалыптастырған ғалым.

А) И.Павлов      С) Лунин     Е) Пирагов

В)Мечников      Д)Сеченов

 1. Иод жетіспесе туындайтын ауру.

А) микседама     С) эндемиялық зоб     Е) акромегалия

В)кретенизм     Д)базедов

 1. Жалпақ сүйек.

А) омыртқа      С) білезік     Е) табан

В) жамбас       Д)жілік

 1. Қанайналымның кіші шеңберінің ұзақтығы.

А) 4 сек.       С) 3 сек.     Е) 23 сек.

В) 5 сек.       Д) 29 сек.

 1. «Табиғи тарих» еңбегінің авторы.

А) К. Линней    С) Ч. Дарвин     Е)Гипократ

В)Ж Бюффен    Д) Ламарк

 1. «Әрбір организмде іштей ұмтылыс болады» деп тұжырым жасаған ғалым.

А)Теофраст    С) Ч.Дарвин     Е) Шмальгаузен

В)Ламарк        Д) Аристотель

 1. Өсу бүршігі тамырсабақта,түйнете, пиязшықта болатын топырақ не су астында болатын өсімдік формасы.

А)хамефиттер        С) гемикриптофиттер     Е)терофиттер

В)фанерофиттер   Д) криптофиттер

21.Пойкилотермді организмдер.

А)сазан          Д)бақа        G)аю

В)кесіртке      Е)борсық    H)бүркіт

С)гексоза         F) түлен

 1. Шеміршекті балықтар.

А)акула          Д)скат        G)кета

В)сазан          Е)химера    H)мөңке

С)нерка          F) табан

23.Моносахаридтерді атаңыздар.

А)глюкоза         Д)сахароза       G)целлюлоза

В) галактоза      Е) крахмал      H)  гликоген

С)мальтоза        F) фруктоза

 1. Цитоплазмаға тән.

А) түпнегізі- гиалоплазма     Д)түссіз сұйықтық      G) көмірсу синтездейді

В) жасуша ішін толтырады     Е) асқорыту мүшесі    H)бір мембраналы

С)Екі мембраналы                    F) бөлінуге қатысады.

 1. Зәр шығару мүшелерінің ауруларын атаңыз.

А)нефрит    Д)  цистит       H)панкратит

С)отит           F) гастрит

 1. Майда еритін витаминдер.

А) С вит.    Д) Е вит.      G) В1 вит

В) А вит.    Е) Р              H) Д вит.

С) РР вит.    F)В6

 1. Пермьдегі араморфоздар.

А)мүйізді қабыршақ    Д) түкті жамылғы   G)ми қыртысының бастамасы

В) қанайналымның жақсы дамуы      Е) эукариотты организмдер   H)  өкпе дамыды.

С) консументтердің пайда болуы    F) жүйке жүйесінің күрделенуі

28.Бұршақ тұқымдасының өкілдері.

А) кассия              Д) соя                                G) өгейшөп

В) қараған             Е) мақсыр                         H) темекі

С)  мақта               F) картоп

29.Құстарға тән белгілер.

А)  құйымшақ безі      Д) алдыңғы миы жақсы дамыған     G)қуық болмайды

В)қосарлы тыныс алу    Е) терісі құрғақ                            H)қуық болады

С) салқынқанды              F) аналь тесігі бар

 

30.Жұмыртқалағыш тауық қолтұқымдарын табыңдар.

А)леггорн        Д)павлов               G)диссерей

В)плимутрок   Е) родайленд        H)виандот

С) виандот       F)орлов

 

 

ІҮ нұсқа

 

1.Қандауыршаның қантарату жүйесі.

А)тұйық                            С) жүрегі бар ашық    Е) қаны аралас

В) жүрегі жоқ тұйық     Д) жүрегі жоқ ашық.

2.Балаларда кездесетін бүйрек ауруы.

А)цистит              С) нефрит    Е) пилонефрит

В) энурез              Д) уретрит.

3.Тері ауруын тудыратын талшықтылар тобының өкілі.

А) лейшмания        С) бодо    Е)құртамыш

В) амеба                 Д)қантұрғын.

4.Қосмекенділерлің жақсы дамыған ми бөлігі.

А) аралық       С)мишық    Е) сопақша ми

В) алдыңғы    Д)ортаңғы ми

5.Денесі пилакоидты қабыршақпен қапталған.

А) крокадил          С)шеміршекті балық    Е) кесіртке

В) сүйекті балық   Д)бақа

6.Фотосинтез процесін ашқан.

А) Ивановский         С)Тимириязов    Е) Вавилов

В) Бейерник               Д)Виноградский

7.Жасушаның осмостық қысымын реттейді.

А) ядро                          С)вакуоль   Е) лизосома

В) митохондрия            Д)рибосома

8.Саңырауқұлақтарды зерттейтін ғылым.

А) микробиология     С)бриология   Е)микология

В) лихенология          Д)альгология

 1. Минеральды тыңайтқыш.

А) күл        С) қарашірік  Е)шымтезек

В) қи          Д)құс саңғырығы

10.Өнеркәсіпте сары және жасыл бояу алынады.

А)плаун                 С) қырықжапырақ  Е)мүк

В) қырықбуын        Д)балдыр

 1. «Бүржидек» деп аталады.

А) қарағай       С)самырсын  Е)арша

В) шырша       Д)балқарағай

12.Күрделігүлділер тұқымдасының май алынатын түрі.

А) мақсыр       С)түймедақ  Е)қалуен

В)өгейшөп       Д)бақбақ

 1. «Цианобактериялар ғасыры» деп аталатын заман.

А) палеозой         С) архей       Е)мезозой

В)протерозой       Д)кайназой

 1. «Тіршіліктің мәңгілік теориясы» ұсынған ғалым.

А) Д. Пастер     С)Ч.Лайель  Е) А.Опарин

В) Г.Рихтер       Д) В.Прейер

 1. Организмдердің туыстық жағынан алыс болғанымен мекен ортасы біодей,сыртқы пішіні ұқсас болуы.

А) параллелизм     С) дивергенция  Е) дегенерация

В) конвергенция       Д) идиоадаптация

 1. «Көмірсу» терминін енгізген ғалым.

А) А.Полинг        С)К.Шмид    Е) Шван

В) Я.Беккори       Д)Э.Фишер

17.Нәруыз мономері.

А) май қышқылы    С) нуклеотид  Е) аминқышқылы

В) моносахарид      Д) глицерин

 1. Жасушаның «асқорыту мүшесі».

А) Гольджий жиынтығы    С)митохондрия Е)  рибосома

В) лизосома      Д) эндоплазмалық тор

 1. Маңғыстауда орналасқан қорық.

А) Наурызым    С) Барсакелмес Е)Алакөл

В) Үстірт           Д) Марқакөл

 1. Алғашқы құс пайда болды.

А) неоген    С) палеоген Е)  антропоген

В) юра          Д) бор

21.Басаяқты ұлу өкілдері.

А) каракатица  Д) кальмар       G) сегізаяқ

В) гребешок     Е) айқұлақ        H)тоспаұлу

С) мидия           F) кемеқұрт

 1. Жасыл мүкке тән белгілер.

А) екі үйлі                   Д) бір үйлі               G) ақ мүк деп аталады

В) ризоиды болады    Е) көкек зығыры       H)ризоиды болмайды

С) өлі жасушалыр      F) латынша атауы сфагнум

23.Тромбоцитке тән.

А) қан пластинкасы                  Д) ядросы бар               G) тіршілік ұзақтығы 120 күн

В) қанның ұюына қатысады    Е) гемоглобин болады  H) тіршілік ұзақтығы 7 күн

С) бактериялардан қорғайды    F) қан жасушасы

 1. Жемтамырлы өсімдіктер.

А) мангр         Д) сәбіз           G) шомыр

В) плюш         Е) шырыш        H)шалқан

С) сауыр        F) қараған

 1. Қынапты жапырақты өсімдіктер.

А) бидай        Д) жүгері           G)күріш

В) раушан    Е) асбұршақ       H)жалбыз

С) беде        F) итмұрын

26.Камбийге тән.

А)өң қабатынан тұрады   Д) қыста бөлінбейді     G)қабықтан кейін орналасады

В) тін қабаты бар             Е)ортаңғы бөлігі           H)жылдық шеңбер түзеді

С) түссіз        F) тоз қабаты бар

 1. Мезозой заманының кезеңдері.

А) триас        Д) пермь    G) тас көмір

В) юра          Е)девон       H)силур

С) бор           F) ордовик

 1. Алқа тұқымдасының өкілдері.

А) баклажан       Д) бүлдірген     G) картоп

В)раушан          Е)қызанақ          H)шомыр

С) шетен           F) қаудан

 1. Мембранасыз оргонойдтар.

А) рибосома      Д) митохондрия      G)жасуша орталығы

В)вакуоль          Е)лизосома               H)  ЭПТ

С) пластид         F) Гольджий жиынтығы

 1. Регенерация құбылысы тән.

А) гидра         Д) шұбалшаң     G) зымырық

В) сүлік          Е)полип              H) медуза

С) кесіртке    F) суыртқы

 

6-сынып Биология

Жылдық тест. І нұсқа

 

 1. Ядро қандай қызмет атқарады?

А) қоректену   ә) көбею   б) өсу   в) зат алмасу

 1. Органикалық тыңайтқышты белгіле.

А) құс саңғырығы  ә) азот  б) фосфор   в) калий

 1. Кіндік тамырлы өсімдікті белгіле.

А) бидай   ә) лалагул   б) қарбыз   в) пияз

 1. Раушангүл тұқымдасына жататын өсімдікті ата.

А) қызғалдақ  ә) алмұрт    б) сексеуіл  в) қараған

 1. Жеуге жарамды саңырауқұлақ.

А)  бүріскі    ә) боз арамқұлақ   б) жалған түлкіжем  в) көңілкеш

 1. Вирус тғызатын ауруду белгіле.

А) тұмау   ә) сарып  б) туберкулез    в) баспа

 1. Біржасушалы жасыл балдырды белгіле.

А) спирогира   ә) улатрикс   б) хлорелла   в) ламинария

 1. Туберкулез таяқшасын ашқан ғалым.

А) Тимириязов    ә) Р.Кох   б) Р.Гук    в) Пастар

 1. Мукор саңырауқұлағын ата.

А) ашытқы   ә) аспергилл   б) қант саңырауқұлағы   в) дұрыс жауабы жоқ

 1. Саңырауқұлақтарды зерттейтін ғылым.

А) микология     ә) микробиология   б) вирксология   в) зоология

 1. Мүктерді зерттейтін ғылым.

А) бриология    ә) лихенология  б) ботаника  в) биология

 1. Кәдімгі қарағай қандай өсімдік?

А) екі үйлі   ә) бірүйлі    б) қосжарнақты    в) даражарнақты

 1. Картоптың Отаны.

А) Африка    ә) Оңтүстік Америка    б) Батыс Азия    в)Еуропа

 1. Бидайдың жемісі.

А) қауашақ  ә) дәнек   б) бұршаққап   в) жидек

 1. «Таза ауа» —   индикаторы.

А) мүк    ә) балдыр   б) қына    в)саңырауқұлақ

 1. Қалқанша безінің қызметін жақсарту мақсатында тамаққа қолданылатын қоңыр балдыр.

А) диатом   ә) ламинария   б) спирагира    в) хондрус

 1. Фотосинтез процесі жүреді.

А) сабақ     ә) жапырақ    б) гүл    в) өркен

 1. Жемтамырлы өсімдік.

А) шомыр  ә) батат   б) сүйсін   в) үнді фикусы

 1. Гүлдің көбею мүшесі.

А) аналық   ә) сабақ   б) тостағанша   в) күлте

 1. Қысқарған сабақты өсімдік.

А) бақбақ   ә) қауын  б) қарбыз  в) шырмауық

 1. Бактерия өсімдіктерде қандай ауру туғызады?

А)  гаммоз  ә) бактериоз   б) дизентерия   в) шайыр

 

6-сынып Биология

Жылдық тест. ІІ нұсқа

 

 1. Жасушаны ашқан ғалым.

А) Р. Гук   ә) Янсен  б) Кох   в) Мечников

 1. Шашақ тамырлы өсімдікті белгіле.

А) арпа     ә) күнбағыс   б) бадам   в) асбұршақ

 1. Қынаны зерттейтін ғылым.

А) бриология ә) биология   б) лихенология  в) микология

 1. Бактерия туғызатын ауруды ата.

А) тұмау  ә) оба   б) ұшық   в) полимелит

 1. Фотосинтез процесін ашқан ғалым.

А) Мечников  ә) Тимириязов     б) Левенгук   в) Ивановский

 1. Балдырларды зерттейтін ғылым.

А) альгология    ә) лихенология  б) микробиология   в) микология

 1. Біржасушалы саңырауқұлақ.

А) аспергилл  ә) ашытқы   б) пеницилл   в) қалпақшалы

 1. Көпжасушалы жасыл балдыр.

А) спирогира   ә) хламидоманада    б) ламинария   в) хлорелла

 1. Қостанайда орналасқан қорық.

А) Үстірт  ә)Марқакөл    б)Наурызым    в) Ақсу-Жабағылы

 1. Вирус теминін ғылымға енгізген ғалым.

А) Бейерник  ә) Ивановский   б) Бекетов    в) Беляев

 1. Жасушаның «электр станциясы».

А) цитоплазма  ә) митохондрия   б) ядро   в) пластид

 1. Минералды тыңайтқышты ата.

А) азот    ә) күл    б) шымтезек    в) қи

 1. Тіреу тамырлы өсімдік.

А) батат      ә) мангр    б) үнді фикусы   в) орхидея

 1. Тік сабақты өсімдік.

а) қайың     ә) асбұршақ   б) жолжелкен  в) бақбақ

 1. Сабақтың жуандап өсуі.

А) сүрек   ә) камбий   б) өзек   в) қабық

 1. Көру түтігінің жоғары жағына 2 линзасы бар.

А) окуляр  ә) обьектив   в) тұтқа   в) айна

 1. Оңтүстік Алтайда орналасқан қорық.

А) Марқакөл     ә) Үстірт  б) Қорғалжын    в) Алматы

 1. Жасуша ішіндегі қысымды реттейді.

А) цитоплазма   ә) ядро  б) вакуоль  в) пластид

 1. Гүлді өсімдіктерде қосарланып ұрықтануды ащқан ғалым.

А) Наввшин   ә) Тимириязов     б)Ивановский     в) Бейерник

20.Паразит саңырауқұлақты ата.

А) шыбынжұт  ә) дінқұлақ  б) көңілкеш    в) терекқұлақ

 1. Түйнек бактериясы селбесіп өседі.

А) жоңышқа   ә) күнбағыс   б) раушангүл    в) орамжапырақ

 

Биология тест  9-сынып

І тоқсан І нұсқа

 

 

 1. Цитология ғылымы нені зерттейді?

а) Жасушаларды                       б)   ұлпаларды

ә) өсімдіктерді                          в) вирустарды

 1. Ферменттер қандай қызмет атқарады?

а) тасымалдау     б) катализдік

ә) ақпараттық      в) энергиялық

 1. ДНҚ неше тізбекті.

а) 2    ә) 3     б) 4   в) дұрыс жауабы жоқ

 1. Нәруыз мономері

а) нуклеотид             б) көмірсу

ә) аминқышқылы      в) фермент

 1. Өсімдіктерде қандай көмірсулар кездеседі?

а) гликоген         б) нәруыз

ә) липид             в) крахмал, жасунық

 1. Автотрофты қоректенетін ағзалар:

а)  өсімдіктер            б) жануарлар

ә) саңырауқұлақтар   в) бактерия

 1. Ядроны ашқан ғалым.

а) Грю         ә) Пуркинье   б) Броун     в)Малпигий

 1. Күрделі көмірсуды ата.

а) глюкоза        б) крахмал

б) фруктоза       в) галактоза

 1. Нәруыз мономері.

а) фермент     б) аминқышқылы

ә) крахмал      в) нуклеотид

10.Организмнің асқорыту мүшесі.

а) митохондрия      б) лизомома

ә) рибосома             в) энд. тор

 1. Нәруыз синтезіне қатысады.

а) митохондрия      б) лизомома

ә) рибосома             в) энд. тор

 1. Хромосомалардың матрицалық репродукциясын құрастырған ғалым.

а) Иванов              б) Кольцов

ә) Виноградов      в) Морган

 1. АТФ синтезі жүреді.

А) рибомома     б) митохондрия

Ә) лизосома      в) Гольджий жиынтығы

 1. Автотрофты организм.

А) бактерия                 б) жануарлар

Ә) өсімдіктер               В) саңырауқұлақтар

 1. Гликолиздің оттекті ыдырауы.

А) анаэробты             б) аэробты

Ә) гликолиз      в) дайындық

 1. Хромосома

а) нәруыз синтездейді                         б) қажетсіз өнімді синтездейді

ә) тұқым қуалау қасиетін сақтайды   в) зат алмасуды реттейді

 1. Жасуша вакуолі

а) ауаға толы                  б) шырынға толы

ә) бөлінуге қатысады    в) пішін береді

 1. Ағзадағы энергия қоры.

А) көмірсу             б) аминқышқылы

Ә) дәрумен            в) ақуыз

Биология тест  9-сынып

І тоқсан ІІ нұсқа

 

1.Протоплазманы  ашқан ғалым.

а) Пуркине             б) Левенгук

ә) Браун                  в) Грю

 1. Жасушаның бейорганикалық заты.

а) ақуыз      б) липид

ә) су            в) көмірсу

 1. Моносахаридті белгіле.

а) крахмал           б) целлюлоза

ә) фруктоза         в) гликоген

 1. Биологиялық катализатор.

а) нәруыз       б) фермент

ә) липид         в)  көмірсу

 1. РНҚ неше тізбекті

а) 2        ә) 1   б) 3     в) 4

 1. Түйіршікті ЭПТ синтездейді.

а)  рибосома         б) липид

ә) көмірсу            в) нәруыз

 1. Адам хромосомасының диплойдты жиынтығы.

а) 23    ә) 46    б) 48    в) дұрыс жауабы жоқ

 1. Эукариоттар.

а) бактерия                           б) өсімдік

ә) көк-жасыл балдыр          в)  цианобактерия

 1. Гетеротрофты организм.

а) саңырауқұлақ            б) бактерия

ә) өсімдік                        в)  цианобактерия

 1. Дайын органикалық затпен қоректенетіндер.

а) редуценттер                      б) автотрофтар

ә) гетероторфтар                  в) фототрофтар

 1. РНҚ құрамына кіретін көмірсу.

а) глюкоза      б) пентоза

ә) рибоза         в) тетроза

 1. АТФ молекуласының атқаратын қызметі.

а) энергетикалық      б) құрылыстық

ә) өзгергіштік            в) тасымалдау

 1. Жасушаның көбеюіне қатысады.

а) ядро           б) цитоплазма

ә) пластид       в) вакуоль

 1. Цитоплазманың түпнегізі.

а) Гольджий жиынтығы         б) гиоплазма

ә) лизосома                              в) центриоль

 1. Хромосоманың қызметі.

а) көмірсу тасымалдау      б) тұқымқуалаушылық

ә) май ыдырату                   в) нәруыз синтездеу

 1. Нуклейн қышқылы түзіледі.

а) цитоплазма          б) қабықша

ә) ядрода                  в) вакуольде

 1. Жасушаның энергетикалық стансасы.

а) ядро                    б)  митохондрия

ә) цитоплазма        в) лизосома

 1. Оттексіз ортада тіршілік ететін ағзалар.

а) аэробты           б) синтездеу

ә) анаэробты        в) газ алмасу

7- сынып Биология

Жылдық қорытынды.   Інұсқа

 

 

 1. Қарапайымдылардың тамыраяқтылар типі өкілі.

А) эвглена  ә) амеба   б) вольвокс   в) кірпікшелі кебісше

 1. Адамда тері ауруына шалдықтыратын қарапайым.

А) лейшмания  ә) амеба    б) безгек паразиті   в) вольвокс

 1. Паразит құрттарды зерттейтін ғылым қалай аталады?

а) микробиология       ә) гельминтология    б) зоология    в) регенерация.

 1. Кірпікшелі құрттар класы өкілі.

а) бауырсорғыш             ә) ақ сұлама      б) жіпшеқұрт      в) шұбалшаң.

 1. Басаяқтылар класының өкілі.

а) каракатица         ә) айқұлақ    б) тоспа ұлу   в) жүзім ұлуы

 1. Жасөспірім мен балалардың тоқ ішегінде тіршілік ететін паразит құрт.

а) үшкірқұрт     ә) ішексорғы           б) суыртқы      в) трихинелла.

 1. Буылтық құрттардың зәршығару мүшесі.

а) бүйрек       ә) имек түтікше      б) мальпигий түтікшесі      в) вакуоль.

 1. Гирудин бөлетін құрт.

а) шұбалшаң     ә) нереида     б) сүлік      в) құмқазар.

 1. Өрмекшітектестерде неше жүретін аяқ болады?

а) 6         ә) 8            б) 4     в)12.

 1. Ұлулардың негізгі қозғалу мүшесі.

а) аяқ             ә) парападия     б) қармалауыш  в) қозғалу мүшесі жоқ.

 1. Теңіз қиярының тыныс алу мүшесі.

а) желбезек       б) өкпе         ә) су түтікшелі жүйе   в) дұрыс жауабы жоқ

 1. Буынаяқтылардың сыртқы жабын қабаты.

а) пелликула         ә) хитин     б) эпидермис  в) гиподерма

 1. Бунақденелілерді зерттейтін ғылым.

а) энтомология     ә) гельминтология       б) ихтиология     в) биология

 1. Шұбалшаңның негізгі қорегі.

а) шыбын-шіркей                               б) қарапайымдар

ә) өсімдіктердің шіріген қалдықтары   в) сазды топырақ

15.Қосжақтаулы ұлулар класының өкілі.

А) кальмар ә) айқұлақ    б) сегізаяқ  в) тоспаұлу

 1. Шаяндардың зәршығару жүйесі.

А) бездер    ә) түтікше   б) бүйрек  в) несепағар

 1. Балықтарды зерттейтін ғылым.

А) энтомология  ә) ихтиология   б) герпетология   в) маммология

 1. Құйрықты қосмекенді.

А) тритон    ә) бақа    б) құртпошым  в)  құрбақа

 1. Жүрегі төрт қуысты жорғалаушы.

А) жылан  ә) тасбақа  б) крокадил   в) гаттерия

20.Сүтқоректілердің мойын омыртқа саны нешеу.

А) 5;   ә) 6;   б) 4     в) 7

 1. Ширақ балапан шығаратын құс.

А) тауық    ә) кептер   б) торғай   в) тоқылдақ

 

 

 

 

7- сынып Биология

Жылдық қорытынды.   ІІнұсқа

 

 

1.Ұйқы ауруының қоздырғышы.

А) трипаносома  ә) лямблия  б) қантұрғын   в) құртамыш

 1. Парападия қай типке тән.

а) буылтық құрт   ә) жалпақ құрт      б) жұмыр құрт   в) былқылдақденелілер

 1. Жануарларды жүйелеуде қос атау тізімді ұсынған ғалым.

а) Линней      ә) Гиппократ    б) Ламарк     в) Бленвиль

 1. Басаяқты ұлуды белгіле.

а) тоспаұлу      ә) мидия     б) кальмар    в) айқұлақ

 1. Қосжақтаулы ұлу өкілін белгіле.

а) тоспаұлу     ә) сегіз аяқ       б) қошқармүйіз   в) айқұлақ.

 1. Топырақтың құнарлылығын арттыратын азқылтанды құрт өкілі.

а) нереида        ә) шұбалшаң             б) құмқазар в) сүлік

 1. Өсімдіктерде ауру туғызатын паразит жұмыр құрт.

а) қылқұрт     ә) суыртқы      б) жіпшеқұрт   в) трихинелла

 1. Шаяндардың зәр шығару мүшесі.

а) желбезек    ә) жасыл бездер     б) бүйрек в) несепағар

 1. Жойылған және зақымдалған мүшелер мен ұлпалардың қалпына келуі.

а) регенерация        ә) парападия        б) целом  в) гирудин

 1. «Сцифоид» қандай мағынаны білдіреді.

а) табақша           ә) құлақты            б)  маржан         в) шоғырлы

 1. Ұлулардың үккісінің қызметі.

а) тұлғасын қаптайды  ә) тыныс алады     б) қорегін қырып жейді         в) қорғайды

 1. « Гирудин» деген ерекше зат бөліп шығарады:

а) нереида     ә) шұбалшаң     б) сүлік          в) үшкірқұрт

 1. Өрмекшілердің тыныс алу мүшесі.

а) мальпигий    ә) демтүтік             б) желбезек         в) денесімен

 1. Сүтқоректілердің бунақденеқоректілер отрядының өкілі.

А) кірпі    ә) суыр   б) жайра    в) кәмшат

 1. Ішекқуыстылардың денесі:

а) екі қабатты      ә) бір қабатты       б) көп қабатты  в) үш қабатты

 1. Өрмекшілер класының өкілі.

А) кене    ә) дафния     б) омар  в) инелік

 1. Бунақденелілердің тыныс алу мүшесі.

А) өкпе   ә) демтүтік   б) желбезек   в) түтікше

 1. Бассүйексіздер тип тармағының өкілі.

А) қандауырша   ә) асцидия    б) балық   в) дөңгелекауыздылар

 1. Жорғалаушыларды зерттейтін ғылым.

А) ихтиология   ә) герпетология  б) териология    в) орнитология

 1. Қосмекенділердің дернәсілі немен тыныс алады?

А) өкпе   ә) желбезек  б) без    в) трахея

 1. Құстарда болмайды.

А) өт    ә) бауыр   б) қуық    в) қарын

7- сынып.  Биология

Жылдық  қорытынды.  ІІІнұсқа

 

 

1.Қарапайымдылардың неше түрі бар?

А) 40 мың   ә) 70 мың  б) 80 мың  в) 50 мың

 1. Ішекқуыстылардың дернәсілі.

А) кланула  ә) шөмішбалық  б) спора    в) циста

 1. Жұмыр құрттар өкілі.

А) ақ сұлама  ә) ішексорғы  б) шұбалшаң       в) сүлік

 1. Бсасаяқты ұлу өкілі.

А) каракатица  ә) тоспаұлу   б) айқұлақ   в) мидия

 1. Шаяндардың тыныс алу мүшесі.

А) өкпе   ә) желбезек   б) бронхы    в) денесі

 1. Энцефалит ауруының жұқтырушысы.

А) тайгалық кене   ә) мамықкене      б) берішкене   в) қышыма кене

 1. Шала түрленіп дамитын бунақдене.

А) инелік  ә) қоңыз  б) құмырсқа   в) балара

 1. Балықтардың жүрегі неше қуысты.

А) 1    ә) 2   б) 3   в) 4

 1. Қосмекенділер немен тыныс алады

А) тері   ә) өкпе    б) желбезек    в) трахея

 1. Тұмсықбастылар отрядының өкілі.

А) гаттерия   ә) құбылғы    б) кесіртке   в) жылан

 1. Құстарды зерттейтін ғылым.

А) герпетология  ә) энтомология    б) орнитология   в) териология

 1. Қызылшақа балапан шығаратын құсты ата.

А) торғай   ә) тауық   б) бүркіт   в)  қаз

 1. Жүгіретін құсты ата.

А)пингвин    ә) түйеқұс  б)жапалақ    в) дегелек

 1. Сүтқоректілерді зерттейтін ғылым.

А) ихтиология ә) герпетология   б) маммология   в) энтомология

 1. Қолқанаттылар отрядының өкілі.

А) жарқанат    ә) суыр   б) кәмшат  в) жайра

 1. Қосарлы тыныс алатындар.

А) сүтқоректілер   ә) құстар   б) жоорғалаушылар  в) қосмекнділер

 1. Жүрегі төрт қуысты жорғалаушы.

А) жылан   ә) тасбақа   б) крокадил    в) кесіртке

 1. Шеміршекті балықты ата.

А) майшабақ ә) акула    б) бекіре   в) треска

 1. Ковалевский зерттеген жануар.

А) қандауырша     ә) балық    б) дөңгелекауыздылар    в) асуидия

 1. Шаянның тыныс алу мүшесі.

А) желбезек     ә) денесі     б) өкпе   в) трахея

 1. Гирудин бөледі.

А) шұбалшаң   ә) сүлік  б) ақ сұлама   в) энтеребиоз

7- сынып Биология

ІІІ тоқсан  Інұсқа

 

 

1.Ішекққуыстылар неше қабаттан тұрады?

а) 2          ә) 3           б) 4    в) 5

 1. Гидра дернәсілі.

а) трахофора        б) планула

ә) целом                в) финна.

 1. Паразит құрттарды зерттейтін ғылым қалай аталады?

а) микробиология        б) зоология

ә) гельминтология       в) регенерация.

 1. Кірпікшелі құрттар класы өкілі.

а) бауырсорғыш       б) жіпшеқұрт

ә) ақ сұлама               в) шұбалшаң.

 1. Басаяқтылар класының өкілі.

а) каракатица    б) тоспа ұлу

ә) айқұлақ         в) жүзім ұлуы

 1. Жасөспірім мен балалардың тоқ ішегінде тіршілік ететін паразит құрт.

а) үшкірқұрт        б) суыртқы

ә) ішексорғы        в) трихинелла.

 1. Буылтық құрттардың зәршығару мүшесі.

а) бүйрек              б) мальпигий түтікшесі

ә) имек түтікше   в) вакуоль.

 1. Гирудин бөлетін құрт.

а) шұбалшаң        б) сүлік

ә) нереида            в) құмқазар.

 1. Өрмекшітектестерде неше жүретін аяқ болады?

а) 6       б) 4

ә) 8        в)12.

 1. Ұлулардың негізгі қозғалу мүшесі.

а) аяқ                б) қармалауыш

ә) парападия    в) қозғалу мүшесі жоқ.

 1. Теңіз қиярының тыныс алу мүшесі.

а) желбезек       б) өкпе         ә) су түтікшелі жүйе   в) дұрыс жауабы жоқ

 1. Буынаяқтылардың сыртқы жабын қабаты.

а) пелликула   б) эпидермис

ә) хитин           в) гиподерма.

 1. Бунақденелілерді зерттейтін ғылым.

а) энтомология            б) ихтиология

ә) гельминтология      в) биология

 1. Шұбалшаңның негізгі қорегі.

а) шыбын-шіркей                               б) қарапайымдар

ә) өсімдіктердің шіріген қалдықтары   в) сазды топырақ

 

 

7- сынып Биология.

ІІ нұсқа ІІІ тоқсан

 

 1. Парападия қай типке тән.

а) буылтық құрт           б) жұмыр құрт

ә) жалпақ құрт             в) былқылдақденелілер

 1. Жануарларды жүйелеуде қос атау тізімді ұсынған ғалым.

а) Линней        б) Ламарк

ә) Гиппократ    в) Бленвиль

 1. Басаяқты ұлуды белгіле.

а) тоспаұлу       б) кальмар

ә) мидия            в) айқұлақ

 1. Қосжақтаулы ұлу өкілін белгіле.

а) тоспаұлу      б) қошқармүйіз

ә) сегіз аяқ       в) айқұлақ.

 1. Топырақтың құнарлылығын арттыратын азқылтанды құрт өкілі.

а) нереида           б) құмқазар

ә) шұбалшаң       в) сүлік

 1. Өсімдіктерде ауру туғызатын паразит жұмыр құрт.

а) қылқұрт         б) жіпшеқұрт

ә) суыртқы         в) трихинелла

 1. Шаяндардың зәр шығару мүшесі.

а) желбезек           б) бүйрек

ә) жасыл бездер    в) несепағар

 1. Жойылған және зақымдалған мүшелер мен ұлпалардың қалпына келуі.

а) регенерация        б) целом

ә) парападия           в) гирудин

 1. «Сцифоид» қандай мағынаны білдіреді.

а) табақша       б)  маржан

ә) құлақты        в) шоғырлы.

 1. Ұлулардың үккісінің қызметі.

а) тұлғасын қаптайды    б) қорегін қырып жейді

ә) тыныс алады               в) қорғайды.

 1. « Гирудин» деген ерекше зат бөліп шығарады:

а) нереида         б) сүлік

ә) шұбалшаң     в) үшкірқұрт

 1. Өрмекшілердің тыныс алу мүшесі.

а) мальпигий       б) желбезек

ә) демтүтік          в) денесімен

 1. Тікентерілердің зәр шығару мүшесі.

а) су түтікшелі жүйе           б) бүйрек

ә) целом  в) несепағар

 1. Ішекқуыстылардың денесі:

а) екі қабатты       б) көп қабатты

ә) бір қабатты       в) үш қабатты